Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
7046/QĐ-UBND Về việc thu hồi 116.30 m2 đất do ông (bà) Lê Văn Trực, Lương Thị Thúy Hạnh đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 02/12/2020
7042/QĐ-UBND Về việc thu hồi 120,5 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Vũ Thị Khả đang sử dụng tại phường Cự Khối, để thực hiện dự án Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch G.7/NT1, phường Cự Khối, quận Long Biên 02/12/2020
6983/QĐ-UBND Về việc thu hồi89.90 m2 đất đối với ông (bà) Ngô Thị Hiến đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6982/QĐ-UBND Về việc thu hồi44.80 m2 đất đối với ông (bà) Dương Công Dân đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6981/QĐ-UBND Về việc thu hồi76.70 m2 đất đối với ông (bà) Nguyễn Duy Quân đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6980/QĐ-UBND Về việc thu hồi124.00 m2 đất đối với ông (bà) Nguyễn Hữu Minh đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6979/QĐ-UBND Về việc thu hồi124.00 m2 đất đối với ông (bà) Nguyễn Khắc Chữ đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6978/QĐ-UBND Về việc thu hồi162.00 m2 đất đối với ông (bà) Ngô Văn Quân đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6977/QĐ-UBND Về việc thu hồi141.00 m2 đất đối với ông (bà) Nguyễn Thị Thanh đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6976/QĐ-UBND Về việc thu hồi71.70 m2 đất đối với ông (bà) Trần Thị Thu và các thừa kế của ông Đào Trọng Tuấn (đã chết) đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6975/QĐ-UBND Về việc thu hồi106.00 m2 đất đối với ông (bà) Ngô Thị Vệ đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6974/QĐ-UBND Về việc thu hồi2.80 m2 đất đối với ông (bà) Đào Trọng Vinh đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6973/QĐ-UBND Về việc thu hồi32.20 m2 đất đối với ông (bà) Dương Thị Thinh đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6972/QĐ-UBND Về việc thu hồi115.20 m2 đất đối với ông (bà) Đào Thế Chung đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6971/QĐ-UBND Về việc thu hồi34.00 m2 đất đối với ông (bà) Đào Thế Tập đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6970/QĐ-UBND Về việc thu hồi124.00 m2 đất đối với ông (bà) Ngô Thị Vại đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6967/QĐ-UBND Về việc thu hồi119.00 m2 đất đối với ông (bà) Phạm Hồng Quân đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6965/QĐ-UBND Về việc thu hồi65.00 m2 đất đối với ông (bà) Phạm Thị My và các hàng thừa kế của ông Đào Thế Nghênh (đã chết) đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6964/QĐ-UBND Về việc thu hồi145.00 m2 đất đối với ông (bà) Ngô Văn Nhận đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6963/QĐ-UBND Về việc thu hồi141.00 m2 đất đối với ông (bà) Phạm Hồng Thủy đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020