Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1284/QĐ-UBND Về việc thu hồi 36,6m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Nhâm đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 18/03/2020
1283/QĐ-UBND Về việc thu hồi 27,3m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phạm Hồng Điệp đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 18/03/2020
1282/QĐ-UBND Về việc thu hồi 304,2 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thị Tý đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 18/03/2020
1281/QĐ-UBND Về việc thu hồi 69,0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Tâm đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 18/03/2020
1282/QĐ-UBND Về việc thu hồi 304,2 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thị Tý đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 18/03/2020
1281/QĐ-UBND Về việc thu hồi 69,0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Tâm đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 18/03/2020
1280/QĐ-UBND Về việc thu hồi 25,1 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phạm Thị Tình đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 18/03/2020
1279/QĐ-UBND Về việc thu hồi 62,0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đặng Thị Chung đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 18/03/2020
1278/QĐ-UBND Về việc thu hồi 160,0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Tuyên đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 18/03/2020
1277/QĐ-UBND Về việc thu hồi 102,0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Quyết đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 18/03/2020
1276/QĐ-UBND Về việc thu hồi 87,0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Hoa đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 18/03/2020
1114/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 8.851,9 m2 đất đối với Ủy ban nhân dân phường Thượng Thanh nằm trong phạm vi GPMB để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại ô quy hoạch A4/NO1 phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên. 10/03/2020
754/QĐ-UBND Về việc thu hồi 124.6m2 đất đối với ông (bà) Phạm Ngọc Bảo đại diện đồng sử dụng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp ngõ 486 Ngô Gia Tự từ phố Nguyễn Cao Luyện đến nhà văn hóa tổ 10, phường Đức Giang; quận Long Biên, Hà Nội. 24/02/2020
747/QĐ-UBND Về việc thu hồi 136 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phạm Đăng Kiên đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 21/02/2020
741/QĐ-UBND Về việc thu hồi 6.2m2 đất đối với ông (bà) Phạm Thu Phương, Trần Thị Nhài, Phạm Mạnh Long, Phạm Đức Huy tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Hoàn thiện HTKT tuyến đường từ ngõ 94 Thượng Thanh đến ngõ 99 Đức Giang; quận Long Biên, Hà Nội. 21/02/2020
732/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 6720,3 m2 đất công do UBND phường Gia Thuỵ quản lý tại phường Gia Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng nút giao thông TT quận Long Biên theo hình thức hợp đồng BT (phần điều chỉnh, bổ sung). 20/02/2020
727/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 50.403,5m2 đất công ích do UBND phường Phúc Đồng quản lý để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc quy hoạch C14 (gồm C14/NO1, C14/NO2, C14/NO3, C14/CX1, C14/CX2, C14/NT1, C14/NT2) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên 20/02/2020
4787/QĐ-UBND Về việc thu hồi 15700.1 m2 đất do Ủy ban nhân dân phường Bồ Đề quản lý đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân (tên giao dịch quốc tế SPRING SCHOOL) tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. 31/12/2019
4753/QĐ-UBND Về việc thu hồi 41.3 m2 đất do Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Song đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân, phường Bồ Đề, quận Long Biên. 31/12/2019
4752/QĐ-UBND Về việc thu hồi 253.5 m2 đất do Nguyễn Văn Tình và các hàng thừa kế của bà Nguyễn Thị Lượng đã chết đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân, phường Bồ Đề, quận Long Biên. 31/12/2019