Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1751/QĐ-UBND Về việc thu hồi 6,0m2 đất do ông (bà) Hoàng Hữu Lý đang sử dụng đất tại phường Cự Khối, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ ô QH G.7/CC5 đến đường 25m phường Cự Khối, quận Long Biên (giai đoạn 1). 20/04/2020
1749/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 116,3 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Duy Anh đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên. 20/04/2020
1719/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 39,7 m2 đất do hộ ông Khuất Quang Thưởng và bà Nguyễn Thị Thoát đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 15/04/2020
1700/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 67,7m2 đất đối với ông (bà) Đào Thị Phụng Anh tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Hoàn thiện HTKT tuyến đường từ ngõ 94 Thượng Thanh đến ngõ 99 Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội. 10/04/2020
1665/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 12.267,6 m2 đất do Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội quản lý để thực hiện dự án: Xây dựng HTKT các ô đất thuộc ô quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên 09/04/2020
1417/QĐ-UBND Về việc thu hồi 115,3 m2 đất do hộ ông Hoàng Mi và bà Nguyễn Thu Nga đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên (địa bàn phường Ngọc Lâm) 24/03/2020
1415/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 847,7 m2 đất do Ủy ban nhân dân phường Ngọc Thụy quản lý nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Sản xuất kinh doanh tại ô đất A.4/NO4 phường Ngọc Thụy do Công ty cổ phần Xúc tiến đầu tư thương mại Việt Đức làm chủ đầu tư. 24/03/2020
1356/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 204.80 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Vũ Thị Đắc đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 19/03/2020
1355/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 40.40 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Tuấn Vũ - Lê Thị Trang đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 19/03/2020
1354/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 70.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lê Thị Minh Vân đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 19/03/2020
1353/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 66.90 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Trung - Lê Thị Mến đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 19/03/2020
1352/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 3.80 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phạm Thị Vịnh - Nguyễn Đỗ Vượng đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 19/03/2020
1351/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 100.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phạm Hoàng Lan - Đoàn Phương Anh đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 19/03/2020
1350/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 202.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Nguyệt Chuyên đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 19/03/2020
1349/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 60.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phạm Thu Lan đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 19/03/2020
1348/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 120.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phạm Khắc Hiếu đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 19/03/2020
1347/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 60.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phạm Ngọc Lan đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 19/03/2020
1346/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 13.50 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Triệu Thị Kim Oanh đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 19/03/2020
1345/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 40.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lê Giang Huy đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 19/03/2020
1344/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 75.20 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trần Thị Bổng đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 19/03/2020