Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1823/QĐ-UBND Về việc thu hồi 19,00 m2 đất do hộ gia đình bà Vũ Thị Kim Oanh và ông Nguyễn Đình Hoa đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 21/04/2020
1822/QĐ-UBND Về việc thu hồi 49,40 m2 đất do hộ gia đình bà Tạ Thị Nhung và ông Nguyễn Văn Dự đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 21/04/2020
1820/QĐ-UBND Về việc thu hồi 49,7 m2 đất do hộ gia đình ông Nguyễn Viết Nhật và bà Bùi Thị Vân đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 21/04/2020
1819/QĐ-UBND Về việc thu hồi 4,4 m2 đất do hộ gia đình bà Đỗ Thúy Hà đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên 21/04/2020
1818/QĐ-UBND Về việc thu hồi 7,7 m2 đất do hộ gia đình ông Lê Anh Bình và bà Nguyễn Thị Vĩnh đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên 21/04/2020
1817/QĐ-UBND Về việc thu hồi 8,1 m2 đất do hộ gia đình ông Mai Xuân Tạc và các thừa kế của bà Lê Bạch Tuyết (đã chết) đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 21/04/2020
1816/QĐ-UBND Về việc thu hồi 31,1 m2 đất do hộ gia đình ông Đào Quang Tĩnh đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 21/04/2020
1814/QĐ-UBND Về việc thu hồi 14,5m2 đất do ông Lê Bình Minh và bà Nguyễn Thị Luyến đang sử dụng đất tại phường Sài Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ phố Cầu Bây đến kho 205 (Tổng cục Hậu Cần), phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 21/04/2020
1813/QĐ-UBND Về việc thu hồi 144,1m2 đất do ông (bà) Nguyễn Thị Phương đang sử dụng đất tại phường Sài Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ phố Cầu Bây đến kho 205 (Tổng cục Hậu Cần), phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 21/04/2020
1812/QĐ-UBND Về việc thu hồi 3,5m2 đất do ông Trần Quang Tính và bà Nguyễn Thị Kim Loan đang sử dụng đất tại phường Sài Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ phố Cầu Bây đến kho 205 (Tổng cục Hậu Cần), phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 21/04/2020
1811/QĐ-UBND Về việc thu hồi 9,8m2 đất do bà Lã Thị Vui và ông Phí Văn Thịnh đang sử dụng đất tại phường Cự Khối, quận Long Biên để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ phố Cầu Bây đến kho 205 (Tổng cục Hậu Cần), phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 21/04/2020
1810/QĐ-UBND Về việc thu hồi 2,6m2 đất do bà Nguyễn Thị Bính đang sử dụng đất tại phường Sài Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ phố Cầu Bây đến kho 205 (Tổng cục Hậu Cần), phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 21/04/2020
1809/QĐ-UBND Về việc thu hồi 119,5m2 đất do ông Hoàng Văn Dũng (bà Hoàng Thị Ngoan được ủy quyền) đang sử dụng đất tại phường Sài Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ phố Cầu Bây đến kho 205 (Tổng cục Hậu Cần), phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 21/04/2020
1808/QĐ-UBND Về việc thu hồi 8,0m2 đất do ông Nguyễn Đồng Chung và bà Đỗ Thị Thúy Hà đang sử dụng đất tại phường Sài Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ phố Cầu Bây đến kho 205 (Tổng cục Hậu Cần), phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 21/04/2020
1767/QĐ-UBND Về việc thu hồi 33.7m2 đất do ông (bà) Nguyễn Thị Kim Thoa và các hàng thừa kế của ông Nguyễn Tuấn Anh (đã chết) đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng và xây dựng tuyến đường xung quanh ô quy hoạch E3/CCKO1, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. 20/04/2020
1766/QĐ-UBND Về việc thu hồi 84.0m2 đất do hộ gia đình ông Đỗ Văn Lợi đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng và xây dựng tuyến đường xung quanh ô quy hoạch E3/CCKO1, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. 20/04/2020
1755/QĐ-UBND Về việc thu hồi 89,1m2 đất do ông (bà) Hoàng Hữu Lý và các đồng thừa kế của bà Ngô Thị Thàng (đã chết) đang sử dụng đất tại phường Cự Khối, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ ô quy hoạch G.7/CC5 đến đường 25m phường Cự Khối, quận Long Biên (giai đoạn 1). 20/04/2020
1754/QĐ-UBND Về việc thu hồi 44,2m2 đất do ông (bà) Đào Ngọc Thành đang sử dụng đất tại phường Cự Khối, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ ô QH G.7/CC5 đến đường 25m phường Cự Khối, quận Long Biên (giai đoạn 1). 20/04/2020
1753/QĐ-UBND Về việc thu hồi 9,3m2 đất do ông (bà) Đào Ngọc Thành đang sử dụng đất tại phường Cự Khối, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ ô QH G.7/CC5 đến đường 25m phường Cự Khối, quận Long Biên (giai đoạn 1) 20/04/2020
1752/QĐ-UBND Về việc thu hồi 150,8 m2 đất do ông (bà) Ngô Bích Ngạn và các thừa kế của ông Hoàng Hữu Thủy (đã chết) đang sử dụng đất tại phường Cự Khối, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ ô quy hoạch G.7/CC5 đến đường 25m phường Cự Khối, quận Long Biên (giai đoạn 1). 20/04/2020