Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1967/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 65,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Ngữ đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1966/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 144,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đoàn Thị Huệ đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1965/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 55,2m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Hương đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1964/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 30,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Thơm đại diện cho các hàng thừa kế cua bà Nguyễn Thị Sửu (đã chết) đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1963/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 36,3m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Hậu đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1962/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 40,1m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Thìn đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1961/QĐ-UBND Về việc thu hồi 87,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Xiển đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1960/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 69,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thị Thư đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1959/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 28,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đinh Thị Lan đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1958/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 57,0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Sáp đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1957/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 147,0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hà Văn Dược đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1956/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 387,0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hà Huy Hiếu đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1955/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 29,0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đỗ Thị Luyến đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1954/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 128,0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hà Văn Toan đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1953/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 20,0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Cường đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1952/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 79,0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Thư đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1845/QĐ-UBND Về việc thu hồi 45,40 m2 đất do hộ gia đình ông Bạch Xuân Hùng đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư p hường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 21/04/2020
1826/QĐ-UBND Về việc thu hồi 61,0 m2 đất do hộ gia đình bà Đinh Thị Loan và các thừa kế của ông Nguyễn Văn Nam (đã chết) đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 21/04/2020
1825/QĐ-UBND Về việc thu hồi 60,0 m2 đất do hộ gia đình ông Nguyễn Hoài Anh đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cưphường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 21/04/2020
1824/QĐ-UBND Về việc thu hồi 40,10 m2 đất do hộ gia đình bà Nguyễn Thúy Lan đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 21/04/2020