Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
2067/QĐ-UBND Về việc thu hồi 52.10 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Vân Anh đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 27/04/2020
2066/QĐ-UBND Về việc thu hồi 67.50 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Khắc Dư đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 27/04/2020
2065/QĐ-UBND Về việc thu hồi 198.70 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trần Quang Ninh đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 27/04/2020
2063/QĐ-UBND Về việc thu hồi 84.60 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lương Văn Chản đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 27/04/2020
2049/QĐ-UBND Về việc thu hồi 2.8 m2 đất do hộ gia đình ông Thái Hà và bà Tôn Thị Thu Nguyệt đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 24/04/2020
2048/QĐ-UBND Về việc thu hồi 31.0 m2 đất do hộ gia đình ông Bùi Thế Dũng đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 24/04/2020
2047/QĐ-UBND Về việc thu hồi 43,76 m2 đất do hộ gia đình ông Bùi Quốc Hùng đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 24/04/2020
2046/QĐ-UBND Về việc thu hồi 31,70 m2 đất do hộ gia đình bà Đặng Thị Yến đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 24/04/2020
2045/QĐ-UBND Về việc thu hồi 30,00 m2 đất do hộ gia đình ông Nguyễn Đức Sắc và bà Nguyễn Thị Dung đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 24/04/2020
2044/QĐ-UBND Về việc thu hồi 35,0 m2 đất do hộ gia đình ông Dương Anh Tuấn và bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên 24/04/2020
2043/QĐ-UBND Về việc thu hồi 97,0 m2 đất do hộ gia đình ông Nguyễn Phi Long đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 24/04/2020
2041/QĐ-UBND Về việc thu hồi 19,20 m2 đất do hộ gia đình bà Hoàng Thị Vân Nga và bà Đặng Thị Yến (Ngõ đi chung) đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 24/04/2020
2042/QĐ-UBND Về việc thu hồi 96.00 m2 đất do hộ gia đình ông Nguyễn Quốc Vương đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 24/04/2020
2040/QĐ-UBND Về việc thu hồi 110.40 m2 đất do hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc Anh đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 24/04/2020
1993/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 94,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đỗ Thị Xuân đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1,A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1992/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 13,5m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hạ Đức Thiết đại diện cho các hàng thừa kế của bà Vũ Thị Hồng (đã chết) đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1,A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1991/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 26,4m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phùng Thị Lộc đại diện cho các hàng thừa kế của ông Hà Văn Toán (đã chết) đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1,A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1990/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 86,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Thanh đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1,A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1989/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 12,5m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Thanh Thức đại diện cho các hàng thừa kế của ông Hà Văn Minh (đã chết) đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1,A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1988/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 96,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Mã Thị Liên đại diện cho các hàng thừa kế của bà Phạm Thị Thoa (đã chết) đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1,A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020