Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
7439/QĐ-UBND Về việc thu hồi 297,3 m2 đất đối với ông (bà) Nguyễn Đức Dương đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m từ phố Vũ Đức Thận đến ngõ 9 Nguyễn Văn Linh phường Việt Hưng, quận Long Biên. 14/12/2020
7438/QĐ-UBND Về việc thu hồi 253,0 m2 đất đối với hộ gia đình ông (bà) Lương Thị Đài đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m từ phố Vũ Đức Thận đến ngõ 9 Nguyễn Văn Linh phường Việt Hưng, quận Long Biên. 14/12/2020
7176/QĐ-UBND Về việc thu hồi 33.7m2 đất của ông (bà) Nguyễn Minh Tiến (đại diện theo Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do phòng công chứng số 2 thành phố Hà Nội lập ngày 27/6/2019) đang sử dụng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên theo hình thức hợp đồng BT 08/12/2020
7175/QĐ-UBND Về việc thu hồi 19.9m2 đất của ông (bà) Nguyễn Hồng Minh, Vũ Thị Ngàn, Hà Thị Bồng đang sử dụng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên theo hình thức hợp đồng BT. 08/12/2020
7174/QĐ-UBND Về việc thu hồi 7.7m2 đất của ông (bà) Dư Đức Năm, Đỗ Thị Phương đang sử dụng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên theo hình thức hợp đồng BT. 08/12/2020
7173/QĐ-UBND Về việc thu hồi 19.2m2 đất của ông (bà) Ngô Thị Sỹ và đồng sỡ hữu Đỗ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thanh Lệ Giang đang sử dụng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên theo hình thức hợp đồng BT. 08/12/2020
7172/QĐ-UBND Về việc thu hồi 48.4m2 đất của ông (bà) Bùi Thị Hùng và các đồng thừa kế của ông Nguyễn Xuân Quyết đang sử dụng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên theo hình thức hợp đồng BT. 08/12/2020
7090/QĐ-UBND Về việc thu hồi 78.30 m2 đất do ông (bà) Vũ Ngọc Tú đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 03/12/2020
7079/QĐ-UBND Về việc thu hồi 100.65 m2 đất do ông (bà) Hoàng Thu Huyền đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 03/12/2020
7083/QĐ-UBND03/12/2020 Về việc thu hồi 105.0 m2 đất do ông (bà) Hoàng Văn Đạt đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 03/12/2020
7078/QĐ-UBND Về việc thu hồi 82.5 m2 đất do ông (bà) Trần Thị Mùi đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 03/12/2020
7056/QĐ-UBND Về việc thu hồi 40.00 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Thị An Phong đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 02/12/2020
7055/QĐ-UBND Về việc thu hồi 124.80 m2 đất do ông (bà) Vũ Hồng Sơn, Phạm Thị Tỏ đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 02/12/2020
7053/QĐ-UBND Về việc thu hồi 36.70 m2 đất do ông (bà) Hoàng Văn Tuấn đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 02/12/2020
7052/QĐ-UBND Về việc thu hồi 36.00 m2 đất do ông (bà) Phạm Vân Anh đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 02/12/2020
7051/QĐ-UBND Về việc thu hồi 51.40 m2 đất do ông (bà) Hoàng Thị Thanh đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 02/12/2020
7050/QĐ-UBND Về việc thu hồi 21.00 m2 đất do ông (bà) Thái Hùng Sơn, Nguyễn Thị Kim Phương đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 02/12/2020
7049/QĐ-UBND Về việc thu hồi 19.10 m2 đất do ông (bà) Nghiêm Bá Ngọc, Đặng Thị Thanh Bình đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 02/12/2020
7048/QĐ-UBND Về việc thu hồi 135.10 m2 đất do ông (bà) Trịnh Trọng Tuyến, Đàm Thị Kim Lan đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 02/12/2020
7047/QĐ-UBND Về việc thu hồi 26.00 m2 đất do ông (bà) Đặng Văn Chiến, Nguyễn Thị Thu Hiền đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 02/12/2020