Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
2710/QĐ-UBND Về việc thu hồi 105 m2 đất do ông Phạm Văn Công đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 29/05/2020
2693/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 12,7 m2 đất do hộ gia đình ông (bà): Nguyễn Thanh Thủy đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên. 29/05/2020
2692/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 24,6 m2 đất do ông Trương Bảo Huy đại diện cho các hàng thừa kế của bà Nguyễn Thị Tèo (đã chết) đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên. 29/05/2020
2691/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 94,0 m2 đất do ông Nguyễn Văn Hanh đại diện cho các hàng thừa kế của ông Nguyễn Văn Hạnh (đã chết) đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên. 29/05/2020
2690/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 22,60 m2 đất do ông Nguyễn Văn Cải đại diện cho các hàng thừa kế của bà Nguyễn Thị Lâm (đã chết) đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên. 29/05/2020
2689/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 26,50 m2 đất do ông Nguyễn Văn Lượng và bà Nguyễn Thị Liên đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên. 29/05/2020
2666/QĐ-UBND Về việc thu hồi 99.0 m2 đất do bà Nguyễn Thị Đào Ngoãn đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên 28/05/2020
2665/QĐ-UBND Về việc thu hồi 106.6 m2 đất do ông Lê Văn Chiến đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên 28/05/2020
2664/QĐ-UBND Về việc thu hồi 98.0 m2 đất do bà Dương Thị Ngoan đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên 28/05/2020
2641/QĐ-UBND Về việc thu hồi 49.319,91 m2 đất do UBND phường Việt Hưng quản lý để thực hiện dự án: Xây dựng HTKT các ô đất thuộc ô quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên 26/05/2020
2607/QĐ-UBND Về việc thu hồi 77.1 m2 đất do hộ gia đình ông Lê Tài Thủy và bà Phạm Thị Toàn đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, phường Thượng Thanh 22/05/2020
2606/QĐ-UBND Về việc thu hồi 118.6 m2 đất do hộ gia đình ông Nguyễn Tương Phùng và bà Nguyễn Thị Thanh đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất phường Ngọc Thụy, phường Thượng Thanh 22/05/2020
2605/QĐ-UBND Về việc thu hồi 119.9 m2 đất do hộ gia đình bà Trần Thị Bích Huyền và ông Đặng Văn Tam đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, phường Thượng Thanh, 22/05/2020
2604/QĐ-UBND Về việc thu hồi 48.1 m2 đất do hộ gia đình ông Phạm Đình Hùng đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, phường Thượng Thanh 22/05/2020
2603/QĐ-UBND Về việc thu hồi 43.8 m2 đất do hộ gia đình bà Phạm Thị Vy đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, phường Thượng Thanh 22/05/2020
2549/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của ông (bà) Đoàn Trung Kiên đang sử dụng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên 20/05/2020
2548/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Thị Minh Liên đang sử dụng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên 20/05/2020
2547/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của ông (bà) Ngõ đi chung Nguyễn Thị Minh Liên và Đoàn Trung Kiên đang sử dụng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên 20/05/2020
2546/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của ông (bà) Phạm Đình Khang và Vũ Thị Trạch đang sử dụng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên 20/05/2020
2545/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của ông (bà) Phan Thị Chi và Đỗ Đức Hạnh đang sử dụng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên 20/05/2020