Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
3190/QĐ-UBND Về việc thu hồi 10.4 m2 đất do ông (bà) Lê Thị Đảm đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên 23/06/2020
3189/qđ-ubnd Về việc thu hồi 6.4 m2 đất do ông (bà) Lê Văn Lễ đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 23/06/2020
3188/QĐ-UBND Về việc thu hồi 58.0 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Thị Vy Anh đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 23/06/2020
3121/QĐ-UBND Về việc thu hồi 69.4m2 đất do ông Lê Huy Bình và bà Trần Thị Dung đang sử dụng đất tại phường Sài Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ phố Cầu Bây đến kho 205 (Tổng cục Hậu Cần), phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 22/06/2020
3037/QĐ-UBND Về việc thu hồi 15.50 m2 đất ngõ đi chung do ông (bà) Bùi Thị Thanh Hà, Nguyễn Đình Nam, Đặng Thị Mai Chinh đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 16/06/2020
3036/QĐ-UBND Về việc thu hồi 5.90 m2 đất do ông (bà) Nguyễn An Vinh, Nguyễn Thị Xuyến đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 16/06/2020
3035/QĐ-UBND Về việc thu hồi 45.20 m2 đất do ông (bà) Đặng Hồng Sơn, Đặng Thị Lý đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 16/06/2020
3034/QĐ-UBND Về việc thu hồi 36.10 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Thanh Thủy đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 16/06/2020
3033/QĐ-UBND Về việc thu hồi 41.30 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Vân Khánh đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 16/06/2020
3032/QĐ-UBND Về việc thu hồi 16.40 m2 đất do ông (bà) Mai Thị Hoài Thanh, Trần Hải Hưng đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 16/06/2020
3031/QĐ-UBND Về việc thu hồi 11.60 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Thị Thìn và các hàng thừa kế của ông Giang Văn Dần (đã chết) đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 16/06/2020
3030/QĐ-UBND Về việc thu hồi 61.50 m2 đất do ông (bà) Ngô Văn Hùng và các hàng thừa kế của bà Nguyễn Thị Liên và ông Ngô Ngọc Bích ( đã chết) đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 16/06/2020
3029/QĐ-UBND Về việc thu hồi 20.50 m2 đất do ông (bà) Bùi Thu Hạnh đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 16/06/2020
3028/QĐ-UBND Về việc thu hồi 19.10 m2 đất do ông (bà) Đặng Văn Ánh, Dương Thị Thanh Huyền đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 16/06/2020
3027/QĐ-UBND Về việc thu hồi 18.20 m2 đất do ông (bà) Vũ Thị Bích Thủy, Chu Văn Đàm đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 16/06/2020
3026/QĐ-UBND Về việc thu hồi 18.20 m2 đất do ông (bà) Vũ Thị Bích Thủy, Chu Văn Đàm đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 16/06/2020
3025/QĐ-UBND Về việc thu hồi 4.50 m2 đất ngõ đi chung do ông (bà) Tạ Thị Mai Hương và Nguyễn Bá Việt Hùng đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 16/06/2020
2769/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 43,0 m2 đất do ông Bùi Xuân Năng đang sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc quy hoạch C14 (gồm C14/NO4, C14/NO5, C14/NO6, C14/CC1, C14/CC2, C14/CX3, C14/TH1, C14/THCS1, C14/NT3) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên 01/06/2020
2768/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 46,7 m2 đất do ông Bùi Thanh Hà đang sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc quy hoạch C14 (gồm C14/NO4, C14/NO5, C14/NO6, C14/CC1, C14/CC2, C14/CX3, C14/TH1, C14/THCS1, C14/NT3) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên 01/06/2020
2763/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 72,0 m2 đất do ông Lê Nho Thướng và bà Nguyễn Thị Thanh Huyền đang sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc quy hoạch C14 (gồm C14/NO4, C14/NO5, C14/NO6, C14/CC1, C14/CC2, C14/CX3, C14/TH1, C14/THCS1, C14/NT3) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên 01/06/2020