Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
3514/QĐ-UBND Về việc thu hồi 47.7 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đặng Đình Nam đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, phường Thượng Thanh, quận Long Biên 06/07/2020
3440/QĐ-UBND Về việc thu hồi 85,6 m2 đất do ông Ngô Quốc Bảo đang sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc quy hoạch C14 (gồm C14/NO4, C14/NO5, C14/NO6, C14/CC1, C14/CC2, C14/CX3, C14/TH1, C14/THCS1, C14/NT3) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên 01/07/2020
3439/QĐ-UBND Về việc thu hồi 42,1 m2 đất do bà Nguyễn Thị Hồng đang sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc quy hoạch C14 (gồm C14/NO4, C14/NO5, C14/NO6, C14/CC1, C14/CC2, C14/CX3, C14/TH1, C14/THCS1, C14/NT3) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên 01/07/2020
3438/QĐ-UBND Về việc thu hồi 51,7 m2 đất do ông Nguyễn Văn Thạo và bà Trần Thị Hương đang sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc quy hoạch C14 (gồm C14/NO4, C14/NO5, C14/NO6, C14/CC1, C14/CC2, C14/CX3, C14/TH1, C14/THCS1, C14/NT3) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên 01/07/2020
3437/QĐ-UBND Về việc thu hồi 323,5 m2 đất do bà Lê Thị Phấn và ông Hoàng Văn Chế đang sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc quy hoạch C14 (gồm C14/NO4, C14/NO5, C14/NO6, C14/CC1, C14/CC2, C14/CX3, C14/TH1, C14/THCS1, C14/NT3) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên 01/07/2020
3436/QĐ-UBND Về việc thu hồi 73,8 m2 đất do bà Nguyễn Thị Lâm đang sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc quy hoạch C14 (gồm C14/NO4, C14/NO5, C14/NO6, C14/CC1, C14/CC2, C14/CX3, C14/TH1, C14/THCS1, C14/NT3) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên 01/07/2020
3435/QĐ-UBND Về việc thu hồi 224,2 m2 đất do bà Lê Thị Phấn và ông Hoàng Văn Chế đang sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc quy hoạch C14 (gồm C14/NO4, C14/NO5, C14/NO6, C14/CC1, C14/CC2, C14/CX3, C14/TH1, C14/THCS1, C14/NT3) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên 01/07/2020
3388/QĐ-UBND Về việc thu hồi 48.10 m2 đất ngõ đi chung do ông (bà) : Lê Giang Huy, Phạm Ngọc Lan, Phạm Hoàng Lan, Nguyễn Thị Ngọc Trang, Đoàn Phương Anh, Phạm Khắc Hiếu, Phạm Thu Lan đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 30/06/2020
3387/QĐ-UBND Về việc thu hồi 225.20 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Thị Ngọc Trang và Phạm Khắc Hùng đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 30/06/2020
3386/QĐ-UBND Về việc thu hồi 74.00 m2 đất do ông (bà) Ngõ đi chung: Vũ Thị Đắc, Hoàng Văn Đạt, Hoàng Thu Huyền, Hoàng Thị Hồng Vân, Hoàng Lệ Phương đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cưphường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 30/06/2020
3385/QĐ-UBND Về việc thu hồi 32.90 m2 đất ngõ đi chung do ông (bà) Phạm Thị Châu, Hoàng Văn Phú, Hoàng Thụy Anh, Hoàng Vĩnh Long, Hoàng Vĩnh Lâm đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên 30/06/2020
3245/QĐ-UBND Về việc thu hồi 36.40 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Thị Hoạch đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 24/06/2020
3244/QĐ-UBND Về việc thu hồi 104.40 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Thị Minh Hà, Trần Văn Kính đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 24/06/2020
3243/QĐ-UBND Về việc thu hồi 0.60 m2 đất do ông (bà) Tống Kim Phương và các hàng thừa kế của bà Phan Thị Hoàn và ông Tống Phương Lộc (đã chết) đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 24/06/2020
3242/QĐ-UBND Về việc thu hồi 31.80 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Thị Trọng, Hoàng Văn Khiết đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 24/06/2020
3241/QĐ-UBND Về việc thu hồi 41.30 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Văn Hùng, Phạm Thị Thu Hoài đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 24/06/2020
3240/QĐ-UBND Về việc thu hồi 52.10 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Quang Lợi đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 24/06/2020
3239/QĐ-UBND Về việc thu hồi 38.30 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Viết An, Nguyễn Thị Mộng Loan đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 24/06/2020
3238/QĐ-UBND Về việc thu hồi 87.70 m2 đất do ông (bà) Nguyễn An Vinh, Nguyễn Thị Xuyến đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 24/06/2020
3237/QĐ-UBND Về việc thu hồi 184.80 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Nam Hùng đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 24/06/2020