Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
3704/QĐ-UBND Về việc thu hồi 19.80 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Thị Duệ đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 15/07/2020
3703/QĐ-UBND Về việc thu hồi 19.90 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Mạnh Lân, Đỗ Thị Bảo đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 15/07/2020
3702/QĐ-UBND Về việc thu hồi 27.60 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Thị Huệ đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 15/07/2020
3701/QĐ-UBND Về việc thu hồi 37.00 m2 đất do ông (bà) Trần Thị Tung, Nguyễn Thiều Hà đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 15/07/2020
3700/QĐ-UBND Về việc thu hồi 27.80 m2 đất do ông (bà) Ngô Duy Sơn, Phạm Thu Hương đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 15/07/2020
3699/QĐ-UBND Về việc thu hồi 30.00 m2 đất do ông (bà) Mai Văn Thắng đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 15/07/2020
3698/QĐ-UBND Về việc thu hồi 21.50 m2 đất do ông (bà) Lê Thị Hòa và các hàng thừa kế của ông Nguyễn Đình Chiến (đã chết) đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 15/07/2020
3697/QĐ-UBND Về việc thu hồi 30.00 m2 đất do ông (bà) Phạm Phong Nhã, Nguyễn Thị Tỵ đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 15/07/2020
3696/QĐ-UBND Về việc thu hồi 35.80 m2 đất do ông (bà) Đoàn Thị Lễ, Nguyễn Văn Doanh và đồng sở hữu Nguyễn Minh Hải đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 15/07/2020
3695/QĐ-UBND Về việc thu hồi 29.80 m2 đất do ông (bà) Chử Thị Tuyết và các đồng sở hữu Nguyễn Tuấn Đạt, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Hồng Vân đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 15/07/2020
3694/QĐ-UBND Về việc thu hồi 40.60 m2 đất do các đồng sử dụng bà Chu Thị Hào và ông Chu Danh Hiển đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 15/07/2020
3693/QĐ-UBND Về việc thu hồi 19.40 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Viết Thắng, Nguyễn Thúy Mai đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 15/07/2020
3692/QĐ-UBND Về việc thu hồi 108.10 m2 đất do ông (bà) Hoàng Trung Thành, Hà Thị Thu Giang đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 15/07/2020
3672/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của ông (bà) Nhữ Văn Toàn và các thừa kế của bà Nguyễn Thị Thêm (đã chết) đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh,quận Long Biên theo hình thức hợp đồng BT 13/07/2020
3671/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Văn Hưng đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh,quận Long Biên theo hình thức hợp đồng BT. 13/07/2020
3670/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của ông (bà) Lê Thị Kim Oanh- Huỳnh Ngọc Lân đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh,quận Long Biên theo hình thức hợp đồng BT 13/07/2020
3669/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Đức Bằng đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh,quận Long Biên theo hình thức hợp đồng BT 13/07/2020
3668/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Thị Hồng Nhung đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh,quận Long Biên theo hình thức hợp đồng BT 13/07/2020
3518/QĐ-UBND Về việc thu hồi 74.0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Lăng đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, phường Thượng Thanh, quận Long Biên 06/07/2020
3517/QĐ-UBND Về việc thu hồi 200m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Tính, Nguyễn Văn Toán, Nguyễn Thị Thường, Nguyễn Thị Xuyên đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, phường Thượng Thanh, quận Long Biên. 06/07/2020