Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
4155/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của ông Đỗ Văn Luyện và bà Lương Thị Thúy Thoan đang sử dụng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên theo hình thức hợp đồng BT. 10/08/2020
4154/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Mạnh Hùng, Hà Thị Minh Nguyệt đang sử dụng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên theo hình thức hợp đồng BT. 10/08/2020
4153/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Chí Thành đang sử dụng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên theo hình thức hợp đồng BT. 10/08/2020
4098/QĐ-UBND Về việc thu hồi 364,1 m2 đất đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại các phường Phúc Đồng, Việt Hưng quận Long Biên. 03/08/2020
4010/QĐ-UBND Về việc thu hồi 166.5m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đặng Chí Chung và Vũ Thị Kim Hằng đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, phường Thượng Thanh, quận Long Biên 31/07/2020
3956/QĐ-UBND Về việc thu hồi 961,3 m2 đất do Tổng công ty May 10 – Công ty cổ phần đang sử dụng đất tại phường Sài Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ phố cầu Bây đến kho 205 (Tổng cục Hậu Cần), phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội 27/07/2020
3955/QĐ-UBND Về việc thu hồi 101,9 m2 đất do ông (bà) Đào Thị Lưu đang sử dụng đất tại phường Cự Khối, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ ô QH G.7/CC5 đến đường 25m phường Cự Khối, quận Long Biên (giai đoạn 1) 27/07/2020
3954/QĐ-UBND Về việc thu hồi 250,9 m2 đất do ông (bà) Hoàng Hữu Tấn đang sử dụng đất tại phường Cự Khối, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ ô QH G.7/CC5 đến đường 25m phường Cự Khối, quận Long Biên (giai đoạn 1) 27/07/2020
3842/QĐ-UBND Về việc thu hồi 52.60 m2 đất do ông (bà) Trịnh Thế Hải -Nguyễn Thị Mộc Lan đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 21/07/2020
3816/QĐ-UBND Về việc thu hồi 20,4 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Minh Thắng và các hàng thừa kế của bà Đinh Thị Tám (đã chết) đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất tại ô quy hoạch E.5/P1 phụ cận tuyến đường Cổ Linh, tuyến đường quy hoạch 17,5m phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 21/07/2020
3815/QĐ-UBND Về việc thu hồi 271,0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Sáng đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất tại ô quy hoạch E.5/P1 phụ cận tuyến đường Cổ Linh, tuyến đường quy hoạch 17,5m phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 21/07/2020
3814/QĐ-UBND Về việc thu hồi 263,7 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đinh Văn Chiêu đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất tại ô quy hoạch E.5/P1 phụ cận tuyến đường Cổ Linh, tuyến đường quy hoạch 17,5m phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 21/07/2020
3813/QĐ-UBND Về việc thu hồi 135,0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đỗ Văn Lập đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất tại ô quy hoạch E.5/P1 phụ cận tuyến đường Cổ Linh, tuyến đường quy hoạch 17,5m phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 21/07/2020
3812/QĐ-UBND Về việc thu hồi 20,8 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Chu Thị Tiệp đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất tại ô quy hoạch E.5/P1 phụ cận tuyến đường Cổ Linh, tuyến đường quy hoạch 17,5m phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 21/07/2020
3811/QĐ-UBND Về việc thu hồi 279,00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Hê đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất tại ô quy hoạch E.5/P1 phụ cận tuyến đường Cổ Linh, tuyến đường quy hoạch 17,5m phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 21/07/2020
3709/QĐ-UBND Về việc thu hồi 12.70 m2 đất do ông (bà) Trần Bích Thuận đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 15/07/2020
3708/QĐ-UBND Về việc thu hồi 41.20 m2 đất do ông (bà) Dương Thị Bích Ngọc đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 15/07/2020
3707/QĐ-UBND Về việc thu hồi 15.00 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Đức Thành đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 15/07/2020
3706/QĐ-UBND Về việc thu hồi 21.70 m2 đất do ông (bà) Trần Thị Bé đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 15/07/2020
3705/QĐ-UBND Về việc thu hồi 1.50 m2 đất do ông (bà) Ngô Thị Yến đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 15/07/2020