Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
4551/QĐ-UBND Về việc thu hồi 18.5m2 đất ngõ đi chung của 02 hộ ông (bà) Trần Thị Thinh, Trịnh Lan Hương đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái tại các phường Việt Hưng, Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội – Vinhomes Riverside 2 28/08/2020
4550/QĐ-UBND Về việc thu hồi 3.7m2 đất ngõ đi chung của 02 hộ ông (bà) Hoàng Ngọc Đạo, Đỗ Văn Chuyên đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái tại các phường Việt Hưng, Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội – Vinhomes Riverside 2 28/08/2020
4549/QĐ-UBND Về việc thu hồi 47.3m2 đất ngõ đi chung của 03 hộ ông (bà) Trương Bá Phùng, Trương Thị Hương Giang, Trưng Thị Kiều Mai đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái tại các phường Việt Hưng, Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội – Vinhomes Riverside 2. 28/08/2020
4548/QĐ-UBND Về việc thu hồi 7.0m2 đất ngõ đi chung của 02 hộ ông (bà) Trương Bá Viên, Trương Anh Tuấn đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái tại các phường Việt Hưng, Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội – Vinhomes Riverside 2 28/08/2020
4497/QĐ-UBND Về việc thu hồi 102,2 m2 đất do ông Lã Văn Mầm đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/LX1, A.4/P1 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 26/08/2020
4496/QĐ-UBND Về việc thu hồi 51,5 m2 đất do bà Đặng Thị Bích Lan đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/LX1, A.4/P1 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội; 26/08/2020
4495/QĐ-UBND Về việc thu hồi 55,3 m2 đất do bà Lê Thị Chiến đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/LX1, A.4/P1 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội; 26/08/2020
4462/QĐ-UBND Về việc thu hồi 46.4 m2 đất do ông Phạm Xuân Khoa đang sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc quy hoạch C14 (gồm C14/NO4, C14/NO5, C14/NO6, C14/CC1, C14/CC2, C14/CX3, C14/TH1, C14/THCS1, C14/NT3) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên. 25/08/2020
4461/QĐ-UBND Về việc thu hồi 151.0 m2 đất do ông Ngô Quốc Tú đang sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc quy hoạch C14 (gồm C14/NO4, C14/NO5, C14/NO6, C14/CC1, C14/CC2, C14/CX3, C14/TH1, C14/THCS1, C14/NT3) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên. 25/08/2020
4293/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 39.90 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Bình đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch 13,5m qua nhà văn hóa tổ 5, 6 phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 17/08/2020
4292/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 20.60 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đinh Văn Phượng đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch 13,5m qua nhà văn hóa tổ 5, 6 phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 17/08/2020
4291/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 19.20 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đinh Tiến Tỵ đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch 13,5m qua nhà văn hóa tổ 5, 6 phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 17/08/2020
4290/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 16.60 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đinh Văn Thụy đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch 13,5m qua nhà văn hóa tổ 5, 6 phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 17/08/2020
4287/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 31.50 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Tại đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch 13,5m qua nhà văn hóa tổ 5, 6 phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 17/08/2020
4223/QĐ-UBND Về việc thu hồi 902.0 m2 đất do Công ty TNHH Thăng Long đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, phường Thượng Thanh, quận Long Biên. 11/08/2020
4222/QĐ-UBND Về việc thu hồi 1944.3 m2 đất do UBND phường Ngọc Thụy đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, phường Thượng Thanh, quận Long Biên. 11/08/2020
4160/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của ông (bà) Lê Đình Tám, Nguyễn Thị Hoa đang sử dụng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên theo hình thức hợp đồng BT. 10/08/2020
4159/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Anh Tuấn đang sử dụng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên theo hình thức hợp đồng BT. 10/08/2020
4158/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của ông (bà) Trần Thị Lượt và đồng sở hữu Đỗ Thị Ánh đang sử dụng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên theo hình thức hợp đồng BT. 10/08/2020
4157/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của ông (bà) Vũ Thế Soạn, Đinh Thị Phượng đang sử dụng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên theo hình thức hợp đồng BT. 10/08/2020