Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
4965/QĐ-UBND Về việc thu hồi 26.0m2 đất do bà Nguyễn Thị Khâu đang sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc quy hoạch C14 (gồm C14/NO4, C14/NO5, C14/NO6, C14/CC1, C14/CC2, C14/CX3, C14/TH1, C14/THCS1, C14/NT3) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên. 18/09/2020
4964/QĐ-UBND Về việc thu hồi 71.7m2 đất do ông (bà) Ngô Thế Viên, Phan Minh Châu đang sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc quy hoạch C14 (gồm C14/NO4, C14/NO5, C14/NO6, C14/CC1, C14/CC2, C14/CX3, C14/TH1, C14/THCS1, C14/NT3) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên 18/09/2020
4963/QĐ-UBND Về việc thu hồi 42.7m2 đất do ông (bà) Lương Việt Hùng đang sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc quy hoạch C14 (gồm C14/NO4, C14/NO5, C14/NO6, C14/CC1, C14/CC2, C14/CX3, C14/TH1, C14/THCS1, C14/NT3) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên. 18/09/2020
4962/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 61.0m2 đất do ông (bà) Nguyễn Chí Thành đang sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc quy hoạch C14 (gồm C14/NO4, C14/NO5, C14/NO6, C14/CC1, C14/CC2, C14/CX3, C14/TH1, C14/THCS1, C14/NT3) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên. 18/09/2020
4630/QĐ-UBND Về việc thu hồi 333.5 m2 đất do ông (bà) Kiều Thị Loan và các hàng thừa kế của bà Vương Thị Nga (đã chết) đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13.5m; B=11.5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. 03/09/2020
4629/QĐ-UBND Về việc thu hồi 5.1 m2 đất do ông (bà) Kiều Văn Tới và các hàng thừa kế của bà Uông Thị Bé đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13.5m; B=11.5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. 03/09/2020
4628/QĐ-UBND Về việc thu hồi 13.1 m2 đất do ông (bà) Đinh Thị Trình đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13.5m; B=11.5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 03/09/2020
4627/QĐ-UBND Về việc thu hồi 616.0 m2 đất do ông (bà) Ngô Quang Quân và các hàng thừa kế của ông Ngô Quang Kính (đã chết) đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13.5m; B=11.5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 03/09/2020
4626/QĐ-UBND Về việc thu hồi 5.0 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Thị Yến đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13.5m; B=11.5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 03/09/2020
4625/QĐ-UBND Về việc thu hồi 15.0 m2 đất do ông (bà) Đinh Thị Ước và các hàng thừa kế của ông Đinh Văn Duy (Đã chết) đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13.5m; B=11.5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 03/09/2020
4590/QĐ-UBND Về việc thu hồi 45.80 m2 đất do ông (bà) Vũ Thị Giang đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 31/08/2020
4582/QĐ-UBND Về việc thu hồi 64.70 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Văn Thị, Nguyễn Thị Phòng đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 31/08/2020
4568/QĐ-UBND Về việc thu hồi 608.8 m2 đất do Công ty Cổ phần tu tạo và phát triển nhà đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 31/08/2020
4567/QĐ-UBND Về việc thu hồi91,7 000 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Minh Thiện đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 31/08/2020
4566/QĐ-UBND Về việc thu hồi54,2 000 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Xuân Thủy đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 31/08/2020
4565/QĐ-UBND Về việc thu hồi90,5 000 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Hữu Bình, Nguyễn Thị Xuân đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 31/08/2020
4564/QĐ-UBND Về việc thu hồi42,5 000 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Thị Lan đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 31/08/2020
4563/QĐ-UBND Về việc thu hồi108,3 000 m2 đất do ông (bà) Hà Văn Thuật, Quách Thị Thảo đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 31/08/2020
4557/QĐ-UBND Về việc thu hồi 81.5m2 đất ngõ đi chung của ông (bà) Nguyễn Quang Dũng, Nguyễn Thị Minh Loan, Hoàng Văn minh - Nguyễn Thị Bích Loan, Lương Thế Hiệp - Trần Thị Hương Lê, Nguyến Phi Long-Nguyễn Thị Hải Hà, Trần Xuân Lai-Nguyễn Thị Ninh, Vũ Minh Khoa - Nguyễn Trung Liên, Lương Thế Huyên - Nguyễn Thị Phúc, Lương Thế Hưng – Nguyễn Thị Kim Dung đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái tại các phường Việt Hưng, Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội – Vinhomes Riverside 2. 28/08/2020
4552/QĐ-UBND Về việc thu hồi 1.4m2 đất ngõ đi chung của 02 hộ ông (bà) Nguyễn Văn Đạo, Đặng Thị Ngăn đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái tại các phường Việt Hưng, Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội – Vinhomes Riverside 2. 28/08/2020