Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
450/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 30.2 m2 đất do ông (bà):Đỗ Thị Bích đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường 25m từ đê sông Đuống đến tuyến đường quy hoạch mặt cắt ngang 40m (tiếp giáp với trường Alexandre Yersin) tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 20/01/2017
448/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 71.2 m2 đất do ông (bà):Đinh Thị Mai đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường 25m từ đê sông Đuống đến tuyến đường quy hoạch mặt cắt ngang 40m (tiếp giáp với trường Alexandre Yersin) tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 20/01/2017
449/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 19.4 m2 đất do ông (bà):Đỗ Mạnh Cường đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường 25m từ đê sông Đuống đến tuyến đường quy hoạch mặt cắt ngang 40m (tiếp giáp với trường Alexandre Yersin) tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 20/01/2017
447/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 252.5 m2 đất do ông (bà):Trịnh Thị Ơn đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường 25m từ đê sông Đuống đến tuyến đường quy hoạch mặt cắt ngang 40m (tiếp giáp với trường Alexandre Yersin) tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 20/01/2017
446/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 50 m2 đất do ông (bà):Đặng Thị Ngân đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường 25m từ đê sông Đuống đến tuyến đường quy hoạch mặt cắt ngang 40m (tiếp giáp với trường Alexandre Yersin) tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 20/01/2017
445/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 79.3 m2 đất do ông (bà):Đỗ Anh Hùng đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường 25m từ đê sông Đuống đến tuyến đường quy hoạch mặt cắt ngang 40m (tiếp giáp với trường Alexandre Yersin) tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 20/01/2017
444/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 94.1 m2 đất do ông (bà):Đỗ Anh Thư và Phạm Thị Duy đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường 25m từ đê sông Đuống đến tuyến đường quy hoạch mặt cắt ngang 40m (tiếp giáp với trường Alexandre Yersin) tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 20/01/2017
443/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 32.9 m2 đất do ông (bà):Ngô Văn Thỏa và Nguyễn Thị Hồng Thắm đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường 25m từ đê sông Đuống đến tuyến đường quy hoạch mặt cắt ngang 40m (tiếp giáp với trường Alexandre Yersin) tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 20/01/2017
442/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 92.2 m2 đất do ông (bà):Đỗ Thúy Vân và Lê Phương Hằng đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường 25m từ đê sông Đuống đến tuyến đường quy hoạch mặt cắt ngang 40m (tiếp giáp với trường Alexandre Yersin) tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 20/01/2017
433/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 1.700,1 m2 đất nông nghiệp do phường Thượng Thanh quản lý, quận Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng trường THCS Thanh Am, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 20/01/2017
413/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 144,00 m2 đất do ông/( bà) Vũ Thị Vi (Ngãi) đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên thành phố Hà Nội. 18/01/2017
412/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 120,00 m2 đất do ông/( bà) Vũ Quang Đạo đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên thành phố Hà Nội. 18/01/2017
386/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 106 m2 đất do ông/( bà) Trần Văn Huấn (Đơn) đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên thành phố Hà Nội 16/01/2017
367/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 40m2 đất do ông/( bà) Nguyễn Thu Hương đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường 25m từ đê sông Đuống đến tuyến đường quy hoạch mặt cắt ngang 40m (tiếp giáp với trường Alexandre Yersin) tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 16/01/2017
366/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 47.7 m2 đất do ông/( bà): Trần Thị Vần đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường 25m từ đê sông Đuống đến tuyến đường quy hoạch mặt cắt ngang 40m (tiếp giáp với trường Alexandre Yersin) tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 16/01/2017
365/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 40 m2 đất do ông/( bà): Nguyễn Thị Thu Hòa đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường 25m từ đê sông Đuống đến tuyến đường quy hoạch mặt cắt ngang 40m (tiếp giáp với trường Alexandre Yersin) tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 16/01/2017
364/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 35.7 m2 đất do ông/( bà): Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Thu Hòa, Trần Thị Vần, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thu Hằng (ngõ đi chung) đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường 25m từ đê sông Đuống đến tuyến đường quy hoạch mặt cắt ngang 40m (tiếp giáp với trường Alexandre Yersin) tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 16/01/2017
363/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 15.6 m2 đất do ông/( bà): Nguyễn Thị Thiếu Hòa đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường 25m từ đê sông Đuống đến tuyến đường quy hoạch mặt cắt ngang 40m (tiếp giáp với trường Alexandre Yersin) tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 16/01/2017
362/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 126.6 m2 đất do ông/( bà): Nguyễn Thị Nhật đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường 25m từ đê sông Đuống đến tuyến đường quy hoạch mặt cắt ngang 40m (tiếp giáp với trường Alexandre Yersin) tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 16/01/2017
361/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 17.9 m2 đất do ông/( bà): Nguyễn Thị Hồng Luyến đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường 25m từ đê sông Đuống đến tuyến đường quy hoạch mặt cắt ngang 40m (tiếp giáp với trường Alexandre Yersin) tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 16/01/2017