Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
627/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 218m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Hồng Thành tự nguyện trả lại đất tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 24/01/2017
626/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 270m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đào Thị Chỉnh tự nguyện trả lại đất tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 24/01/2017
625/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 456m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đặng Thị Chinh tự nguyện trả lại đất tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 24/01/2017
624/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 173m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phạm Thị Lan tự nguyện trả lại đất tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 24/01/2017
623/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 219m2 đất do hộ gia đình ông (bà)Trần Thị Hạnh tự nguyện trả lại đất tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 24/01/2017
622/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 165m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thị Kim Thanh tự nguyện trả lại đất tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 24/01/2017
621/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 560m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thị Sinh tự nguyện trả lại đất tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 24/01/2017
620/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 188m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thị Dần tự nguyện trả lại đất tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 24/01/2017
619/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 180m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lê Thị Hảo tự nguyện trả lại đất tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 24/01/2017
618/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 537m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Tuyết tự nguyện trả lại đất tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 24/01/2017
617/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 460m2 đất do hộ gia đình ông (bà)Nguyễn Thị Sỹ tự nguyện trả lại đất tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 24/01/2017
616/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 384m2 đất do hộ gia đình ông (bà)Nguyễn Văn Ky tự nguyện trả lại đất tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 24/01/2017
615/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 200m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lê Thị Mý tự nguyện trả lại đất tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 24/01/2017
614/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 942m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Vinh tự nguyện trả lại đất tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 24/01/2017
613/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 363m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trần Thị Diệp tự nguyện trả lại đất tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 24/01/2017
612/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 704m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lê Thị Chỉnh tự nguyện trả lại đất tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 24/01/2017
611/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 280m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thị Mý tự nguyện trả lại đất tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 24/01/2017
610/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 302m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lê Thị Chính tự nguyện trả lại đất tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 24/01/2017
609/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 707m2 đất do hộ gia đình ông (bà)Trần Thị Hũ (Vũ) tự nguyện trả lại đất tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 24/01/2017
607/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 3.105,1 m2 đất do UBND phường Gia Thụy đang sử dụng tại phường GiaThụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án " Tổ hợp Công viên thể thao và dịch vụ hỗn hợp Hồ Sen tại Khu hồ Sen, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội " 24/01/2017