Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
5490/QĐ-UBND Về việc thu hồi 17.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Vũ Văn Tú đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch 13,5m qua nhà văn hóa tổ 5, 6 phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 09/10/2020
5438/QĐ-UBND Về việc thu hồi 45.60 m2 đất do ông (bà) Hoàng Thụy Anh đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 06/10/2020
5386/QĐ-UBND Về việc thu hồi 22.60 m2 đất do ông (bà) Trần Văn Thông đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 06/10/2020
5385/QĐ-UBND Về việc thu hồi 59.30 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Bích Thủy đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 06/10/2020
5384/QĐ-UBND Về việc thu hồi 46.00 m2 đất do ông (bà) Hoàng Thị Vụ đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 06/10/2020
5383/QĐ-UBND Về việc thu hồi 45.50 m2 đất do ông (bà) Trần Văn Phúc đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 06/10/2020
5382/QĐ-UBND Về việc thu hồi 45.60 m2 đất do ông (bà) Lê Minh Thúy đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 06/10/2020
5206/QĐ-UBND Về việc thu hồi 39.1m2 đất ngõ đi chung của 05 hộ ông (bà) Nguyễn Thanh Hồng, Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Thanh Nhuệ, Nguyễn Hồng Quý, Dương Thị Kim Thanh đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái tại các phường Việt Hưng, Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội – Vinhomes Riverside 2. 25/09/2020
5205/QĐ-UBND Về việc thu hồi 13.8m2 đất ngõ đi chung của 06 hộ ông (bà) Nguyễn Văn Ba, Vũ Tiến Dũng - Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Xuân Dũng, Lê Tuấn Dũng - Nguyễn Thị Thúy Hà, Nguyễn Huy Cường, Nguyễn Thị Vực đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái tại các phường Việt Hưng, Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội – Vinhomes Riverside 2. 25/09/2020
5204/QĐ-UBND Về việc thu hồi 54.7m2 đất ngõ đi chung của 03 hộ ông (bà) Nguyễn Đình Phương, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Thủy đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái tại các phường Việt Hưng, Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội – Vinhomes Riverside 2. 25/09/2020
5081/QĐ-UBND Về việc thu hồi 49,2m2 đất đối với ông (bà) Hoàng Minh Phượng đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: “Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội”. 23/09/2020
5077/QĐ-UBND Về việc thu hồi 50,3m2 đất đối với ông (bà) Hoàng Thị Kim Loan đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: “Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội”. 23/09/2020
5076/QĐ-UBND Về việc thu hồi 92,0m2 đất đối với ông (bà) Dương Mạnh Tiến đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: “Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội. 23/09/2020
5075/QĐ-UBND Về việc thu hồi 50,0m2 đất đối với ông (bà) Dương Thị Hồng Luyến đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: “Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội. 23/09/2020
5068/QĐ-UBND Về việc thu hồi 3.6 m2 đất do hộ gia đình ông Trần Trung Kiên và các hàng thừa kế của bà Trần Thị Lý (đã chết) đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cưphường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên 23/09/2020
5067/QĐ-UBND Về việc thu hồi 8.6 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Kim Ánh, Nguyễn Thị Hằng đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 23/09/2020
5065/QĐ-UBND Về việc thu hồi 71.7 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trịnh Thị Lệ Hương và các thừa kế của ông Đinh Văn Lực (đã chết) đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 23/09/2020
5064/QĐ-UBND Về việc thu hồi 29.5 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lê Thị Liên đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 23/09/2020
5063/QĐ-UBND Về việc thu hồi 36.0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phạm Thị Lý đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 23/09/2020
4984/QĐ-UBND Về việc thu hồi 55.1m2 đất do ông (bà) Nguyễn Đăng Dân đang sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc quy hoạch C14 (gồm C14/NO4, C14/NO5, C14/NO6, C14/CC1, C14/CC2, C14/CX3, C14/TH1, C14/THCS1, C14/NT3) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên. 18/09/2020