Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
802/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 56.3 m2 đất do hộ ông (bà) Hoàng Hữu Phê đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án " Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, phường Cự Khối, quận Long Biên” 20/02/2017
801/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 445.5 m2 đất do hộ ông (bà) Dương Thị Mẫn đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án " Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, phường Cự Khối, quận Long Biên” 20/02/2017
799/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 428.0 m2 đất do hộ ông (bà) Đào Thế Hy đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án " Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, phường Cự Khối, quận Long Biên” 20/02/2017
798/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 181.5 m2 đất do hộ ông (bà) Hoàng Hữu Thống đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án " Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, phường Cự Khối, quận Long Biên” 20/02/2017
797/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 135.4 m2 đất do hộ ông (bà) Ngô Thị Hiến đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án " Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, phường Cự Khối, quận Long Biên” 20/02/2017
796/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 242.5 m2 đất do hộ ông (bà) Đào Thị Tuyết đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án " Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, phường Cự Khối, quận Long Biên” 20/02/2017
795/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 55.0 m2 đất do hộ ông (bà) Đào Thị Khánh đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án " Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, phường Cự Khối, quận Long Biên” 20/02/2017
794/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 137.6 m2 đất do hộ ông (bà) Ngô Quang Ình đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án " Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, phường Cự Khối, quận Long Biên” 20/02/2017
793/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 407.7 m2 đất do hộ ông (bà) Ngô Quang Huy đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án " Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, phường Cự Khối, quận Long Biên 20/02/2017
679/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi đất đối với hộ gia đình bà Nguyễn Thị Chung đại diện cho ông Lương Văn Vinh (đã chết) đang sử dụng đất tại địa chỉ số 703, 705, 707 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A đoạn Cầu Chui-Cầu Đuống (đường Ngô Gia Tự), quận Long Biên, Hà Nội. 10/02/2017
637/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 216m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phùng Thị Tuyết đã chết, đại diện là bà Lê Thị Ninh tự nguyện trả lại đất tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 24/01/2017
636/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 468m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đào Thị Sinh tự nguyện trả lại đất tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 24/01/2017
635/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 230m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Lan tự nguyện trả lại đất tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 24/01/2017
634/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 219m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Ngô Đức Chính tự nguyện trả lại đất tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 24/01/2017
633/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 200m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Hùng Cường đã chết, đại diện là Nguyễn Tùng Anh tự nguyện trả lại đất tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 24/01/2017
632/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 510m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đặng Thị Hằng tự nguyện trả lại đất tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 24/01/2017
631/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 365m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thị Mến tự nguyện trả lại đất tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 24/01/2017
630/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 235m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lê Thị Khung (Dục) tự nguyện trả lại đất tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 24/01/2017
629/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 316m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đặng Thị Oanh tự nguyện trả lại đất tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 24/01/2017
628/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 305m2 đất do hộ gia đình ông (bà)Trần Thị Thuật tự nguyện trả lại đất tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 24/01/2017