Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
2423/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 83,00 m2 đất do ông/(bà) Nghiêm Xuân Thành, Nghiêm Xuân Vinh, Nghiêm Xuân Minh đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng đường hành lang chân đê phía sau đình Thổ Khối, phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội. 12/05/2017
2422/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 3,00 m2 đất do ông/(bà) Đào Ngọc Bích đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng đường hành lang chân đê phía sau đình Thổ Khối, phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội. 12/05/2017
2421/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 74,10 m2 đất do ông/(bà) Lê Đình Bình đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng đường hành lang chân đê phía sau đình Thổ Khối, phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội. 12/05/2017
2420/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 52,50 m2 đất do ông/(bà) Lê Anh Phú đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng đường hành lang chân đê phía sau đình Thổ Khối, phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội. 12/05/2017
2419/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 8,00 m2 đất do ông/(bà) Trần Nguyên Hạnh đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng đường hành lang chân đê phía sau đình Thổ Khối, phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội. 12/05/2017
2418/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 37,30 m2 đất do ông/(bà) Trương Quốc Tuấn Trương Thị Phương Thảo đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng đường hành lang chân đê phía sau đình Thổ Khối, phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội. 12/05/2017
2417/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 34,10 m2 đất do ông/(bà) Lê Hồng Lam đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng đường hành lang chân đê phía sau đình Thổ Khối, phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội. 12/05/2017
2326/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 100.6m2 đất do ông (bà) Phạm Quang Phục, Trần Thị Xuân đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án "Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, phường Cự Khối, quận Long Biên” 09/05/2017
2325/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 149m2 đất do ông (bà) Lê Đình Tuyển đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án "Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, phường Cự Khối” 09/05/2017
2324/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 228.3m2 đất do ông (bà) Lê Đình Nguyệt, Phạm Thị Luận đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án "Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, phường Cự Khối, quận Long Biên” 09/05/2017
2323/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 66.3 m2 đất do ông (bà) Bùi Thế Toa, Hoàng Thị Tươi đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án "Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, phường Cự Khối, quận Long Biên” 09/05/2017
2322/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 75.7 m2 đất do ông (bà) Bùi Thế Trọng đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án "Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, phường Cự Khối” 09/05/2017
2321/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 58.4 m2 đất do ông (bà) Bùi Thị Hằng đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án "Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, phường Cự Khối” 09/05/2017
2315/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 4.992,22 m2 đất nông nghiệp công ích do UBND phường Long Biên quản lý tại phường Long Biên, quận Long Biên để thực hiện dự án: Bồi thường giải phóng mặt bằng, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật Cống hóa làm bãi đỗ xe tại khu vực Tư Đình, phường Long Biên để di chuyển hoàn trả bãi đỗ xe Gia Thụy phục vụ dự án Đầu tư xây dựng Nút giao thông trung tâm quận Long Biên. 09/05/2017
2105/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 133 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Thị Minh (Sang) đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án "Xây dựng các tuyến đường xung quanh ô quy hoạch C2-2/AN1, C2-2/CXK01, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội" 27/04/2017
2057/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 89,5m2 đất do hộ gia đình bà Đặng Thị Duyến đang sử dụng tại phường Phúc Đồng, để thực hiện dự án Khu công viên công nghệ thông tin Hà Nội 24/04/2017
2056/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 86,0m2 đất do hộ gia đình bà Đoàn Thị Tuyết đang sử dụng tại phường Phúc Đồng, để thực hiện dự án Khu công viên công nghệ thông tin Hà Nội 24/04/2017
2055/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 81,5m2 đất do hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Đạc đang sử dụng tại phường Phúc Đồng, để thực hiện dự án Khu công viên công nghệ thông tin Hà Nội 24/04/2017
2054/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 104,1m2 đất do hộ gia đình bà Nguyễn Thị Mơ đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án Khu công viên công nghệ thông tin Hà Nội 24/04/2017
2053/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 47,0m2 đất do ông Trương Văn Quyên đang sử dụng tại phường Phúc Đồng, để thực hiện dự án Khu công viên công nghệ thông tin Hà Nội 24/04/2017