Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
5854/QĐ-UBND Về việc thu hồi 82.10 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đào Quang Lâm đang sử dụng tại phường Cự Khối, để thực hiện dự án Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch G.7/NT1, phường Cự Khối, quận Long Biên 23/10/2020
5853/QĐ-UBND Về việc thu hồi 198.40 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đào Thế Bạt đang sử dụng tại phường Cự Khối, để thực hiện dự án Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch G.7/NT1, phường Cự Khối, quận Long Biên. 23/10/2020
5852/QĐ-UBND Về việc thu hồi 87.30 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đào Thế Cù (Mai) đang sử dụng tại phường Cự Khối, để thực hiện dự án Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch G.7/NT1, phường Cự Khối, quận Long Biên. 23/10/2020
5851/QĐ-UBND Về việc thu hồi 138.80 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đào Thế Thủy đang sử dụng tại phường Cự Khối, để thực hiện dự án Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch G.7/NT1, phường Cự Khối, quận Long Biên. 23/10/2020
5682/QĐ-UBND Về việc thu hồi 21.8 m2 đất ngõ đi chung do ông (bà) Trần Đình Đình, Nguyễn Thị Phách, Trần Đình Thịnh, Trần Thị Oanh, Trần Đình Thành, Trịnh Thị Hồng Gấm, Trần Quốc Huy, Nguyễn Lệ Huyền đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 15/10/2020
5681/QĐ-UBND Về việc thu hồi 56.20 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Đức Hiếu đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 15/10/2020
5680/QĐ-UBND Về việc thu hồi 27.20 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Thị Minh Tâm đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 15/10/2020
5679/QĐ-UBND Về việc thu hồi 81.60 m2 đất do ông (bà) Lưu Văn Toàn đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 15/10/2020
5678/QĐ-UBND Về việc thu hồi 67.80 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Thị Hương Giang và cháu Nguyễn Đức Thuận (đại diện theo pháp luật cho cháu Thuận là mẹ đẻ Nguyễn Thị Hương Giang) đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 15/10/2020
5677/QĐ-UBND Về việc thu hồi 75.80 m2 đất do ông (bà) Phan Thị Liên đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 15/10/2020
5675/QĐ-UBND Về việc thu hồi 9.60 m2 đất do ông (bà) Hồ Thị Vân đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 15/10/2020
5667/QĐ-UBND Về việc thu hồi 81.0 m2 đất do ông (bà) Đặng Ngọc Thắng đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên 15/10/2020
5665/QĐ-UBND Về việc thu hồi 139.2 m2 đất do ông (bà) Đặng Ngọc Thắng đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 15/10/2020
5664/QĐ-UBND Về việc thu hồi 68.8 m2 đất do ông (bà) Đặng Ngọc Anh đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 15/10/2020
5663/QĐ-UBND Về việc thu hồi 76.60 m2 đất do ông (bà) Vũ Thị Mý đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 15/10/2020
5659/QĐ-UBND Về việc thu hồi 305,70 m2 đất đối với ông (bà) Trần Thị Thuật đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa tại ô quy hoạch A.2/CX2 khớp nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu vực phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 14/10/2020
5658/QĐ-UBND Về việc thu hồi 54,30 m2 đất đối với ông (bà) Ngô Tiến Dũng đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa tại ô quy hoạch A.2/CX2 khớp nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu vực phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 14/10/2020
5640/QĐ-UBND Về việc thu hồi 470,9 m2 đất đối với ông (bà) Hoàng Thị Hợp đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa tại ô quy hoạch A.2/CX2 khớp nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu vực phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 14/10/2020
5639/QĐ-UBND Về việc thu hồi 596,1 m2 đất đối với ông (bà) Đặng Thị Oanh đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa tại ô quy hoạch A.2/CX2 khớp nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu vực phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 14/10/2020
5638/QĐ-UBND Về việc thu hồi 492,8 m2 đất đối với ông (bà) Đặng Thị Nhiễu đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa tại ô quy hoạch A.2/CX2 khớp nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu vực phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 14/10/2020