Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
6219/QĐ-UBND V/v: Thu hồi 136 m2 đất đối với ông (bà) Mai Văn Hỏa đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên để thực hiện dự án “Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường 25m đến ngõ Hòa Bình, phường Cự Khối, quận Long Biên”. 30/10/2020
6218/QĐ-UBND V/v: Thu hồi 66.7 m2 đất đối với ông (bà) Chu Thị Xiêm đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên để thực hiện dự án “Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường 25m đến ngõ Hòa Bình, phường Cự Khối, quận Long Biên”. 30/10/2020
6217/QĐ-UBND V/v: Thu hồi 0.8 m2 đất đối với ông (bà) Đào Thế Bách đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên để thực hiện dự án “Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường 25m đến ngõ Hòa Bình, phường Cự Khối, quận Long Biên”. 30/10/2020
6216/QĐ-UBND V/v: Thu hồi 8.7 m2 đất đối với ông (bà) Phạm Thị Kiểm đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên để thực hiện dự án “Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường 25m đến ngõ Hòa Bình, phường Cự Khối, quận Long Biên”. 30/10/2020
6215/QĐ-UBND V/vThu hồi 77.7 m2 đất đối với ông (bà) Đào Thế Thử đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên để thực hiện dự án “Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường 25m đến ngõ Hòa Bình, phường Cự Khối, quận Long Biên”. 30/10/2020
6214/QĐ-UBND V/v: Thu hồi 88.3 m2 đất đối với ông (bà) Phạm Vũ Quang đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên để thực hiện dự án “Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường 25m đến ngõ Hòa Bình, phường Cự Khối, quận Long Biên”. 30/10/2020
6213/QĐ-UBND V/v: Thu hồi 86.1 m2 đất đối với ông (bà) Đào Ngọc Cường đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên để thực hiện dự án “Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường 25m đến ngõ Hòa Bình, phường Cự Khối, quận Long Biên”. 30/10/2020
6212/QĐ-UBND V/v: Thu hồi 67.8 m2 đất đối với ông (bà) Nguyễn Đình Tiến đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên để thực hiện dự án “Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường 25m đến ngõ Hòa Bình, phường Cự Khối, quận Long Biên”. 30/10/2020
6211/QĐ-UBND V/v: Thu hồi 97.5 m2 đất đối với ông (bà) Đào Thế Bạt đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên để thực hiện dự án “Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường 25m đến ngõ Hòa Bình, phường Cự Khối, quận Long Biên”. 30/10/2020
6210/QĐ-UBND V/v: Thu hồi 177.8 m2 đất đối với ông (bà) Đào Thế Thủy đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên để thực hiện dự án “Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường 25m đến ngõ Hòa Bình, phường Cự Khối, quận Long Biên”. 30/10/2020
6209/QĐ-UBND V/v: Thu hồi 89.2 m2 đất đối với ông (bà) Nguyễn Thị Tính đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên để thực hiện dự án “Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường 25m đến ngõ Hòa Bình, phường Cự Khối, quận Long Biên”. 30/10/2020
6205/QĐ-UBND Về việc thu hồi 30.1 m2 đất đối với hộ gia đình ông (bà) Lương Thanh Phong đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m từ phố Vũ Đức Thận đến ngõ 9 Nguyễn Văn Linh phường Việt Hưng, quận Long Biên. 30/10/2020
6204/QĐ-UBND Về việc thu hồi 70.1 m2 đất đối với ông (bà) Âu Xuân Dương và các hàng thừa kế của bà Lương Thị Sổ (đã chết) đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m từ phố Vũ Đức Thận đến ngõ 9 Nguyễn Văn Linh phường Việt Hưng, quận Long Biên. 30/10/2020
6203/QĐ-UBND Về việc thu hồi 96.9 m2 đất đối với hộ gia đình ông (bà) Âu Xuân Hiền đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m từ phố Vũ Đức Thận đến ngõ 9 Nguyễn Văn Linh phường Việt Hưng, quận Long Biên. 30/10/2020
6198/QĐ-UBND Về việc thu hồi 81,90 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Vũ Ngọc Sơn đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch 13,5m qua nhà văn hóa tổ 5, 6 phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 29/10/2020
6154/QĐ-UBND Về việc thu hồi 17,10m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Đức Bình, Nguyễn Đức Tuấn và các hàng thừa kế bà Thẩm Thị My đã chết đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40 m, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 28/10/2020
6071/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 9.5m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Đãm đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu A.2/CC1 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 27/10/2020
6070/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 98.4m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Vũ văn Anh và các hàng thừa kế của hộ gia đình ông Vũ Văn Ba (đã chết)đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu A.2/CC1 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. 27/10/2020
6067/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 156.0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Dương Thị Thanhđang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu A.2/CC1 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 27/10/2020
6065/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 120.0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phạm Văn Luyện đại diện các thừa kế của bà Nguyễn Thị ĐIệu (đã chết)đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu A.2/CC1 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. 27/10/2020