Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
6615/QĐ-UBND Về việc thu hồi 53,00m2 đất do ông (bà) Lưu Văn Lực đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40 m, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 23/11/2020
6614/QĐ-UBND Về việc thu hồi 90,00m2 đất do ông (bà) Nguyễn Văn Sỹ đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40 m, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 23/11/2020
6613/QĐ-UBND Về việc thu hồi 117,00m2 đất do ông (bà) Nguyễn Văn Chi đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40 m, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 23/11/2020
6612/QĐ-UBND Về việc thu hồi 240,00m2 đất do ông (bà) Bùi Thị Quẩy và các hàng thừa kế của bà Mai Thị Thành đã chết. đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40 m, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 23/11/2020
6611/QĐ-UBND Về việc thu hồi 183,40m2 đất do ông (bà) Tăng Thị Hợi đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40 m, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 23/11/2020
6561/QĐ-UBND Về việc thu hồi 30.3 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Thị Hiên đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 20/11/2020
6483/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 132 m2 đất đối với hộ gia đình ông (bà) Lương Ngọc Suốt đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m từ phố Vũ Đức Thận đến ngõ 9 Nguyễn Văn Linh phường Việt Hưng, quận Long Biên. 17/11/2020
6478/QĐ-UBND Về việc thu hồi 262.0 m2 đất do hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hà đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, phường Thượng Thanh, quận Long Biên. 17/11/2020
6407/QĐ-UBND Về việc thu hồi 55.8 m2 đất do ông (bà) Lương Thị Thảo, Nguyễn Văn Thùy đang sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc quy hoạch C14 (gồm C14/NO4, C14/NO5, C14/NO6, C14/CC1, C1-4/CC2, C14/CX3, C14/TH1, C14/THCS1, C14/NT3) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên 11/11/2020
6372/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 419.20 m2 đất đối với ông (bà) Hoàng Đức Tùng đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa tại ô quy hoạch A.2/CX2 khớp nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu vực phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 10/11/2020
6371/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 321.30 m2 đất đối với ông (bà) Ngô Tuấn Khanh và các thừa kế của bà Đỗ Thị Thành (đã chết) đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa tại ô quy hoạch A.2/CX2 khớp nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu vực phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 10/11/2020
6370/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 274.00 m2 đất đối với ông (bà) Nguyễn Văn Đức và các thừa kế của bà Nguyễn Thị Nga (đã chết) đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa tại ô quy hoạch A.2/CX2 khớp nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu vực phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 10/11/2020
6367/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 64.10 m2 đất đối với ông (bà) Nguyễn Văn Minh và các thừa kế của bà Nguyễn Thị Chữ (đã chết) đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa tại ô quy hoạch A.2/CX2 khớp nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu vực phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 10/11/2020
6365/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 311.50 m2 đất đối với ông (bà) Trần Thị Nhâm và các thừa kế của bà Nguyễn Thị Gieo (đã chết) đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa tại ô quy hoạch A.2/CX2 khớp nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu vực phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 10/11/2020
6364/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 290.60 m2 đất đối với ông (bà) Trần Văn Bình và các thùa kế của ông Trần Quang Sửu (đã chết) đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa tại ô quy hoạch A.2/CX2 khớp nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu vực phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 10/11/2020
6224/QĐ-UBND V/v: Thu hồi 61.8 m2 đất đối với ông (bà) Đào Thị Hoa (Sáu) đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên để thực hiện dự án “Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường 25m đến ngõ Hòa Bình, phường Cự Khối, quận Long Biên”. 30/10/2020
6223/QĐ-UBND V/v: Thu hồi 127.2 m2 đất đối với ông (bà) Khúc Thị Nguyệt đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên để thực hiện dự án “Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường 25m đến ngõ Hòa Bình, phường Cự Khối, quận Long Biên”. 30/10/2020
6222/QĐ-UBND V/v: Thu hồi 16.4 m2 đất đối với ông (bà) Phạm Bá Đức đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên để thực hiện dự án “Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường 25m đến ngõ Hòa Bình, phường Cự Khối, quận Long Biên”. 30/10/2020
6221/QĐ-UBND V/v: Thu hồi 89.9 m2 đất đối với ông (bà) Phạm Vũ Mạnh đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên để thực hiện dự án “Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường 25m đến ngõ Hòa Bình, phường Cự Khối, quận Long Biên”. 30/10/2020
6220/QĐ-UBND V/v: Thu hồi 68 m2 đất đối với ông (bà) Hoàng Thị Quyết đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên để thực hiện dự án “Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường 25m đến ngõ Hòa Bình, phường Cự Khối, quận Long Biên”. 30/10/2020