công khai ngân sách

Hiển thị 21 - 32 trong 32 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
434/TB-UBND THÔNG BÁO Về việc công khai ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 (Dự toán trình hội đồng nhân dân quận Long Biên) 21/12/2018
2716/QĐ- UBND Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu, chi ngân sách năm 2017 17/07/2018
287/TB-UBND Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý II/2018 17/07/2018
210/TB-UBND Công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý I/2018 02/05/2018
435/UBND-TCKH V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính, ngân sách, tài sản và đầu tư XDCB năm 2018 20/03/2018
QĐ 103/QĐ-UBND Công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 quận Long Biên 15/01/2018
379/BC_UBND Về việc Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2017 phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2018 22/12/2017
527/TB-UBND vv: Thông báo công khai ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2018 22/12/2017
2356/UBND-TCKH Biểu số thu quỹ phòng chống thiên tai khối doanh nghiệp trên địa bàn quận Long Biên 01/12/2017
430/TB-UBND THÔNG BÁO: Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 9 tháng năm 2017 16/10/2017
1780/UBND-TCKH Vv hướng dẫn thực hiện công khai NSNN đối với các cấp Ngân sách theo thông tư 61/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính 30/08/2017
1081/UBND-TCKH Vv hướng dẫn thực hiện công khai NSNN đối với các cấp NS theo thông tư 343/TT-BTC của Bộ Tài chính 23/05/2017
Hiển thị 21 - 32 trong 32 kết quả.

Công khai ngân sách