công khai ngân sách

Hiển thị 1 - 20 trong 32 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
452/BC-UBND Báo cáo tình hình sử dụng ngân sách nhà nước cho Chính phủ số, Công nghệ thông tin, Chuyển đổi số 27/12/2022
819/TB-UBND Về việc công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022 và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2023 (Dự toán trình Hội đồng nhân dân quận Long Biên) 13/12/2022
697/TB-UBND Công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Quý III năm 2022 13/10/2022
5785/QĐ-UBND Công bố công khai số liệu quyết toán thu, chi ngân sách năm 2021 12/08/2022
501/TB-UBND Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 14/07/2022
185/TB-UBND Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Quý I năm 2022 08/04/2022
205/QĐ-UBND Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách quận Long Biên năm 2022 17/01/2022
27/TB-UBND Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán năm 2021 14/01/2022
7237/QĐ-UBND Công bố công khai quyết toán thu, chi ngân sách phường 6 tháng đầu năm 2021 11/11/2021
321/TB-UBND Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2021 21/07/2021
321 Công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 21/07/2021
143/TB-UBND Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quận quý I/2021 14/04/2021
267/QĐ-UBND Công khai số liệu dự toán ngân sách quận Long Biên năm 2021 21/01/2021
150/TB-UBND Công khai tình hình thưc hiện dự toán thu, chi ngân sách quý I/2020 10/04/2020
16/TB-UBND Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 10/01/2020
424/QĐ- UBND Công bố công khai dự toán ngân sách quận Long Biên năm 2020 10/01/2020
338/TB-UBND Thông báo về việc công khai ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2020 (Dự toán trình hội đồng nhân dân quạn Long Biên) 21/11/2019
Số 2200/QĐ- UBND Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu, chi ngân sách năm 2018 30/07/2019
Số 217/TB- UBND Thông báo về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý II/2019 15/07/2019
96/TB- UBND Thông báo về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý I/2019 19/04/2019
Hiển thị 1 - 20 trong 32 kết quả.

Công khai ngân sách