lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 19/2021 (Từ 10/5/2021 đến 16/04/2021)

Ngày đăng 07/05/2021 | 07:08  | Lượt xem: 144
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (11/5) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 15/2021 (Từ 12/04/2021 đến 18/04/2021)

Ngày đăng 09/04/2021 | 04:41  | Lượt xem: 324
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (13/4) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 11/2021 (15/3/2021- 21/3/2021)

Ngày đăng 12/03/2021 | 04:23  | Lượt xem: 498
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (15/3) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 09/2021 (01/3/2021- 07/3/2021)

Ngày đăng 26/02/2021 | 05:46  | Lượt xem: 434
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (02/3) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 08/2021 (22/02/2021- 28/02/2021)

Ngày đăng 19/02/2021 | 05:59  | Lượt xem: 436
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (23/02) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 01/2021 (04/01/2021- 10/01/2021)

Ngày đăng 31/12/2020 | 04:50  | Lượt xem: 648
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (05/01) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 51 (14/12/2020 - 20/12/2020)

Ngày đăng 11/12/2020 | 05:00  | Lượt xem: 655
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (15/12) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 48 (23/11/2020 - 29/11/2020)

Ngày đăng 20/11/2020 | 05:59  | Lượt xem: 4643
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (25/11) Thứ tư 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 46 (từ 09/11/2020 - 15/11/2020)

Ngày đăng 06/11/2020 | 04:52  | Lượt xem: 3267
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (10/11) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 44 (từ 26/10/2020 - 01/11/2020)

Ngày đăng 23/10/2020 | 05:02  | Lượt xem: 661
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (28/10) Thứ tư 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 43 (từ 19/10/2020 - 25/10/2020)

Ngày đăng 16/10/2020 | 03:31  | Lượt xem: 2477
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (21/10) Thứ tư 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 39 (từ 21/9/2020 - 27/9/2020)

Ngày đăng 22/09/2020 | 10:36  | Lượt xem: 3081
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (22/9) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 36 (từ 31/8/2020 - 06/9/2020)

Ngày đăng 29/08/2020 | 02:54  | Lượt xem: 1203
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (01/9) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 34 (từ 17/8/2020 - 23/8/2020)

Ngày đăng 17/08/2020 | 05:14  | Lượt xem: 902
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (18/8) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 23 (từ 01/6/2020 - 07/6/2020)

Ngày đăng 01/06/2020 | 05:00  | Lượt xem: 1122
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (02/6) Thứ ba 8h30 ...

Thông báo về việc hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ ngày 05/05/2020

Ngày đăng 04/05/2020 | 10:39  | Lượt xem: 1008
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 19 (từ 04/5 - 10/5/2020)

Ngày đăng 03/05/2020 | 11:18  | Lượt xem: 995
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (05/5) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 17 (từ 20/4 - 26/4/2020)

Ngày đăng 17/04/2020 | 03:58  | Lượt xem: 901
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (21/4) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 15 (từ 06/4 - 12/4/2020)

Ngày đăng 06/04/2020 | 11:34  | Lượt xem: 696
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (07/4) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 13 (từ 23/3 - 29/3/2020)

Ngày đăng 23/03/2020 | 11:33  | Lượt xem: 663
  Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (24/3) ...