lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 29 (Từ 18/7/2022 đến 24/7/2022)
Ngày đăng 15/07/2022 | 17:13  | Lượt xem: 488

Nội dung chi tiết xem tại đây