lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 26 (Từ 27/6/2022 đến 03/7/2022)
Ngày đăng 24/06/2022 | 15:32  | Lượt xem: 2254

Nội dung chi tiết xem tại đây