lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 23 (Từ 05/6/2023 đến 11/6/2023)
Ngày đăng 04/06/2023 | 21:23  | Lượt xem: 389

Nội dung chi tiết xem tại đây