lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 22 (Từ 29/5/2023 đến 04/6/2023)
Ngày đăng 29/05/2023 | 09:12  | Lượt xem: 388

Nội dung chi tiết xem tại đây