lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 21 (Từ 22/5/2023 đến 28/5/2023)
Ngày đăng 20/05/2023 | 16:57  | Lượt xem: 524

Nội dung chi tiết xem tại đây