lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 20 (Từ 15/5/2023 đến 21/5/2023)
Ngày đăng 13/05/2023 | 16:24  | Lượt xem: 379

Nội dung chi tiết xem tại đây