lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 19 (Từ 08/5/2023 đến 14/5/2023)
Ngày đăng 08/05/2023 | 08:48  | Lượt xem: 377

Nội dung chi tiết xem tại đây