lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 17 (Từ 24/4/2023 đến 30/4/2023)
Ngày đăng 23/04/2023 | 15:08  | Lượt xem: 575

Nội dung chi tiết xem tại đây