lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 10 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 07/3/2016 đến 13/3/2016)
Ngày đăng 04/03/2016 | 16:03  | Lượt xem: 486

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN MỜI

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Hai

07/3

S

- 7h30: Lễ chào cờ tháng 3/2016 cơ quan Dân, Đảng

VPQU+

BTC+ CĐ

- Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Dân, Đảng

Đ/c Thắng

HTQU

- 7h30: Lễ chào cờ tháng 3/2016 cơ quan UBND Quận

 

- Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan UBND Quận

Đ/c Hà-CT

KLC

- 8h30: Hội nghị giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu HĐND Thành phố và Quận, nhiệm kỳ 2016-2021

 

- Đ/c Hải, Thạch, Loan, Việt Hà, Thân, Điềm. Chánh VPQU, Giám đốc TTBDCT. Chủ tịch công đoàn cơ quan Dân, Đảng

Đ/c Thắng

P2-QU

- 9h00: Hội nghị giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu HĐND Thành phố và Quận, nhiệm kỳ 2016-2021

 

- Toàn thể cán bộ, công chức, LĐHĐ 68 các Ban xây dựng đảng, VPQU, TTBDCT. Chủ tịch công đoàn cơ quan Dân, Đảng

Đ/c Thắng

P2-QU

- 10h00: Hội nghị giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu HĐND Thành phố và Quận, nhiệm kỳ 2016-2021

 

- Thủ trưởng cơ quan Dân, Đảng. Đ/c Hải, Thạch, Loan, Việt Hà, Thân, Điềm. Chánh VPQU, Giám đốc TTBDCT. Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch chi hội Hội CCB; Chủ tịch công đoàn cơ quan Dân, Đảng

Đ/c Thắng

P2-QU

- 8h45: Hội nghị mở rộng giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2016 - 2021

VP

- TT.HĐND, UBND; Trưởng, phó các ban HĐND quận; Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND quận

Đ/c Hà-CT

P1 - UB

- 10h00: Kiểm tra hiện trường GPMB dự án trường Pháp và các phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại các phường Ngọc Thụy, Long Biên, Bồ Đề

GPMB + KT

- Lãnh đạo Hội ND; Lãnh đạo phòng KT, TCKH, QLĐT, TNMT, GPMB, DA, Chi nhánh PTĐ; Lãnh đạo UBND phường Ngọc Thuỵ, Long Biên, Bồ Đề

Đ/c Chiến

P2 - UB

Hiện trường

- 10h45: Chúc mừng Hội LHPN Thành phố nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3

 

- Đ/c Thắng. Lãnh đạo Hội phụ nữ Quận

 

Thành phố

C

- 14h00: Hội nghị gặp mặt Lãnh đạo nữ các cấp Quận Long Biên nhân kỷ niệm 106 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1976 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng

LĐTBXH

+CĐ

2 cơ quan

- Ban Thường vụ Quận uỷ; TT.HĐND, UBND; Trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể; Lãnh đạo nữ các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp, đơn vị hiệp quản; Thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ quận; Các đồng chí nữ cán bộ Cơ quan Dân Đảng, Cơ quan UBND quận; Các đồng chí nữ cán bộ là Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch, PCT.HĐND, Chủ tịch, PCT.UBND, Chủ tịch Hội LHPN các phường

Đ/c Hải

KLC

- 14h30: Họp Thường trực Quận ủy

 

- Thường trực Quận ủy. (Thành phần Theo GM của Quận ủy)

Đ/c Hải

P1-QU

 

Ba

08/3

S

- 9h00: Làm việc với tập thể Đảng ủy phường Phúc Lợi

 

- Đ/c Thắng, Thân. Đại diện lãnh đạo UBND Quận

 

Tại phường

- 8h30: Tiếp dân

 

- Ban tiếp công dân và xử lý đơn thư

Đ/c Hà-CT

KLC

- 8h30: Triển khai công tác GPMB thực hiện dự án đường 5 kéo dài

 

- Lãnh đạo phòng TNMT, QLĐT, GPMB, TCKH; Lãnh đạo BQL DA hạ tầng tả ngạn; Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thượng Thanh

Đ/c Chiến

P1-UB

- 10h00: Triển khai kế hoạch công tác BCĐ Thi hành án dân sự năm 2016

THA

- Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ; Lãnh đạo phòng TNMT, LĐTBXH, TP, TCKH, QLĐT, CA, BCHQS, CCT, BHXH, TA, VKS, THA

Đ/c Chiến

P1- UB

- 8h00: Báo cáo viên tại lớp Bồi dưỡng nhận thức về đảng năm 2016

 

- Đ/c Thạch

 

KLC

- 8h00: Kiểm tra công tác bầu cử tại các phường Cự Khối, Long Biên, Thạch Bàn

 

- Đ/c Điềm

 

Tạic ác phường

- 8h00: Dự Hội nghị đại biểu nhân dân phường Ngọc Lâm năm 2016

 

- Đ/c Liêm

 

Tại phường

C

- 14h00: Họp UBND quận:

 

- TT.HĐND, UBND; Thành viên UBND quận;

Đ/c Hà-CT

P1 - UB

+ 14h00: Phòng TNMT, BQL Dự án báo cáo kế hoạch rà soát các quỹ đất và phương án thực hiện tạo nguồn lực phát triển năm 2016 và giai đoạn 2016-2020 theo quy hoạch phân khu N10

TNMT + DA

+ Lãnh đạo phòng TCKH, TNMT, QLĐT, DA

 

 

+ 15h00: BQL Dự án báo cáo một số nội dung vướng mắc tại dự án trường năng khiếu thể dục thể thao quận

DA

+ Lãnh đạo phòng TCKH, QLĐT, DA, TTTDTT

 

 

+ 16h00: Phòng Kinh tế báo cáo phương án cải tạo xây dựng chợ Kim Quan

KT

- Lãnh đạo phòng TCKH, TNMT, QLĐT, KT; Lãnh đạo UBND phường Việt Hưng; BQL chợ tạm Kim Quan (UBND phường tham mưu mời BQL chợ)

 

 

09/3

S

- 8h30: Họp Ban chỉ đạo bầu cử

NV +

MTTQ

- Ban Thường vụ Quận uỷ; Đ/c Trình; Chủ tịch Hội PN, ND, CCB, LĐLĐ. Bí thư Quận Đoàn. Trưởng phòng NV, VHTT; Chánh Văn phòng Quận uỷ, Văn phòng HĐND&UBND (Theo Quyết định số 140-QĐ/QU ngày 25/01/2016 của Quận uỷ)

Đ/c Hải

P2 - QU

- 8h00: Tiếp đoàn cán bộ khảo sát của Kiểm toán Nhà nước

VPQU

- Lãnh đạo VPQU. Trưởng phòng TCKH

Đ/c Thắng

P1-QU

C

- 14h00: Họp BCN Chương trình số 03-Ctr/QU của Quận uỷ về "Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân"

QLĐT

- Thành viên BCN: Đ/c Trình; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ; Trưởng Ban DV, TG; Trưởng phòng QLĐT, TCKH, TNMT, VHTT, Chánh Văn phòng HĐND&UBND, Giám đốc BQL DA; Phó Trưởng CA quận; Chủ tịch UBND phường Đức Giang, Việt Hưng (theo Quyết định số 13-QĐ/QU ngày 21/7/2015 của Quận uỷ)

Đ/c Hà-CT

P1 - UB

- 14h00: Đánh giá hiện trạng sử dụng, phương án tổ chức sản xuất quỹ đất nông nghiệp phường Long Biên

TNMT

- Lãnh đạo Hội ND; Lãnh đạo phòng TNMT, QLĐT, KT, TCKH; Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Long Biên

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 16h00: Kiểm điểm tiến độ rà soát thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp, Tài nguyên môi trường; tiến độ triển khai phần mềm quản lý tiếp dân và theo dõi giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo

TP + TNMT + VP

- Lãnh đạo TP, NV, TT, GPMB, TNMT; Trưởng Bộ phận Một cửa, Bộ phận CNTT

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 14h00: Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ XI - Quốc hội khoá XIII

VP

- Đ/c Liêm; Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ; Trưởng, Phó các Ban - HĐND quận; Lãnh đạo các đoàn thể thuộc quận; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch, PCT.HĐND, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ các phường (mỗi phường mời 10 cử tri)

Đ/c Điềm

Hội trường KLC

Năm

10/3

S

- 8h30: UBND quận báo cáo công tác điều hành ngân sách quý I, nhiệm vụ quý II/2016

TCKH + CCT

- Đ/c Hà-CT; Đ/c Chiến; TT.HĐND ; Lãnh đạo phòng TCKH, TNMT, CCT, DA

Đ/c Hải

P1 - UB

- 10h30: Làm việc với phường Cự Khối về các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế

KT

- Lãnh đạo Hội ND; Lãnh đạo phòng KT, TCKH, QLĐT, TNMT; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, PCT.UBND, cán bộ phụ trách phường Cự Khối

Đ/c Chiến

P3 - UB

C

- 14h00: UBND Quận báo cáo tiến độ đầu tư xây dựng cải tạo các chợ dân sinh trên địa bàn quận

KT

- Đ/c Hà-CT; Đ/c Chiến; Lãnh đạo Hội PN; Lãnh đạo phòng QLĐT, KT, TNMT, TCKH; Lãnh đạo Đội CSPCCC, Công ty Điện lực Long Biên, Công ty KDNS số 2; Chủ tịch UBND các phường Đức Giang, Ngọc Lâm, Việt Hưng, Ngọc Thuỵ, Thạch Bàn, Phúc Đồng, Giang Biên

Đ/c Hải

P1-UB

Sáu

11/3

S

- 8h30: UBND quận và Tổng Công ty đầu tư và phát triển nhà HUD báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ năm 2016

QLĐT

- Đ/c Hà-CT; Đ/c Trình; Lãnh đạo phòng QLĐT, TNMT, DA, Đội TTXD, CAQ; Chủ tịch UBND phường Giang Biên, Đức Giang, Việt Hưng; Lãnh đạo Tổng Công ty HUD

Đ/c Hải

P1-UB

- 8h30: Dự Hội nghị triển khai các hoạt động phong trào thi đua năm 2016 - Cụm thi đua số 2, Bộ TLTĐ Hà Nội

QS

- Đ/c Chiến

 

Hội trường BCHQS

C

- 14h00: Giao ban tiến độ công tác GPMB các dự án trọng điểm

 

GPMB

- Đ/c Chiến ; Lãnh đạo phòng QLĐT, TNMT, GPMB, DA, Chi nhánh phát triển quỹ đất Long Biên; Chủ tịch UBND phường Bồ Đề, Ngọc Thuỵ, Thượng Thanh, Long Biên

Đ/c Hà-CT

P1-UB

- 16h30: Giao ban khối Kinh tế

Các đơn vị

- Trưởng phòng KT, TNMT, TCKH, TT, GPMB, TP; Trưởng Ban tiếp dân

Đ/c Chiến

P2-UB

Bảy 12/3

S

- 8h30: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB:

GPMB

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, TNMT, GPMB;

Đ/c Chiến

P1-UB

+ 8h30: Thẩm định 11 phương án thực hiện dự án Khu Công viên CNTT

 

+ Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Phúc Đồng; Lãnh đạo Công ty CP Him Lam (Phường Phúc Đồng tham mưu mời đại diện người bị thu hồi đất)

 

 

+ 8h50: Thẩm định 01 phương án đất nông nghiệp do UBND phường quản lý, 01 phương án đất thuê thầu và 06 phương án điều chỉnh hỗ trợ ổn định đời sống thực hiện dự án 30m phường Việt Hưng

 

+ Lãnh đạo BQL DA; Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính

 

 

 

 

 phường Việt Hưng

 

 

+ 9h20: Giải quyết các tồn tại vướng mắc thực hiện dự án đường 40m Bồ Đề

 

+ Lãnh đạo BQL DA; Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Bồ Đề (Phường Bồ Đề tham mưu mời đại diện người bị thu hồi đất)

 

 

- 10h00: Kiểm điểm tiến độ triển khai công tác bầu cử trên địa bàn phường Giang Biên

Phường

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND phường Giang Biên

Đ/c Chiến

Tại phường

- 8h30: Dự Hội nghị đại biểu nhân dân phường Việt Hưng năm 2016

 

- Đ/c Loan

 

Tại phường

C

 

 

 

 

 

CN 13/3

S

 

 

 

 

 

C