lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 09 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 29/02/2016 đến 06/3/2016)
Ngày đăng 26/02/2016 | 15:27  | Lượt xem: 535

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN MỜI

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Hai

29/02

S

- 8h00: Dự Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội (khóa XVI) (Cả ngày)

 

- Đ/c Hải

 

Số 1TP

Hà Đông

- 8h30: Hội nghị giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu HĐND Quận khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

 

- Đ/c Thạch, Loan, Việt Hà, Thân, Điềm. Chánh VPQU, Giám đốc TTBDCT. Chủ tịch công đoàn cơ quan Dân, Đảng

Đ/c Thắng

P2-QU

- 9h00: Hội nghị giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu HĐND Quận khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

 

- Toàn thể cán bộ, công chức, LĐHĐ 68 các Ban xây dựng đảng, VPQU, TTBDCT. Chủ tịch công đoàn cơ quan Dân, Đảng

Đ/c Thắng

P2-QU

- 10h30: Hội nghị giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu HĐND Quận khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

 

- Thủ trưởng cơ quan Dân, Đảng. Đ/c Thạch, Loan, Việt Hà, Thân, Điềm. Chánh VPQU, Giám đốc TTBDCT. Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch chi hội Hội CCB; Chủ tịch công đoàn cơ quan Dân, Đảng

Đ/c Thắng

P2-QU

- 9h00: Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2016-2021

VP

- Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND quận, Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND quận; Toàn thể cán bộ công chức, lao động hợp đồng Văn phòng HĐND&UBND quận

 

P1 - UB

- 10h00: Hội nghị mở rộng giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2016-2021

VP

- TT HĐND quận, Lãnh đạo UBND quận; Trưởng, phó các ban HĐND quận, đại diện lãnh đạo các phòng, ban trực thuộc UBND quận

Đ/c Hà-CT

P1 - UB

C

- 14h00: BHXH quận báo cáo kế hoạch khảo sát tổ chức chi trả lương hưu trên địa bàn quận

BHXH

- Lãnh đạo phòng TCKH, LĐTBXH, BHXH (BHXH tham mưu mời các thành phần liên quan)

Đ/c Hà-CT

P1 - UB

- 15h00: Làm việc với Trưởng phòng TCKH và Giám đốc Ban Quản lý dự án quận

 

- Trưởng phòng TCKH, Giám đốc Ban QLDA

Đ/c Hà-CT

Tại phòng

- 14h00: Họp Thường vụ Đảng uỷ CQ UBND quận

VPĐU

- Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ CQ UBND quận

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 15h00: Họp BCH Đảng bộ cơ quan UBND quận

VPĐU

- Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan UBND quận

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 16h00: Triển khai kế hoạch thi công đường 81m tại phường Phúc Đồng

Phường

- Lãnh đạo phòng TP, TT, QLĐT, TNMT, GPMB; Lãnh đạo CA, QS; Lãnh đạo đội TTXD; Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, các ngành, đoàn thể phường Phúc Đồng; Lãnh đạo Tập đoàn Vingroup-CTCP

Đ/c Chiến

Tại phường

- 14h00: Họp BCH Đảng ủy cơ quan Dân, Đảng

VPĐU

- Đ/c Thạch. Các đ/c UVBCH Đảng ủy cơ quan Dân, Đảng

Đ/c Điềm

P2-QU

Ba

01/3

S

- 8h30: Làm việc với Văn phòng Quận ủy và Văn phòng UBND Quận về nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

VPQU+

VPHĐND-UBND

- Thường trực Quận ủy. Đ/c Liêm. Lãnh đạo UBND Quận. Trưởng các Ban xây dựng Đảng Quận ủy. Trưởng phòng Nội vụ. Tập thể lãnh đạo VPQU, VPHĐND-UBND Quận

Đ/c Hải

P1-QU

- 8h30: Tiếp dân

 

- Ban tiếp công dân và xử lý đơn thư

Đ/c Thân

KLC

- 8h00: Lễ ra quân huấn luyện năm 2016

QS

- Lãnh đạo Ban TG, Hội PN, CCB, Quận Đoàn, TTBDCT; Lãnh đạo BCH QS; Lãnh đạo UBND 14 phường

Đ/c Chiến

Sân

BCH QS

C

- 14h00: Họp UBND quận:

 

- TT.HĐND, UBND; Thành viên UBND;

Đ/c Hà-CT

P1 - UB

+ 14h00: Phòng Nội vụ báo cáo kết qủa công tác rà soát, kiện toàn thành viên và cơ chế hoạt động các Ban Chỉ đạo cấp quận

NV

+ Lãnh đạo phòng QLĐT, KT, CA, QS, VHTT, GDĐT, YT, TTDS, LĐTBXH, Văn phòng HĐND&UBND

 

 

+ 15h30: Phòng QLĐT báo cáo dự thảo danh mục các tuyến đường lập thiết kế đô thị, các công trình, hạng mục điểm nhấn cảnh quan kiến trúc và kế hoạch thực hiện năm 2016

QLĐT

+ Lãnh đạo phòng QLĐT, DA, VHTT

 

 

- 16h00: Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

HĐTĐKT

- Chủ tịch Uỷ ban MTTQ, Trưởng ban TC, DV, TG, UBKT, Chủ tịch LĐLĐ, Chánh Văn phòng Quận uỷ; Trưởng phòng NV, Chánh Thanh tra, Văn phòng HĐND&UBND, Trưởng CA, BCH QS

Đ/c Hà-CT

P1 - UB

02/3

S

- 8h30: Họp Ban chỉ đạo CNTT

 

- Đ/c Thắng, Hà-CT; Việt Hà,, Thạch. Trưởng phòng TCKH, Nội vụ, VPHĐND&UBND; Trưởng bộ phận CNTT. Lãnh đạo VPQU. Thành phần theo Quyết định 1175-QĐ/QU ngày 16/6/2015 của Quận ủy

Đ/c Hải

P1-UB

- 8h30: Thường trực HĐND giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương

NV

- Lãnh đạo phòng NV

Đ/c Liêm

Các phường

- 8h30: Báo cáo kết quả triển khai kế hoạch quản lý đất công trên địa bàn

TNMT

- Lãnh đạo phòng TNMT, QLĐT; Lãnh đạo Chi nhánh phát triển đất Long Biên

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 10h00: Báo cáo kết quả triển khai kế hoạch quản lý nhà nước về môi trường

TNMT

- Lãnh đạo phòng TNMT, QLĐT, KT, YT, DA

Đ/c Chiến

P2 - UB

C

- 14h00: Giao ban triển khai nhiệm vụ tháng 3/2016 các Ban xây dựng đảng, VPQU, TTBDCT, MTTQ và các đoàn thể Quận

 

- Đ/c Loan, Việt Hà, Thân, Thạch, Điềm. Trưởng các Ban xây dựng Đảng, VPQU, TTBDCT, MTTQ và các đoàn thể Quận. Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên cơ quan Dân, Đảng

Đ/c Thắng

P2-QU

- 14h00: Làm việc với Công ty Him Lam về một số nội dung liên quan đến dự án do công ty làm chủ đầu tư trên địa bàn quận

GPMB+ phường + CĐT

- Đ/c Chiến. Lãnh đạo phòng QLĐT, GPMB, TNMT, TCKH, Chủ tịch UBND phường Long Biên, Phúc Đồng; Lãnh đạo công ty Him Lam

Đ/c Hà-CT

P1 - UB

- 15h30: Làm việc với Công ty Khai Sơn về công tác triển khai dự án BT tuyến đường 40m Ngọc Thuỵ - Thượng Thanh

TCKH

- Đ/c Chiến. Lãnh đạo phòng QLĐT, GPMB, TNMT, TCKH, Chi nhánh phát triển đất Long Biên; Chủ tịch UBND phường Ngọc Thuỵ, Thượng Thanh; Lãnh đạo công ty Khai Sơn

Đ/c Hà-CT

P1 - UB

Năm

03/3

S

- 8h30: Giao ban BCĐ 197, công tác quản lý trật tự đô thị - xây dựng tháng 02 năm 2016

CA

- Đ/c Hà-CT; Trình. Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, Hội PN, Quận Đoàn, Văn phòng Quận uỷ; Lãnh đạo phòng QLĐT, VHTT, DA, Văn phòng HĐND&UBND; Lãnh đạo CA, Đội TTXD; Lãnh đạo Xí nghiệp MTĐT Gia Lâm, Công ty CP Phú Thành, Công ty CPĐT Long Biên; Chủ tịch UBND, Trưởng CA 14 phường

Đ/c Hải

P2 - QU

- 8h30: Thường trực HĐND giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương

NV

- Lãnh đạo phòng NV

Đ/c Liêm

Các phường

- 8h30: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB

GPMB

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, TNMT, GPMB

Đ/c Chiến

P2 - UB

+ 8h30: Thẩm định các phương án đất nông nghiệp thực hiện dự án Cải tạo, mở rộng 03 hệ thống cống qua đường tàu phường Thượng Thanh

 

+ Lãnh đạo DA; Lãnh đạo và cán bộ địa chính phường Thượng Thanh

 

 

+ 8h50: Thẩm định 22 trường hợp xây dựng nhà trên đất NN trình chính sách Thành phố thực hiện dự án đấu giá Bồ Ðề

 

+ Lãnh đạo DA, CNPTQĐ; Lãnh đạo và cán bộ địa chính phường Bồ Đề (TNMT và UBND phường Bồ Đề chuẩn bị tài liệu, hồ sõ liên quan ðển xác nhận nguồn gốc sử dụng đất; BBTGPMB và CNPTQĐ chuẩn bị hồ sơ liên quan đến chính sách tương tự dự án đường 40m Bồ Đề)

 

 

C

- 14h00: Họp Ban Thường vụ Quận ủy

 

- Tập thể Ban Thường vụ; Trưởng phòng Nội vụ; Chánh Văn phòng HĐND-UBND

Đ/c Hải

P1-QU

- 14h30: Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy

BTC

- Đ/c Chiến, Loan, Thân, Thạch, Việt Hà, Điềm. Chánh VPQU. Chủ tịch HPN, LĐLĐ Quận. Bí thư Đoàn Thanh niên Quận. Trưởng phòng GDĐT, KT, LĐTBXH. Lãnh đạo BTC, Chi cục thuế Quận. (Theo Quyết định 163-QĐ/QU, ngày 17/02/2016  của Quận ủy)

Đ/c Thắng

P2-QU

- 14h00: Kiểm tra hiện trường

VP

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND quận

Đ/c Hà-CT

Hiện trường

- 16h00: Giao ban khối Kinh tế

Các đơn vị

- Trưởng phòng KT, TNMT, TCKH, TT, GPMB, TP; Trưởng Ban tiếp dân

Đ/c Chiến

P2 - UB

Sáu

04/3

S

- 8h30: Giao ban tiến độ công tác GPMB các dự án trọng điểm

 

GPMB

- Đ/c Chiến; lãnh đạo phòng QLĐT, TNMT, GPMB, DA, Chủ tịch UBND phường Bồ Đề, Ngọc Thuỵ, Thượng Thanh, Long Biên, Chi nhánh phát triển quỹ đất Long Biên

Đ/c Hà-CT

P1 - UB

- 10h00: Rà soát việc chi trả tiền đối với các phương án đất công đã được phê duyệt và việc chi trả kinh phí hỗ trợ GPMB cho các tổ công tác GPMB tại các phường

GPMB

- Lãnh đạo phòng TCKH, GPMB, DA, Chi nhánh phát triển đất Long Biên; Lãnh đạo UBND phường Bồ Đề, Cự Khối, Giang Biên, Gia Thuỵ, Long Biên, Ngọc Thuỵ, Phúc Đồng, Phúc Lợi, Thạch Bàn, Thượng Thanh, Việt Hưng, Ngọc Lâm

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 8h30: Thường trực HĐND giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương

NV

- Lãnh đạo phòng NV

Đ/c Liêm

Các phường

C

 

 

 

 

 

Bảy 05/3

S

- 8h15: Dự khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng năm 2016 (lớp 1)

 

- Đ/c Thắng

 

KLC

C

 

 

 

 

 

CN 06/3

S

- 8h00: Dự ngày hội "Khi tôi 18"; giao lưu văn hóa thể thao khối trường THPT; Chương trình hiến máu tình nguyện "giọt hồng yêu thương" quận Long Biên năm 2016

 

- Đ/c Việt Hà, Điềm

 

THPT

Phúc Lợi

C