lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 49 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 04/12/2017 đến 10/12/2017)
Ngày đăng 01/12/2017 | 15:16  | Lượt xem: 880

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN MỜI

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Hai

04/12

S

- 8h00: Dự kỳ họp thứ V - HĐND Thành phố khóa XV

 

- Đ/c Hải, Hà-CT, Liêm

 

Thành phố

- 8h00: Lễ chào cờ tháng 12/2017 cơ quan Dân, Đảng

VP+BTC

- Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Dân, Đảng

Đ/c Thắng

HTQU

- 8h00: Lễ chào cờ tháng 12/2017 cơ quan UBND quận

VP+NV

- Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan UBND quận

Đ/c Hương

HTKLC

- 8h30: Giao ban triển khai nhiệm vụ tháng 12/2017 các Ban xây dựng Đảng, VPQU, TTBDCT, MTTQ và các đoàn thể CT-XH Quận

VPQU

- Đ/c Việt Hà, Loan, Thân, Thạch. Trưởng các Ban xây dựng đảng, VPQU, TTBDCT, MTTQ và các đoàn thể CT-XH Quận; Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên cơ quan Dân Đảng

Đ/c Thắng

P2 - QU

- 8h00: Dự họp kiểm điểm năm 2017 tại Đảng ủy phường Long Biên

Phường

- Đ/c Điềm

 

Tại phường

- 8h30: Họp tham vấn giải quyết một số vụ việc

 

Các đơn vị

- Lãnh đạo phòng TNMT, QLĐT, Thanh tra, TTPTQĐ; Trưởng BTCD

Đ/c Chiến

P2 - UB

+ 8h30: Đơn khiếu nại của ông Nguyễn Phú Hải tại tổ 4 phường Giang Biên

TT

+ Lãnh đạo UBND phường Giang Biên

 

 

+ 9h00: Đơn thư kiến nghị một số hộ dân Tổ 7 về việc xây dựng của  hộ bà Hoàng Thị Thu Huyền; đơn thư của bà Hoàng Thị Là, phường Ngọc Lâm

QLĐT + TNMT

+ Lãnh đạo UBND phường Ngọc Lâm

 

 

+ 10h00: Đơn thư của ông Hoàng Ngọc Tiến phường Thượng Thanh, Nguyễn Thị Hoa tại Tổ 7 P. Thạch Bàn

TNMT

+ Lãnh đạo VPĐK, UBND phường Thượng Thanh, Thạch Bàn

 

 

+ 10h45: Đơn khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Hồng phường Gia Thụy

TNMT

+ Lãnh đạo UBND phường Gia Thụy

 

 

- 8h30: Kiểm tra hiện trường công tác quản lý TTXD

QLĐT, TTXD

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TTXD

Đ/c Trình

Hiện trường

- 8h30: Chấm điểm và chỉ đạo Hội đồng tổng hợp kết quả sát hạch Chủ tịch UBND phường năm 2017

NV

- Lãnh đạo Ban TG; Lãnh đạo phòng NV, Trưởng bộ phận CNTT (Theo kế hoạch 109-KH/QU ngày 09/11/2017 của Quận ủy)

Đ/c Hương

Tại các đơn vị

C

- 13h30: Dự kỳ họp thứ V - HĐND Thành phố khóa XV

 

- Đ/c Hải

 

Thành phố

- 14h00: Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn quận Long Biên, nhiệm kỳ 2018-2023

LĐLĐ

- Đ/c Việt Hà

Đ/c Thắng

HTKLC

- 14h00: Họp Hội đồng sát hạch chức danh Chủ tịch UBND phường

NV

- Các đ/c PCT UBND quận; Chánh VPHĐND&UBND; Trưởng phòng NV; Trưởng Bộ phận CNTT

Đ/c Hà

P1 - UB

- 13h30: Dự họp kiểm điểm năm 2017 tại Đảng ủy phường Phúc Đồng

Phường

- Đ/c Loan

 

Tại phường

- 14h00: Kiểm điểm Chi bộ cơ quan UBKT Quận ủy năm 2017

UBKT

- Đ/c Thân. Đảng viên Chi bộ cơ quan UBKT Quận ủy

 

Tại UBKT

- 14h00: Kiểm điểm Chi bộ cơ quan BTG Quận ủy năm 2017

BTG

- Đảng viên Chi bộ cơ quan BTG Quận ủy

Đ/c Thạch

Tại BTG

- 14h00: Kiểm điểm Chi bộ cơ quan MTTQ Quận năm 2017

MTTQ

- Đảng viên Chi bộ cơ quan MTTQ Quận

Đ/c Điềm

Tại MTTQ

- 14h00: Kiểm điểm đảng viên và tập thể các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan UBND quận

Các chi bộ

- Toàn thể đảng viên các chi bộ

 

Tại đơn vị

Ba

05/12

S

- 8h00: Dự kỳ họp thứ V - HĐND Thành phố khóa XV

 

- Đ/c Hải

 

Thành phố

- 8h00: Đại hội Công đoàn quận Long Biên, nhiệm kỳ 2018-2023

LĐLĐ

- Đ/c Thắng, Việt Hà, Loan, Thạch. Thành phần theo GM của LĐLĐ Quận

 

HTKLC

- 8h30: Báo cáo tiến độ bàn giao ô đất xây dựng nhà cao tầng đã san nền thuộc dự án Xây dựng HTKT khu TĐC phường Phúc Đồng

TTPTQĐUBND

P. Phúc Đồng

- Lãnh đạo TTPTQĐ; Chủ tịch UBND phường Phúc Đồng

Đ/c Hà

Tại phòng

- 8h00: Dự họp kiểm điểm năm 2017 tại Đảng ủy phường Sài Đồng

Phường

- Đ/c Thân

 

Tại phường

- 8h00: Dự họp kiểm điểm năm 2017 tại Đảng ủy phường Cự Khối

Phường

- Đ/c Điềm

 

Tại phường

- 8h00: Tiếp dân

BTCD

- Thành viên Ban tiếp công dân và giải quyết đơn thư

Đ/c Chiến

Phòng tiếp công dân

- 8h30: Họp Ban Chỉ đạo 197

QLĐT, BQLDA, CA

- Đ/c Huân; Lãnh đạo UBMTTQ, HPN, Quận đoàn, LĐLĐ; Lãnh đạo phòng QLĐT, VHTT, KT, YT, TCKH, BQLDA, TTPTQĐ, CA, TTXD; Lãnh đạo Phòng CSPCCC số 4, Đội CSGT số 5, TTGTVT; Chủ tịch UBND, Trưởng CA 14 phường; Lãnh đạo Công ty CP Phú Thành, Công ty CP Công trình Đô thị Long Biên, Công ty CP Môi trường Đô thị Gia Lâm

Đ/c Trình

P2 - QU

- 8h30: Thống nhất số liệu công tác Dân số - KHHGĐ năm 2017

TTDS

- Lãnh đạo phòng TP, CA, CCTK, TTDS-KHHGĐ; Cán bộ thường trực DS-KHHGD các phường

Đ/c Hương

P1- UB

C

 

- 13h30: Dự kỳ họp thứ V - HĐND Thành phố khóa XV

 

- Đ/c Hải

 

Thành phố

- 14h00: Dự họp BCH LĐLĐ Quận khóa IV, nhiệm kỳ 2018-2023 phiên thứ nhất

LĐLĐ

- Đ/c Thắng; Lãnh đạo BTC Quận ủy

 

P2 - QU

- 14h00: Giao ban tiến độ GPMB thực hiện các dự án

TTPTQĐ

- Đ/c Chiến; lãnh đạo phòng TNMT, BQLDA, TTPTQĐ

Đ/c Hà

P1 - UB

+ 14h00: Dự án Xây dựng HTKT khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên

 

+ Lãnh đạo UBND phường Long Biên

 

 

+ 14h45: Dự án Xây dựng tuyến đường từ đê Sông Hồng đến đường gom Cầu Thanh Trì

 

+ Lãnh đạo UBND phường Cự Khối

 

 

+ 15h30: Dự án Xây dựng HTKT các ô đất G7/P1, G7/NO1, G7/NO2, G7/P2 dọc tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, Cự Khối

 

+ Lãnh đạo UBND phường Cự Khối

 

 

- 16h00: Báo cáo điều chỉnh biện pháp thi công Dự án cống hóa mương 481/1, mương Hàm Rồng, mương Cẩm Nhật, mương sau TTVH Thanh thiếu niên quận - 250 Ngọc Lâm

BQLDA

- Đ/c Trình; Chánh VP HĐND&UBND; Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, BQLDA, TTPTQĐ; Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm (BQLDA tham mưu mời đơn vị tư vấn)

Đ/c Hà

P1 - UB

- 14h00: Thường trực HĐND quận giám sát việc thực hiện thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2017

TCKH

- Đ/c Huân, Hương; Phó Ban DV; Giám đốc TTBDCT; Phó các Ban HĐND; Lãnh đạo phòng TCKH; Chủ tịch HĐND phường Phúc Đồng (Theo Quyết định số 49/QĐ-HĐND ngày 09/11/2017 của Thường trực HĐND quận)

Đ/c Liêm

P3 - UB

- 13h30: Dự họp kiểm điểm năm 2017 tại Đảng ủy phường Việt Hưng

Phường

- Đ/c Loan

 

Tại phường

- 13h30: Dự họp kiểm điểm năm 2017 tại Đảng ủy phường Thượng Thanh

Phường

- Đ/c Thạch

 

Tại phường

- 14h00: Dự họp kiểm điểm năm 2017 tại Đảng ủy phường Giang Biên

Phường

- Đ/c Thân

 

Tại phường

- 14h00: Dự họp kiểm điểm năm 2017 tại Đảng ủy phường Cự Khối

Phường

- Đ/c Điềm

 

Tại phường

06/12

S

- 8h00: Dự kỳ họp thứ V - HĐND Thành phố khóa XV

 

- Đ/c Hải

 

Thành phố

- 8h00: Đại hội Công đoàn quận Long Biên, nhiệm kỳ 2018-2023

LĐLĐ

- Ban Thường vụ Quận ủy; Đ/c Huân, Hương. Trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể CT-XH Quận. Thành phần theo GM của LĐLĐ Quận

 

HTKLC

- 10h00: Họp BTV Đảng ủy Cơ quan UBND quận: Thông qua kết quả đánh giá, phân loại các chi bộ năm 2017

VPĐU

- Uỷ viên BTV Đảng ủy Cơ quan UBND quận

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 10h30: Họp BCH Đảng bộ Cơ quan UBND quận: Thông qua kết quả đánh giá, phân loại các chi bộ năm 2017

VPĐU

- Uỷ viên BCH Đảng bộ Cơ quan UBND quận

Đ/c Chiến

P2 - UB

C

- 13h30: Dự kỳ họp thứ V - HĐND Thành phố khóa XV

 

- Đ/c Hải, Hà-CT

 

 

- 13h30: Chúc mừng Hội CCB Quận nhân ngày truyền thống

 

- Đ/c Huân, Hương; Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể CT-XH Quận

Đ/c Thắng

P2 - QU

- 14h00: Kiểm điểm Chi ủy và đảng viên Chi bộ cơ quan VPQU năm 2017

VPQU

- Đ/c Thắng. Đảng viên Chi bộ cơ quan VPQU

 

P1 - QU

- 14h00: Kiểm điểm Chi bộ cơ quan BTC Quận ủy năm 2017

BTC

- Đ/c Loan. Đảng viên Chi bộ cơ quan BTC Quận ủy

 

Tại UBKT

- 13h30: Dự họp thẩm định kết quả thi đua khen thưởng năm 2017 tại UBKT Thành ủy

 

- Đ/c Thân

 

Thành phố

- 14h00: Dự họp kiểm điểm năm 2017 tại Đảng ủy phường Thạch Bàn

Phường

- Đ/c Điềm

 

Tại phường

- 14h00: Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp thứ V - HĐND quận khóa III

Ban KTXH

- Đ/c Huân, Hương; Thành viên Ban KTXH HĐND quận; Lãnh đạo phòng TCKH, QLĐT, VHTT, LĐTBXH, NV, KT, TTPTQĐ, QLDA, TTDS-KHHGĐ

Đ/c Thạch

P2 - UB

- 14h00: Dự họp kiểm điểm năm 2017 tại Đảng ủy phường Ngọc Thụy

Phường

- Đ/c Liêm

 

Tại phường

- 14h00: Làm việc với phường Phúc Đồng về công tác quản lý đất công và GPMB thực hiện các dự án

Phường

- Lãnh đạo phòng TNMT, BQLDA, TTPTQĐ; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Phúc Đồng

Đ/c Chiến

Tại phường

- 16h00: Làm việc với phường Long Biên và các đơn vị liên quan về công tác GPMB thực hiện các dự án tại phường Long Biên

Phường + TTPTQĐ

- Lãnh đạo phòng TNMT, BQLDA, TTPTQĐ; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Long Biên; Lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn T&T, Công ty CP Him Lam

Đ/c Chiến

Tại phường

- 14h00: Báo cáo công tác lập quy chế quản lý kiến trúc và thiết kế đô thị các tuyến đường

QLĐT, BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, BQLDA

Đ/c Trình

P3 - UB

- 15h00: Báo cáo công tác đánh gắn biển số nhà, cấp giấy chứng nhận số nhà năm 2017 và dự thảo kế hoạch năm 2018

QLĐT

- Lãnh đạo phòng QLĐT

Đ/c Trình

Tại phòng

- 15h00: Bàn giao nhà xây mới cho người có công với Cách mạng (Bà Phạm Thị Dục - Vợ Liệt sỹ - TDP số 13, phường Đức Giang)

LĐTBXH

- Lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Hội CCB, PN; Lãnh đạo phòng LĐTBXH, BCHQS quận; Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị, cán bộ LĐTBXH, lãnh đạo TDP số 13 phường Đức Giang (Đề nghị UBND phường mời đơn vị tài trợ - Học viện Hậu cần)

Đ/c Hương

Tại gia đình

Năm

07/12

S

- 8h00: Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017

 

- Ban Thường vụ Quận ủy; Đ/c Huân, Hương

Đ/c Hải

P1-QU

C

- 13h30: Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017

 

- Ban Thường vụ Quận ủy; Đ/c Huân, Hương

Đ/c Hải

P1-QU

- 14h00: Ban Pháp chế HĐND quận thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp thứ V - HĐND quận khóa III

Ban PC

- Lãnh đạo UBND quận; Thành viên Ban PC HĐND quận; Lãnh đạo TAND, VKSND, CA, BCHQS quận

 

P3 - UB

 

Sáu

08/12

S

- 8h00: Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt Quận và cơ sở học tập, quán triệt NQTW6 khóa XII

BTG

VPQU

- Ban Thường vụ Quận ủy; Đ/c Huân, Hương; Trưởng, phó các phòng, ban, MTTQ và các đoàn thể CT-XH Quận; Bí thư, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 14 phường; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Quận

Đ/c Hải

HTQU

P2 - QU

C

- 13h30: Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt Quận và cơ sở học tập NQTW6 khóa XII

BTG

VPQU

- Ban Thường vụ Quận ủy; Đ/c Huân, Hương; Trưởng, phó các phòng, ban, MTTQ và các đoàn thể CT-XH Quận; Bí thư, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 14 phường; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Quận

 

Đ/c Hải

HTQU

P2 - QU

Bảy 09/12

S

- 8h00: Dự họp kiểm điểm năm 2017 tại Đảng ủy phường Đức Giang (Cả ngày)

Phường

- Đ/c Thạch

 

Tại phường

- 8h00: Dự họp kiểm điểm năm 2017 tại Đảng ủy phường Phúc Lợi

Phường

- Đ/c Thân

 

Tại phường

C

 

 

 

 

 

CN 10/12

S

 

 

 

 

 

C