lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 48 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 27/11/2017 đến 03/12/2017)
Ngày đăng 24/11/2017 | 14:59  | Lượt xem: 1082

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN MỜI

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Hai

27/11

S

- 8h00: Tham gia đoàn giám sát của Ban KT-NS HĐND Thành phố

 

- Đ/c Hải

 

Thành phố

- 8h30: Báo cáo tiến độ các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2018

BQLDA, QLĐT

- Chánh VP HĐND&UBND; Trưởng phòng QLĐT, BQLDA

Đ/c Hà

P1 - UB

- 10h00: Kiểm tra hiện trường các dự án tại phường Ngọc Lâm

BQLDA, QLĐT

- Đ/c Trình; Lãnh đạo phòng QLĐT, BQLDA, VP HĐND&UBND; Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm

Đ/c Hà

Hiện trường

- 9h00: Kiểm tra hiện trường công tác đảm bảo VSATTP lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng chợ ATTP

KT

 

- Lãnh đạo phòng KT, QLĐT, YT; lãnh đạo UBND phường Ngọc Lâm

Đ/c Chiến

Hiện trường

- 8h30: Kiểm tra trường Mầm non Sơn Ca theo Kế hoạch số 337/KH-UBND ngày 27/9/2017 của UBND quận (Từ ngày 21/11 đến ngày 22/11/2017)

GD&ĐT

- Lãnh đạo phòng GD&ĐT, NV, VHTT, TCKH, YT, TTVH-TT&TT (Theo Quyết định 5731/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của UBND quận)

Đ/c Hương

Tại trường

C

- 14h00: Họp Thường trực Quận ủy

 

- Thường trực Quận ủy; Thành phần theo GM của Quận ủy

 

P1 - QU

- 16h00: Báo cáo kết quả rà soát thực hiện phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn phường Thạch Bàn

Phường

- Lãnh đạo phòng KT, TNMT, TTPTQĐ, TCKH; lãnh đạo UBND phường Thạch Bàn

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 14h00: Làm việc với Sở Xây dựng về công tác bàn giao, tiếp nhận và xác lập sở hữu nhà nước đối với các kiot tầng 1, sàn thương mại khu đô thị Việt Hưng

BQLDA

- Lãnh đạo Sở Xây dựng; lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, BQLDA, TTPTQĐ; lãnh đạo TCT Phát triển nhà và đô thị HUD

Đ/c Trình

P3 - UB

- 13h30: Dự Đại hội Đại biểu lần thứ IV - Hội Người khuyết tại thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2022

 

- Đ/c Hương

 

Số 226

Vạn Phúc

Ba

28/11

S

- 8h00: Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ IV - Quốc hội khóa XIV

 

 

MTTQ, VPQU, VP

- Ban Thường vụ Quận ủy; Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND quận; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ; Trưởng, Phó các Ban HĐND; Lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể thuộc quận; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịchHĐND,Chủ tịch UBND, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ các phường; Đại diện cử tri trên địa bàn quận (Theo kế hoạch 49/KH-HĐND ngày 15/11/2017)

 

HTQU

- 8h00: Tiếp dân

BTCD

- Thành viên Ban tiếp công dân và giải quyết đơn thư

 

Phòng tiếp công dân

C

 

- 14h00: Họp Ban Thường vụ Quận ủy

 

- Ban Thường vụ Quận ủy; Thành phần theo GM của Quận ủy

 

P1 - QU

- 13h30: Làm việc với Đoàn khảo sát của Thành phố về việc đánh giá, chấm điểm công tác ATTP của thành phố Hà Nội năm 2017 trên địa bàn quận

YT + KT

- Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, Ban TG; Lãnh đạo phòng YT, KT, VHTT, GD&ĐT, NV, CA, TTYT, Đội QLTT số 16, Trạm thú y, Trạm BVTV; Chủ tịch UBND phường Giang Biên

Đ/c Hương

P2  - UB

29/11

S

- 8h00: Hội nghị trực tuyến của Thành phố quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

 

- Thường trực Quận ủy; Đ/c Thạch

 

Số 1-TP

Hà Đông

- 8h30: Làm việc với Tổ chức Ywam (Thanh niên sứ mệnh) về việc xây dựng dự án hỗ trợ để thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2018 - 2020

KT

- Lãnh đạo BTG; lãnh đạo phòng KT, TCKH, CCT; Lãnh đạo Hội Doanh nghiệp quận, Tổ chức Ywam (Tổ chức thanh niên sứ mệnh)

Đ/c Chiến

P1 - UB

- 10h00: Kiểm điểm tiến độ công tác bàn giao, quản lý quỹ đất đã GPMB trên địa bàn quận

TTPTQĐ

- Lãnh đạo TTPTQĐ, BQLDA, TNMT; lãnh đạo UBND phường Long Biên, Phúc Đồng, Việt Hưng, Phúc Lợi, Thạch Bàn, Ngọc Thuỵ, Sài Đồng, Giang Biên

Đ/c Chiến

P1 - UB

- 8h30: Báo cáo kết quả đánh giá công nhận "Phường văn minh đô thị", "Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị" năm 2017

VHTT, QLĐT, BQLDA

- Lãnh đạo phòng VHTT, QLĐT, YT, KT, BQLDA, TTPTQĐ; Lãnh đạo CAQ, Đội TTGTVT; lãnh đạo UBND phường Gia Thuỵ, Ngọc Lâm, Bồ Đề, Đức Giang, Giang Biên, Việt Hưng, Thạch Bàn, Long Biên, Sài Đồng, Phúc Đồng

Đ/c Trình

P3 - UB

- 10h00: Báo cáo tiến độ thực hiện đối với nhóm dự án đăng ký chào mừng 15 năm thành lập Quận

BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, BQLDA

Đ/c Trình

P3 - UB

- 8h30: Thông qua dự thảo kết luận kiểm tra trường Mầm non Sơn Ca theo Kế hoạch số 337/KH-UBND ngày 27/9/2017 của UBND quận (Từ ngày 21/11 đến ngày 22/11/2017)

GD&ĐT

- Lãnh đạo phòng GD&ĐT, NV, VHTT, TCKH, YT, TTVH-TT&TT; Đại diện BGH trường Mầm non Sơn Ca (Theo Quyết định 5731/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của UBND quận)

Đ/c Hương

P2 - UB

C

- 13h30: Hội nghị trực tuyến Thành phố quán triệt NQTW6

 

- Thường trực Quận ủy; Đ/c Thạch

 

Số 1-TP

Hà Đông

- 14h00: Làm việc với các hộ kinh doanh tại tuyến phố Nguyễn Sơn - phường Bồ Đề về công tác quản lý đối với hoạt động kinh doanh "hàng xách tay"

QLTT16 + KT

- Lãnh đạo phòng  KT, TCKH, VHTT, CAQ, CCT,  Đội QLTT số 16; lãnh đạo UBND phường Bồ Đề; Đại diện các hộ kinh doanh (Phường Bồ Đề mời các hộ kinh doanh)

Đ/c Chiến

P1  - UB

- 15h30: Rà soát việc áp dụng hình thức thu hồi đất đối với dự án "Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch G.3/LX8"

TNMT

- Lãnh đạo phòng TNMT, QLĐT, TTPTQĐ, BQLDA; Lãnh đạo UBND phường Thạch Bàn

Đ/c Chiến

P1  - UB

- 14h00: Báo cáo tiến độ phê duyệt đối với nhóm dự án chuẩn bị đầu tư năm 2017

BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, BQLDA

Đ/c Trình

Phòng họp BQLDA

- 15h30: Báo cáo khó khăn vướng mắc đối với nhóm dự án chậm triển khai thực hiện năm 2017

BQLDA

- Lãnh đạo BQLDA, TTPTQĐ

Đ/c Trình

Phòng họp BQLDA

- 14h00: Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm

NV

- Lãnh đạo Ban TG, TC, DV, Hội PN, LĐLĐ; Lãnh đạo phòng NV, QLĐT, KT, VHTT, TNMT, TCKH, YT (Theo Quyết định 5814/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của UBND quận)

Đ/c Hương

P2 - UB

Năm

30/11

S

- 8h00: Hội nghị trực tuyến Thành phố quán triệt NQTW6

 

- Thường trực Quận ủy; Đ/c Thạch

 

Số 1-TP

Hà Đông

- 8h30: Báo cáo kết quả cấp GCN quyền sử dụng đất năm 2017, dự kiến kế hoạch năm 2018

TNMT

- Lãnh đạo phòng TNMT, VPĐK, TTPTQĐ, BQLDA, QLĐT, CCT; lãnh đạo UBND các phường

Đ/c Chiến

P1 - UB

- 9h30: Báo cáo kết quả xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông theo chỉ đạo của Thành phố và Kế hoạch số 308/KH-UBND của UBND quận

TNMT

- Lãnh đạo phòng TNMT, KT, QLĐT, CAQ, Hạt Quản lý đê số 5; Lãnh đạo UBND các phường Ngọc Thuỵ, Giang Biên, Phúc Lợi

Đ/c Chiến

P1 - UB

- 8h30: Dự thảo kế hoạch công tác năm 2018 khối Đô thị - Xây dựng

QLĐT, BQLDA, TTXD

- Trưởng phòng QLĐT, Giám đốc BQLDA, Đội trưởng Đội TTXD

Đ/c Trình

Tại phòng

- 8h30: Kiểm tra các điều kiện thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập

NV

- Lãnh đạo phòng NV, LĐTBXH, YT, GD&ĐT, QLĐT, TP; PCT.UBND phụ trách VH-XH phường Bồ Đề (Theo Quyết định số 1360/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của UBND quận)

Đ/c Hương

Chùa

Bồ Đề

C

- 14h00: Họp UBND quận

 

- Đ/c Liêm, Lãnh đạo UBND quận

Đ/c Hà

P1 - UB

+14h00: Báo cáo phương án phân bổ dự toán chi ngân sách đối với các trường học năm 2018

Lãnh đạo phụ trách: Đ/c Hương - PCT UBND quận

TCKH,  NV

+ Chánh VP HĐND&UBND; Trưởng phòng TCKH, NV, GD&ĐT, BQLDA; Trưởng Bộ phận CNTT

 

 

+ 15h00: Báo cáo tiến độ thực hiện các vụ việc có hiệu lực pháp luật

Lãnh đạo phụ trách: Đ/c Chiến - PCT UBND quận

TT

+ Chánh VP HĐND&UBND; Chánh Thanh tra; Trưởng phòng TNMT, QLĐT, TTPTQĐ

 

 

+ 16h00: Báo cáo kết quả đánh giá công nhận "Phường văn minh đô thị", "Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị" năm 2017

Lãnh đạo phụ trách: Đ/c Trình - PCT UBND quận

VHTT, QLĐT, BQLDA

+ Chánh VP HĐND&UBND; Trưởng phòng VHTT, QLĐT, YT, KT, BQLDA, TTPTQĐ

 

 

- 14h00: Giao ban hoạt động Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận, phường

Ban KTXH

- Đ/c Huân; Thành viên Ban KTXH - HĐND quận; Đại diện Văn phòng HĐND&UBND quận; Trưởng, Phó Ban KTXH HĐND các phường; Thường trực HĐND phường Ngọc Lâm;

Đ/c Thạch

Trụ sở P. Ngọc Lâm

 

Sáu

01/12

S

- 8h30: Hội nghị đối thoại cấp Quận giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân

MTTQ, VPQU, VP

- Ban Thường vụ Quận ủy; Đ/c Huân; Hương; Trưởng các phòng, ban, MTTQ và các đoàn thể CT-XH Quận (Thành phần theo GM của Quận ủy)

Đ/c Hải

HTQU

C

- 14h00: Dự tổng duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận Long Biên, nhiệm kỳ 2018-2023

LĐLĐ

- Đ/c Thắng, Thạch, Việt Hà

 

KLC

- 14h00: Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng về các nội dung chấm điểm thi đua, khen thưởng tổng kết năm 2017

NV

- Đ/c Hương; Thành viên Hội đồng TĐKT quận

Đ/c Hà

P1 - UB

- 14h00: Giao ban hoạt động Ban Pháp chế HĐND quận, phường

Ban PC

- Đ/c Liêm; Thành viên Ban PC - HĐND quận; Đại diện Văn phòng HĐND&UBND quận; Trưởng, Phó Ban Pháp chế HĐND các phường; Thường trực HĐND phường Đức Giang

Đ/c Thân

Phường

 Đức Giang

- 14h00: Giao ban xử lý các vướng mắc liên quan đến phê duyệt dự án, dự án chuyển tiếp, dự án thực hiện

BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, BQLDA, TTPTQĐ

Đ/c Trình

Phòng họp BQLDA

- 14h00: Làm việc với Ban Dân vận Quận ủy về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường

TNMT

- Lãnh đạo BDV, UBMTTQ, HPN; lãnh phòng TNMT, YT; Chủ tịch UBND phường Ngọc Thuỵ

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 15h30: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB     

TTPTQĐ

 

- Trưởng phòng QLĐT, TCKH, TNMT, TTPTQĐ, KT

Đ/c Chiến

PH TTPTQĐ

+15h30: Thẩm định 01 hộ đất ở Ngô Văn Ta thuộc dự án XD tuyến đường nối từ Quốc lộ 1B đến khu đô thị Việt Hưng- phần điều chỉnh ranh giới

 

+ Lãnh đạo BQLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Phúc Lợi

 

 

+15h45: Thông qua hội đồng 22 phương án đất NN thuộc dự án trường tiểu học gia quất phường Thượng Thanh

 

+ Lãnh đạo BQLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thượng Thanh

 

 

+16h00: Thẩm tra 12 PA thực hiện dự án: Hoàn chỉnh HTKT GPMB các ô QH B4/CL4; B4/CL3; B4/NO1 phụ cận các tuyến đường 40m, 17,5 m, 13,5 m phục vụ đấu giá QSD đất phường Thượng Thanh.

 

+ Lãnh đạo BQLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thượng Thanh

 

 

+16h15: Thẩm tra 15 phương án dự án Xây dựng HTKT khu đất để đấu giá QSD đất tại phường Long Biên

 

+ Lãnh đạo BQLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Long Biên

 

 

+16h30: Thẩm đinh 34 PA thực hiện dự án E3.CCKO1 phường Bồ Đề

 

+ Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Bồ Đề

 

 

+ 16h45: Thẩm định 02 phương án đất nông nghiệp Dự án đầu tưđiều chỉnh nút giao giữa dự án càu Thanh Trì với QL 5

 

+ Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thạch Bàn

 

 

+ 16h55: Thẩm định 03 PA thực hiện dự án Khu công viên công nghệ thông tin Hà Nội.

 

+ Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Phúc Đồng; lãnh đạo Công ty CP Him Lam

 

 

- 15h00: Báo cáo công tác sắp xếp tư liệu, hiện vật phòng truyền thống

VHTT

- Đ/c Hương; Lãnh đạo BTG; Trưởng phòng VHTT; QLDA; lãnh đạo đơn vị tư vấn

Đ/c Thạch

P2 - QU

Bảy 02/12

S

- 8h30: Thi sát hạch đối với Bí thư Đảng ủy phường

BTC

NV, 2VP

- Đ/c Thắng, Loan, Thạch, Thân, Việt Hà, Điềm. Bí thư Đảng ủy 14 phường

Đ/c Hải

P1 - QU

- 8h30: Thi sát hạch đối với Chủ tịch UBND phường

BTC

NV, 2VP

- Đ/c Trình, Chiến, Hương. Chủ tịch UBND 14 phường

Đ/c Hà

P1 - UB

C

 

 

 

 

 

CN 03/12

S

 

 

 

 

 

C