lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 46 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 13/11/2017 đến 19/11/2017)
Ngày đăng 10/11/2017 | 14:25  | Lượt xem: 1395

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN MỜI

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Hai

13/11

S

- 8h30: Kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án BT

TTPTQĐBQLDA, TCKH, QLĐT

- Đ/c Hà - Chủ tịch; Trình, Huân; Chánh VQPU, VP HĐND&UBND; Trưởng phòng QLĐT, TCKH, BQLDA, TTPTQĐ

Đ/c Hải

P1 - QU

+ 8h30: Dự án cống hoá tuyến mương nối hồ Vục, hồ đầu Băng, hồ Tư Đình

 

+ Chủ tịch UBND phường Bồ Đề, Long Biên, Phúc Đồng; Lãnh đạo Công ty CP Ngôi Nhà Mới (Công ty Ngôi Nhà Mới mời nhà thầu thi công, TVGS)

 

 

+ 10h00: Dự án Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến KĐT mới Thượng Thanh

 

+ Chủ tịch UBND phường Đức Giang, Ngọc Thuỵ, Thượng Thanh; Lãnh đạo Công ty CP Khai Sơn (Công ty Khai Sơn mời nhà thầu thi công, TVGS và các nhà thầu viễn thông)

 

 

- 8h30: Kiểm tra hiện trường công tác GPMB và đầu tư xây dựng chợ

TTPTQĐ,  KT

- Lãnh đạo TTPTQĐ, KT, QLĐT, TNMT

Đ/c Chiến

Hiện trường

- 10h00: Giải quyết một số vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và chuyển mục đích sử dụng đất

VPĐK, TNMT

- Lãnh đạo phòng TNMT, VPĐK, CCT; Trưởng Bộ phận Một cửa

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 8h30: Kiểm tra công tác đảm bảo ATTP và phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại các trường học

YT,  TTYT

- Lãnh đạo phòng YT, GD&ĐT, TTYT

Đ/c Hương

Tại các trường

C

- 14h00: Họp Thường trực Quận ủy

 

- Thường trực Quận ủy; Thành phần theo GM của Quận ủy

 

P1 - QU

- 15h30: Rà soát thủ tục pháp lý về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án vốn ngân sách trên địa bàn quận (theo chỉ đạo của Thành phố tại Thông báo 263/TB-UBND ngày 23/10/2017)

TNMT, TTPTQĐ

- Lãnh đạo Sở TNMT, TTTP, BCĐ GPMB TP; Lãnh đạo phòng TNMT, TTPTQĐ, TT, BQLDA, CAQ; lãnh đạo UBND phường Đức Giang, Ngọc Thuỵ

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 15h00: Báo cáo đánh giá kết quả đầu tư công năm 2017, rà soát danh mục đầu tư công năm 2018 và giai đoạn 2016 - 2020

TCKH, BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, BQLDA, TTPTQĐ

Đ/c Trình

Tại phòng

Ba

14/11

S

- 8h30: Lễ ra mắt Đảng ủy khối doanh nghiệp trực thuộc Quận.

 

BTC

VPQU

- Thường trực Thành ủy; Trưởng BTC, BDV Thành ủy; Ban Thường vụ Quận ủy; Đ/c Huân; Các đồng chí UVBCH Đảng bộ quận khóa III; Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể CT-XH Quận; Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy (Quyết định 365-QĐ/QU, ngày 10/02/2017 của Quận ủy); Bí thư Đảng ủy 14 phường; Bí thư cấp ủy, Chủ Doanh nghiệp, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên các doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp (Thành phần khác theo GM của Quận ủy)

Đ/c Hải

HTQU

- 10h00: Báo cáo kế hoạch GPMB dự án Trung tâm TDTT quận Long Biên

TTPTQĐ

- Đ/c Chiến; Chánh VP HĐND&UBND; Lãnh đạo phòng TNMT, TCKH, TTPTQĐ; Chủ tịch UBND phường Long Biên; Lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn T&T

Đ/c Hà

P1 - UB

- 10h45: Báo cáo hồ sơ pháp lý dự án Xây dựng trường THPT chất lượng cao Mùa Xuân

TCKH, TTPTQĐ

- Chánh VP HĐND&UBND; Lãnh đạo phòng TNMT, TCKH, QLĐT, TTPTQĐ; Chủ tịch UBND phường Bồ Đề; Lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn SSG

Đ/c Hà

P1 - UB

- 10h45: Rà soát vụ việc đơn thư của ông Trịnh Xuân Hằng tại tổ 17, phường Phúc Đồng

TNMT

- Lãnh đạo TTPTQĐ, TNMT, QLĐT; lãnh đạo UBND phường Thạch Bàn

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 8h00: Dự khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở

TTBDCT

BTC

- Đ/c Loan

 

HT

TTBDCT

- 8h30: Tiếp dân

BTCD

- Đại biểu HĐND Thành phố; Thành viên Ban tiếp công dân và giải quyết đơn thư

 

Phòng tiếp công dân

- 8h30: Hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và nghiệp vụ về công tác cấp phép xây dựng (theo công văn số 9034/SXD-CP ngày 28/9/2017 của Sở Xây dựng)

QLĐT

- Đoàn công tác SXD; Lãnh đạo phòng QLĐT, TTXD; Trưởng Bộ phận Một cửa (Phòng QLĐT tham mưu chuẩn bị tài liệu và mời các thành phần liên quan)

 

Đ/c Trình

P2 - QU

- 8h00: Dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 & Tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến nhà giáo mẫu mực tiêu biểu của Thủ đô năm 2017

 

- Đ/c Hương; Lãnh đạo phòng GD&ĐT

 

Cung VHLĐHN Việt - Xô

C

 

- 14h00: Họp UBND quận

 

- Đ/c Liêm, Lãnh đạo UBND quận

Đ/c Hà

P1 - UB

+ 14h00: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ANQP năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Lãnh đạo phụ trách: Đ/c Hương - PCT UBND quận

VP

+ Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, LĐLĐ; Thành viên UBND quận; Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND quận; Chi cục trưởng CCTK, CCT

 

 

+ 16h00: Báo cáo phương án cải tạo mặt bằng thực hiện khai thác có hiệu quả tại khu Đầm Trành, phường Thạch Bàn

Lãnh đạo phụ trách: Đ/c Chiến - PCT UBND quận

 

Phường + KT

+ Chánh VP HĐND&UBND; Trưởng phòng KT, QLĐT, TNMT, TCKH, TTXD; Chủ tịch UBND phường Thạch Bàn; Lãnh đạo Hạt QL Đê số 5

 

 

- 16h30: Tổng duyệt Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)

GD&ĐT

- Lãnh đạo phòng NV, GD&ĐT, TTVH-TT&TT, Văn phòng HĐND&UBND (Phòng GD&ĐT thông báo tới các thành phần liên quan)

Đ/c Hương

HT KLC

15/11

S

- 8h00: Dự Hội nghị Thành phố tổng kết NQTW3 khóa VIII về công tác cán bộ

 

- Đ/c Hải, Loan

 

Số 1-TP

Hà Đông

- 8h30: Giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, thi công, quyết toán các dự án

TTPTQĐ, BQLDA

- Đ/c Chiến, Trình; Chánh VP HĐND&UBND; Lãnh đạo phòng TNMT, TCKH, QLĐT, BQLDA, TTPTQĐ

Đ/c Hà

P1 - UB

+ 8h30: Dự án Xây dựng tuyến đường từ đê Sông Hồng đến đường gom Cầu Thanh Trì

 

+ Chủ tịch UBND phường Cự Khối

 

 

+ 9h15: Dự án Xây dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 1B đến khu đô thị Việt Hưng (phần điều chỉnh bổ sung ranh giới dự án)

 

+ Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi

 

 

+ 9h45: Dự án Hoàn chỉnh HTKT, GPMB các ô quy hoạch A8/LX1, A8/LX3 và A8/NT1 phụ cận tuyến đường 13,5m phường Ngọc Thụy

 

+ Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy

 

 

+ 10h15: Dự án chỉnh trang tuyến phố Ngọc Lâm

 

+ Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm

 

 

- 8h30: Hội nghị báo cáo viên tháng 11

BTG

- Thành phần theo GM của BTG Quận ủy

Đ/c Thạch

HTKLC

- 8h30: Làm việc với Đoàn khảo sát của Chi cục Văn thư - Lưu trữ  về việc khảo sát hồ sơ, tài liệu lưu trữ có thời hạn bảo quản vĩnh viễn

NV

- Lãnh đạo Chi cục văn thư - Lưu trữ; Lãnh đạo phòng NV, VP HĐND&UBND

Đ/c Hương

P2 - UB

C

- 14h00: Hội nghị đối thoại với nhân dân khu vực Bắc Cầu - phường Ngọc Thụy về giải quyết các vướng mắc liên quan đến thực hiện dự án trên địa bàn phường Ngọc Thụy

TTPTQĐ,  QLĐT, Phường

- Lãnh đạo Sở XD, NN&PTNT, KH&ĐT, Viện QHXD;
Đ/c Hà - Chủ tịch; Liêm, Chiến, Trình, Thạch; Lãnh đạo BDV, UBMTTQ; Chánh VP HĐND&UBND; Trưởng phòng QLĐT, TNMT, BQLDA, TTPTQĐ; Lãnh đạo CA; Lãnh đạo Công ty Nước sạch số 2; Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, công chức chuyên môn, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng, Trưởng Ban Công tác mặt trận các TDP khu vực Bắc Cầu phường Ngọc Thụy; Lãnh đạo Công ty CP Khai Sơn

Đ/c Hải

Tại phường

- 14h00: Dự Bế giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới (lớp 2) năm 2017

TTBDCT

- Đ/c Thắng

 

HT

TTBDCT

- 14h00: Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khảo sát tại quận Long Biên về thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân

MTTQ

- Đ/c Điềm; Việt Hà; Đại diện Thường trực HĐND Quận; Ban Thường trực MTTQ Quận; Trưởng các đoàn thể CT-XH Quận; Đại diện Thường trực MTTQ 14 phường; Thành phần khác theo GM của MTTQ Quận

 

P2 - QU

- 14h00: Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm

NV

- Lãnh đạo Ban TG, LĐLĐ; Lãnh đạo phòng NV, QLĐT, KT, VHTT, TNMT, TCKH (Theo Quyết định số 7585/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND quận)

Đ/c Hương

P2 - UB

- Giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết và dịch bệnh ở người

YT,  TTYT

- Lãnh đạo phòng YT, GD&ĐT, VHTT, TTYT; PCT UBND phụ trách VH-XH các phường (Văn phòng HĐND&UBND quận sẽ thông báo thời gian cụ thể theo lịch của Thành phố)

Đ/c Hương

PH trực tuyến KLC

- 20h00: Kiểm tra hiện trường việc thực hiện phương án thu gom, vận chuyển rác

TTPTQĐ, BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TTPTQĐ, BQLDA

Đ/c Trình

Hiện trường

Năm

16/11

S

- 8h00: Đoàn công tác của Thành phố kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU, ngày 26/4/2016 của Thành ủy; NQTW4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại quận Long Biên

BTC

VPQU

- Ban Thường vụ Quận ủy

 

P1 - QU

- 8h30: Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11; tuyên dương khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu ngành GD&ĐT quận Long Biên năm 2017

GDĐT

- Lãnh đạo Sở GDĐT; Đ/c Hương;  Chủ tịch LĐLĐ, BT ĐTN, GĐ TTBDCT; Lãnh đạo VPQU, VPHĐND&UBND; Trưởng phòng NV, TCKH, QLĐT, VHTT, TT, YT, BQLDA, TTVHTT&TT, TTDS, TTYT; Trưởng Bộ phận CNTT; PCT UBND phụ trách VHXH 14 phường; Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trên địa bàn (Phòng GDĐT tham mưu mời các thành phần liên quan)

Đ/c Hà

HT KLC

- 8h30: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB

 

TTPTQĐ

 

- Trưởng phòng QLĐT, TCKH, TNMT, TTPTQĐ, KT

Đ/c Chiến

PH TTPTQĐ

+ 8h30: Thẩm tra phương án bồi thường bổ sung đối với công trình cống ngầm của Công ty CP cầu 14 thuộc dự án: XD đường vào nhà văn hóa Sài Đồng

 

+ Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Sài Đồng

 

 

+ 8h35: Xin ý kiến về kế hoạch chi tiết thu hồi đất để thực hiện dự án: Trung tâm thể dục thể thao quận Long Biên

 

+ Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Long Biên

 

 

+ 9h05: Thẩm định hồ sơ phương án 03 hộ đất NN dự án: XD tuyến đường nối từ Quốc lộ 1B đến khu đô thị Việt Hưng (phần điều chỉnh ranh giới)

 

+ Lãnh đạo BQLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Phúc Lợi

 

 

+ 9h15: Thẩm định thông qua 01 phương án về mộ và 01 phương án điều chỉnh nhân khẩu dự án đường 25 m Cự Khối

 

+ Lãnh đạo BQLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Cự Khối

 

 

+ 9h30: Thẩm tra định phương án đối với 26 hộ đất NN thuộc dự án G7/NO1; G7/NO2; G7/P1; G7/P2 dọc tuyến đường từ đê Sông Hồng đến đường gom cầu Thanh trì

 

+ Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Cự Khối

 

 

+ 9h45: Thẩm định 44 phương án đất NN đợt 1 dự án: E.3/CCKO1 phường Bồ Đề

 

+ Lãnh đạo BQLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Bồ Đề

 

 

+ 10h10: Thẩm tra 88 phương án đất NN thực hiện dự án C12; C13 và các tuyến đường phụ cận phục vụ đấu giá QSD đất phường Việt Hưng

 

+ Lãnh đạo BQLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Việt Hưng

 

 

- 10h30: Kiểm điểm tiến độ thực hiện kế hoạch di chuyển mộ trong công tác GPMB năm 2017

TTPTQĐ

- Lãnh đạo phòng TNMT, QLĐT, BQLDA, TTPTQĐ; lãnh đạo UBND phường Long Biên, Phúc Đồng, Ngọc Thuỵ, Thượng Thanh; lãnh đạo Công ty CP Him Lam, Công ty CP Khai Sơn

Đ/c Chiến

PH TTPTQĐ

C

- 13h00: Dự Đại hội Hội hữu nghị Thành phố Hà Nội

 

- Đ/c Hải

 

Thành phố

- 14h00: Chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống

 

- Đ/c Thắng, Điềm

 

29 LTK

- 16h00: Gặp mặt, giao nhiệm vụ cho thí sinh tham dự Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi Thành phố Hà Nội năm 2017 vòng chung khảo

 

- Đ/c Thạch; Huân; Giám đốc TTBDCT; Bí thư Đảng ủy phường Gia Thụy; Đ/c Hoàng Ngọc Tuyến - PCT HĐND phường Gia Thụy

Đ/c Thắng

P1 - QU

- 13h30: Làm việc tại cơ quan

 

- Đ/c Hà - Chủ tịch

 

Tại phòng

- 14h00: Thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện chương trình 03-CTr/QU năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

QLĐT

- Đ/c Liêm; Lãnh đạo phòng QLĐT, TNMT, VHTT, BQLDA, TTPTQĐ

Đ/c Trình

P2 - UB

- 14h00: Duyệt nội dung phóng sự về công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn quận

 

KT

- Đ/c Hương; Lãnh đạo BTG; Lãnh đạo phòng KT, YT, TCKH, VHTT; Lãnh đạo TTYT, Trạm Thú y, Trạm BVTV

Đ/c Chiến

P3 - UB

- 15h30: Họp Ban chỉ đạo 389/Q chuyên đề kiểm tra xử lý "hàng xách tay" theo phản ánh của báo chí

QLTT16 + KT

- Lãnh đạo phòng  KT, YT, TCKH, QLĐT, VHTT, CAQ, CCT,  Đội QLTT số 16

Đ/c Chiến

P3 - UB

 

Sáu

17/11

S

- 8h00: Dự Đại hội Hội hữu nghị Thành phố Hà Nội

 

- Đ/c Hải

 

Thành phố

- 8h30: Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 - HĐND Thành phố khoá XV

VP + Phường

- Thường trực HĐND quận; Đ/c Hà - Chủ tịch;
Đ/c Chiến; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ quận; Trưởng, Phó các Ban HĐND quận; Lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể thuộc quận; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch, PCT HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ các phường; Đại diện cử tri trên địa bàn quận (Mỗi phường mời 10 cử tri, riêng phường Thạch Bàn mời 20 cử tri)

 

Trụ sở P. Thạch Bàn

- 8h30: Báo cáo kế hoạch quyết toán các dự án vốn quận, dự án thuộc nhiệm vụ chi Thành phố và giải quyết các khó khăn vướng mắc

BQLDA, TCKH

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, BQLDA, TTPTQĐ

Đ/c Trình

P3 - UB

- 8h30: Dự Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và đón Cờ thi đua của Bộ Giáo dục & Đào tạo tại trường Mầm non Đô thị Sài Đồng

GD&ĐT

- Đ/c Hương; Lãnh đạo phòng GD&ĐT

 

Trường MNĐT Sài Đồng

C

- 13h30: Chúc mừng ngày truyền thống các đơn vị MTTQ, GDĐT, Thanh tra, TTBDCT và TTGDNN-GDTX

VPQU

- Thường trực Quận ủy; Đ/c Liêm, Hương Lãnh đạo UBMTTQ, TTBDCT, GDĐT, Thanh tra, TTGDNN-GDTX; Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể chính trị - xã hội Quận

Đ/c Hải

P2 - QU

- 14h00: Họp Ban Thường vụ Quận ủy

 

- Ban Thường vụ Quận ủy; Thành phần theo GM của Quận ủy

 

P1 - QU

- 18h00: Chung kết và bế mạc Giải bóng đá thanh niên UBND quận Long Biên năm 2017

ĐTN

- Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội CCB cơ quan; Thủ trưởng các đơn vị; Toàn thể đoàn viên thanh niên cơ quan (Đề nghị các tổ công đoàn cử lực lượng tham dự)

Đ/c Hương

Sân bóng Trung tâm TDTT

Bảy 18/11

S

- 7h00: Tổng vệ sinh môi trường toàn quận, diệt bọ gậy, phun thuốc diệt muỗi phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết

YT + TTYT + UBND các phường

- Các đ/c Ủy viên BTV Quận ủy phụ trách phường;
Đ/c Hương ; Quận ủy viên theo dõi phường; Lãnh đạo UBMTTQ, BTG, LĐLĐ, HPN, ĐTN; Lãnh đạo phòng YT, VHTT, KT, TCKH, GDĐT, HCTĐ, VP; Lãnh đạo CA, BCHQS, TTYT, Trạm Thú y, BV Đa khoa Đức Giang; Lãnh đạo UBND các phường (Thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh ở người theo Quyết định 2402/QĐ-UBND ngày 11/5/2017; thực hiện theo phân công tại kế hoạch 251/KH-UBND ngày 28/7/2017)

 

 

- 7h30: Dự Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017) và 30 năm thành lập trường THCS Đức Giang (1987 - 2017)

 

- Đ/c Hương

 

Tại trường

C

- 14h00: Dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại TDP số 2 - phường Gia Thụy

 

- Đ/c Việt Hà; Quận ủy viên theo dõi phường

 

NVH

TDP 2

- 19h30: Dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại cụm dân cư TDP 9-10-11-12-113 - phường Ngọc Lâm

 

- Đ/c Liêm; Quận ủy viên theo dõi phường

 

Trường TH Ái Mộ B

CN 19/11

S

 

 

 

 

 

C