lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 45 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 6/11/2017 đến 12/11/2017)
Ngày đăng 03/11/2017 | 15:18  | Lượt xem: 1202

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN MỜI

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Hai

06/11

S

- 7h00: Diễn tập động viên quận Long Biên năm 2017

BCHQS

- Đ/c Trình; Lãnh đạo BTC, ĐTN, VPQU; Lãnh đạo phòng TCKH, VHTT, VP, CA, BCHQS, TTYT; Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng BCHQS 14 phường; Lãnh đạo Công ty Điện lực Long Biên

Đ/c Hà

Khu đất giãn dân phố cổ

- 8h00: Lễ chào cờ tháng 11/2017 cơ quan Dân, Đảng

VP+BTC

- Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Dân, Đảng

Đ/c Thắng

HTQU

- 8h00: Lễ chào cờ tháng 11/2017 cơ quan UBND quận

VP+NV

- Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan UBND quận

Đ/c Hương

HTKLC

- 8h30: Kiểm tra hiện trường, tiến độ các dự án

BQLDA

- Đ/c Trình; Lãnh đạo phòng QLĐT, BQLDA

Đ/c Hà

Hiện trường

- 8h30: Giao ban Khối kinh tế về báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu KT-XH, các Đề án và Kế hoạch năm 2017 và xây dựng chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018

Các đơn vị

- Trưởng các phòng TNMT, KT, TP, TTPTQĐ, TT; lãnh đạo phòng TCKH, VP

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 9h00: Làm việc với phường Sài Đồng về công tác tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân năm 2017

MTTQ

- Đ/c Hương; Lãnh đạo phòng VHTT, TTVHTT-TT, LĐTBXH; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch MTTQ, Phó Chủ tịch phụ trách VHXH, cán bộ VHTT phường Sài Đồng

Đ/c Điềm

Tại phường

C

- 14h00: Họp Thường trực Quận ủy

 

- Thường trực Quận ủy; Thành phần theo GM của Quận ủy

 

P1 - QU

- 14h30: Dự lễ trao Huy hiệu Đảng  đợt 7/11/2017 của Đảng bộ phường Thượng Thanh

 

- Đ/c Thạch

 

Tại phường

- 16h00: Báo cáo kế hoạch tổ chức bảo vệ thi dự án: GPMB, san nền sơ bộ và xây dựng tường rào chống lấn chiếm khu đất 6.898m2 tại phường Sài Đồng và dự án Khu nhà ở Ao Trũng phường Ngọc Lâm

Phường Sài Đồng, Ngọc Lâm

- Lãnh đạo TTPTQĐ, BQLDA, TNMT, QLĐT; Lãnh đạo UBND phường Sài Đồng, Ngọc Lâm (Phường mời Chủ đầu tư dự án)

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 15h30: Thống nhất nội dung về Đề án "Xã hội hoá vườn hoa, hồ nước, cây xanh trên địa bàn quận"

BQLDA

- Đ/c Liêm; Lãnh đạo BQLDA

Đ/c Trình

Tại phòng

- 16h30: Kiểm tra công tác chuẩn bị Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi Thành phố Hà Nội năm 2017 (Vòng sơ khảo khu vực 1)

 

TTBDCT

- Đ/c Thạch

 

KLC

Ba

07/11

S

- 8h30: UBND quận báo cáo danh mục đầu tư công năm 2018 và tiến độ thực hiện các dự án

TCKH

- Đ/c Hà-CT, Trình, Huân; Trưởng phòng TCKH, QLĐT, TNMT, BQLDA, TTPTQĐ

Đ/c Hải

P1 - QU

- 7h45: Khai mạc Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi Thành phố Hà Nội năm 2017 vòng sơ khảo khu vực 1 (Cả ngày)

TTBDCT

- Đ/c Thắng, Thạch; Giám đốc TTBDCT; Lãnh đạo, chuyên viên BTG, TTBDCT

 

KLC

- 8h30: Dự Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ Quận

LĐLĐ

- Đ/c Loan

 

P2 - QU

- 8h30: Tiếp dân

BTCD

- Thành viên Ban tiếp công dân và giải quyết đơn thư

Đ/c Thân

Phòng tiếp công dân

- 8h30: Dự tập huấn công tác phổ biến GDPL 2017

 

- Đ/c Điềm

 

 Huyện

Thanh Trì

- 8h00: Dự Hội nghị tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa giá trị cao và bền vững

 

- Đ/c Chiến

 

HT huyện

Gia Lâm

- 8h30: Báo cáo nội dung điều chỉnh Đề án "Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác nhà văn hoá TDP, trung tâm văn hoá - thể thao phường" trình HĐND thông qua tại kỳ họp thứ V - HĐND quận

VHTT

- Lãnh đạo phòng TCKH, VHTT, TTVH-TT&TT; Phó ban KTXH HĐND; PCT.UBND phụ trách VH-XH phường Thượng Thanh, Bồ Đề, Việt Hưng, Ngọc Thuỵ, Phúc Đồng

Đ/c Hương

P2 - UB

C

 

- 14h00: Giao ban triển khai nhiệm vụ tháng 11/2017 các Ban xây dựng Đảng, VPQU, TTBDCT, MTTQ và các đoàn thể CT-XH Quận

VPQU

- Đ/c Việt Hà, Loan, Thân, Thạch, Điềm. Trưởng các Ban xây dựng đảng, VPQU, TTBDCT, MTTQ và các đoàn thể CT-XH Quận; Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên cơ quan Dân Đảng

Đ/c Thắng

P2 - QU

- 14h00: Họp UBND quận

 

- Đ/c Liêm; Lãnh đạo UBND quận

Đ/c Hà

P1 - UB

+ 14h00: Báo cáo nội dung điều chỉnh đề án "Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác NVH TDP, TTVH-TT phường" năm 2017

Lãnh đạo phụ trách: Đ/c Hương - PCT

VHTT

+ Chánh VP HĐND&UBND quận; Trưởng phòng VHTT, TCKH, TTVHTT-TT

 

 

+ 15h00: Báo cáo nội dung điều chỉnh đề án "Nâng cao chất lượng dân số quận Long Biên giai đoạn 2016-2020"

Lãnh đạo phụ trách: Đ/c Hương - PCT

TTDS

+ Chánh VP HĐND&UBND quận; Trưởng phòng YT, TCKH, VHTT, TTDS, TTYT

 

 

+ 16h00: Báo cáo nội dung điều chỉnh việc tiếp tục xã hội hóa đầu tư, duy trì và khai thác vườn hoa, cây xanh, hồ nước trên địa bàn quận giai đoạn 2016 - 2019 theo cơ chế thực hiện tại đề án "Xã hội hoá công tác đầu tư, quản lý, duy trì và khai thác vườn hoa, cây xanh, hồ nước trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2013-2015"

Lãnh đạo phụ trách: Đ/c Trình - PCT

BQLDA, TTPTQĐ

+ Chánh VP HĐND&UBND quận; Trưởng phòng TCKH, QLĐT, TNMT, BQLDA, TTPTQĐ

 

 

- 14h00: Dự Hội nghị thông tin báo chí Trung ương và Hà Nội

QLĐT, TNMT

- Đ/c Chiến; Lãnh đạo phòng QLĐT, TNMT, VP

 

HT

Thành ủy

08/11

S

- 8h30: Hội nghị triển khai đề án thành lập và ra mắt Đảng ủy khối doanh nghiệp trực thuộc Quận.

 

BTC

- Đ/c Việt Hà, Loan, Thân, Thạch, Chiến, Điềm. Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy (Quyết định 365-QĐ/QU, ngày 10/02/2017 của Quận ủy); Bí thư (hoặc PBTTT) Đảng ủy 14 phường; (Thành phần khác theo GM của Quận ủy)

Đ/c Thắng

P2 - QU

- 8h30: Báo cáo khó khăn, vướng mắc trong công tác quyết toán các dự án và trách nhiệm của các đơn vị tư vấn, giám sát, nhà thầu thi công

BQLDA

- Đ/c Trình; Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, BQLDA, TTPTQĐ

Đ/c Hà

P1 - UB

- 8h30: Thống nhất các tiêu chí đánh giá thi đua các đơn vị tiên tiến khối trường học năm 2018

NV

- Lãnh đạo phòng NV, VHTT, GD&ĐT, TTVH-TT&TT

Đ/c Hương

P2 - UB

C

- 14h00: Báo cáo kết quả đánh giá công nhận "Phường văn minh đô thị", "Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị" năm 2017

VHTT

- Đ/c Trình; Chánh VP HĐND&UBND; Trưởng phòng VHTT, QLĐT, YT, KT, BQLDA; Lãnh đạo phòng CSPCCC số 4, Đội TTGTVT; Chủ tịch UBND phường Gia Thuỵ, Ngọc Lâm, Bồ Đề, Đức Giang, Giang Biên, Việt Hưng, Thạch Bàn, Long Biên, Sài Đồng, Phúc Đồng

Đ/c Hà

P1 - UB

- 14h00: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB

 

TTPTQĐ

 

- Trưởng phòng QLĐT, TCKH, TNMT, TTPTQĐ, KT

Đ/c Chiến

PH TTPTQĐ

+ 14h00: Thông qua PA Công ty CPĐTXD Gia Linh dự án: Đầu tư vườn hoa cây xanh tại ô quy hoạch ký hiệu A5/CX1 và  dự án: xây dựng trường Mầm non Gia Quất,  phường Thượng Thanh

 

+ Lãnh đạo BQLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thượng Thanh

 

 

+ 14h30: Thẩm định 01 phương án thuê thầu Nguyễn Thành Vinh dự án: XD trường Tiểu học Gia Quất, phường Thượng Thanh

 

+ Lãnh đạo BQLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường  Thượng Thanh

 

 

+ 14h45: Xin ý kiến 08 hộ PA đất công dự án: Hoàn chỉnh HTKT, GPMB các ô quy hoạch A8/LX1; A8/LX3 và A8/NT1 phụ cận các tuyến đường 13,5m phường Ngọc Thụy

 

+ Lãnh đạo BQLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Ngọc Thụy

 

 

+ 15h00: Thẩm định 05 PA xây nhà trên đất NN và 01 hộ (Bùi Văn Tuấn) hiệu lực pháp luật dự án: XD HTKT khu đất để đấu giá QSD đất tại phường Long Biên,

 

+ Lãnh đạo BQLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Long Biên

 

 

+ 15h20: Thẩm tra 58 PA đất NN thực hiện dự án Xây dựng HTKT các ô quy hoạch C12,C13 phường Phúc Đồng, Việt Hưng

 

+ Lãnh đạo BQLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Việt Hưng

 

 

+ 15h40: Thẩm tra 95 PA đất NN thực hiện dự án Xây dựng HTKT các ô quy hoạch C14 phường Phúc Đồng

 

+ Lãnh đạo BQLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Phúc Đồng

 

 

+ 16h00: Xin ý kiến đối với phương án dự thảo hộ ông Lê Văn Xuân không nhận đất tái định cư dự án dọc đường tàu phường Đức Giang

 

+ Lãnh đạo BQLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường  Đức Giang

 

 

+ 16h15: Xin ý về việc hỗ trợ công tôn tạo đối với 02 hộ thuê thầu nằm trong dự án Trường tiểu học Thạch Bàn

 

+ Lãnh đạo BQLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thạch Bàn

 

 

+16h30: Thẩm tra hồ sơ đối với 71 hộ đất NN thuộc dự án G7/NO1; G7/NO2; G7/P1; G7/P2 dọc tuyến đường từ đê Sông Hồng đến đường gom cầu Thanh trì

 

+ Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Cự Khối

 

 

- 14h00: Thăm và tặng quà cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng nhân ngày đại đoàn kết toàn dân và 87 năm ngày truyền thống MTTQ

MTTQ

- Ban Thường trực MTTQ; Chủ tịch HPN, HCCB; Bí thư Đoàn thanh niên Quận

Đ/c Điềm

Tại các phường

- Giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết và dịch bệnh ở người

YT + TTYT

- Lãnh đạo phòng YT, GD&ĐT, VHTT, TTYT; PCT UBND phụ trách VH-XH các phường (Văn phòng HĐND&UBND quận sẽ thông báo thời gian cụ thể theo lịch của Thành phố)

Đ/c Hương

PH trực tuyến KLC

Năm

09/11

S

- 8h30: Kiểm điểm tiến độ thực hiện Kết luận thanh tra 102/KL-UBND ngày 20/01/2016 về thanh tra phương án cải tạo mặt bằng nâng cao hiệu quả sử dụng đất để nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả, hoa cây cảnh kết hợp du lịch sinh thái tại khu Dọc Trong, Dọc Ngoài - phường Bồ Đề

KT, QLĐT

- Đ/c Chiến; Lãnh đạo phòng KT, QLĐT, TNMT, TTPTQĐ, TT; Chủ tịch UBND phường Bồ Đề

Đ/c Hà

P1 - UB

- 8h30: Giao ban cụm cơ sở đảng tháng 11/2017

 

- Đ/c Việt Hà, Loan, Thân, Thạch, Liêm, Điềm. Quận ủy viên theo dõi cơ sở đảng. Thành phần theo GM của Quận ủy

 

Tại

các cụm

- 8h30: Thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện công tác quản lý TTĐT" năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

QLĐT+ CA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, CAQ

Đ/c Trình

Tại phòng

- 10h00: Thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Đề án "Quy hoạch sắp xếp hệ thống biển hiệu, biển quảng cáo, biển chỉ dẫn" năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

VHTT

- Lãnh đạo phòng VHTT, BQLDA, TTPTQĐ

Đ/c Trình

Tại phòng

- 8h30: Bàn giao nhà xây mới cho hộ nghèo Nguyễn Văn Sang - TDP số 5, phường Long Biên

LĐTBXH

- Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, Hội PN, CCB; Lãnh đạo phòng LĐTBXH; Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ LĐTBXH, lãnh đạo TDP số 5 phường Long Biên

Đ/c Hương

Tại hộ gia đình

C

- 14h00: Họp Ban Thường vụ Quận ủy

 

- Ban Thường vụ Quận ủy; Thành phần theo GM của Quận ủy

 

P1 - QU

- 19h00: Đồng chí Hoàng Trung Hải - UVBCT, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại phường Sài Đồng

Phường

MTTQ Quận

- Đ/c Hoàng Trung Hải - Bí thư Thành ủy; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố; Thường trực Quận ủy; Đ/c Thân, Điềm, Hương; Quận ủy viên theo dõi phường; Chánh VPQU, VPHĐND-UBND Quận

 

TTVH

Phường Sài Đồng

- 19h00: Dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại cụm TDP 23-24-25-26 - phường Thượng Thanh

 

- Đ/c Thạch; Quận ủy viên theo dõi phường

 

Đình

Thanh Am

 

Sáu

10/11

S

- 8h30: UBND Quận báo cáo tiến độ GPMB dự án ngoài ngân sách

TTPTQĐ

- Đ/c Hà-CT; Chiến; Trưởng phòng TNMT, QLĐT, BQLDA, TTPTQĐ, TCKH

Đ/c Hải

P1 - QU

- 8h30: Làm việc với các phòng ban, đơn vị về nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án

QLĐT, TCKH, BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, BQLDA, TTPTQĐ

Đ/c Trình

P3 - UB

- 8h30: Kiểm tra công tác đảm bảo ATTP và phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại các trường học

YT + TTYT

- Lãnh đạo phòng YT, GD&ĐT, TTYT

Đ/c Hương

Tại các trường

C

- 14h00: Báo cáo kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018

BQLDA

- Đ/c Hà-CT, Trình; Trưởng phòng TCKH, BQLDA

Đ/c Hải

Tại phòng

- 16h00: Báo cáo tiến độ thực hiện kết luận của lãnh đạo UBND quận tại buổi tiếp dân

BTCD

- Trưởng BTCD

Đ/c Hà

Tại phòng

- 14h00: Làm việc với Ban QLDA Công trình giao thông TP giải quyết vướng mắc liên quan các DA hoàn thiện HTKT vào khu đấu giá NO22, NO23, khớp nối đường 5 kéo dài, phường Thượng Thanh; DA Xây dựng 3 tuyến đường khớp nối HTKT với tuyến đường 5 kéo dài và DA hoàn thiện HTKT tuyến đường từ ngõ 94 Thượng Thanh đến ngõ 99 Đức Giang

TTPTQĐ

- Lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông TP; Lãnh đạo phòng QLĐT, TTPTQĐ, BQLDA, TNMT;  lãnh đạo UBND phường Thượng Thanh, Đức Giang

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 15h30: Báo cáo kết quả rà soát hồ sơ GPMB đối với 24 trường hợp có nguồn gốc đất do Công ty giống gia súc quản lý tại dự án Khu công viên CNTT Hà Nội

TTPTQĐ

- Lãnh đạo TTPTQĐ, TNMT, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Long Biên (TTPTQĐ tham mưu mời thành phần liên quan)

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 13h30: Làm việc tại cơ quan

 

- Đ/c Hương

 

Tại phòng

Bảy 11/11

S

- 7h00: Tổng vệ sinh môi trường toàn quận, diệt bọ gậy, phun thuốc diệt muỗi phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết

YT + TTYT + UBND các phường

- Các đ/c Ủy viên BTV Quận ủy phụ trách phường;
Đ/c Hương ; Quận ủy viên theo dõi phường; Lãnh đạo UBMTTQ, BTG, LĐLĐ, HPN, ĐTN; Lãnh đạo phòng YT, VHTT, KT, TCKH, GDĐT, HCTĐ, VP; Lãnh đạo CA, BCHQS, TTYT, Trạm Thú y, BV Đa khoa Đức Giang; Lãnh đạo UBND các phường (Thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh ở người theo Quyết định 2402/QĐ-UBND ngày 11/5/2017; thực hiện theo phân công tại kế hoạch 251/KH-UBND ngày 28/7/2017)

 

 

- 8h30: Dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại cụm dân cư Sài Đồng - phường Phúc Đồng

 

- Đ/c Loan; Quận ủy viên theo dõi phường

 

NVH phường

P.Đồng

- 8h30: Dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại cụm dân cư TDP 1-2-3-4 - phường Giang Biên

 

- Đ/c Thân; Quận ủy viên theo dõi phường

 

NVH

Tình Quang

C

- 19h30: Dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại cụm dân cư TDP 1-2-3-4 - phường Thạch Bàn

 

- Đ/c Điềm; Quận ủy viên theo dõi phường

 

NVH

Tổ 3

- 19h30: Dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại cụm TDP 18-19-21-22 - phường Đức Giang

 

- Đ/c Thạch; Quận ủy viên theo dõi phường

 

NVHTDP

21-22

CN 12/11

S

- 8h00: Dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại cụm dân cư TDP 20-21-22-23 - phường Bồ Đề

 

- Đ/c Việt Hà; Quận ủy viên theo dõi phường

 

NVHTDP

20-21-22

C

- 19h30: Dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại cụm dân cư TDP 1-2-3 - phường Long Biên

 

- Đ/c Điềm; Quận ủy viên theo dõi phường

 

NVHTDP

 1-2-3

- 19h30: Dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại cụm dân cư TDP 12-13-14 - phường Phúc Lợi

 

- Đ/c Thân; Quận ủy viên theo dõi phường

 

NVH

Tổ 14