lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 44 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 30/10/2017 đến 05/11/2017)
Ngày đăng 27/10/2017 | 15:07  | Lượt xem: 1082

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN MỜI

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Hai

30/10

S

- 8h30: Báo cáo rà soát quy trình đầu tư xây dựng cơ bản và tiến độ các dự án chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập quận, các dự án chuẩn bị đầu tư

BQLDA, TCKH

- Đ/c Hà-CT, Trình; Trưởng phòng QLĐT, TCKH, BQLDA, TNMT, TTPTQĐ

Đ/c Hải

P1 - QU

- 10h00: Báo cáo kế hoạch tổ chức mô hình đối thoại giữa cộng đồng dân cư với chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn quận về bảo vệ môi trường

TNMT

- Lãnh đạo phòng TNMT

Đ/c Chiến

Tại phòng

- 8h00: Làm việc tại cơ quan

 

- Đ/c Hương

 

Tại phòng

C

- 14h00: Họp Thường trực Quận ủy

 

- Thường trực Quận ủy; Thành phần theo GM của Quận ủy

 

P1 - QU

- 14h00: Dự lễ trao Huy hiệu Đảng  đợt 7/11/2017 của Đảng bộ phường Đức Giang

 

- Đ/c Thạch

 

Tại phường

- 14h00: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB

 

TTPTQĐ

 

- Trưởng phòng QLĐT, TCKH, TNMT, TTPTQĐ, KT

Đ/c Chiến

PH TTPTQĐ

+ 14h00: Thẩm định 03 PA đất giao không đúng thẩm quyến, 02 PA xây nhà trên đất NN (Trần Văn Chiến; Trần Trọng Lực); Thẩm tra 10 PA xây nhà trên đất NN, Dự án: Xây dựng HTKT khu đất để đấu giá QSD đất tại phường Long Biên

 

+ Lãnh đạo BQLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Long Biên

 

 

+ 14h30: Thẩm tra 02 PA dự thảo lấy ý kiến đối với hộ thuê thầu phường Phúc Đồng. Dự án C12, C13 phường Việt Hưng, phường Phúc Đồng

 

+ Lãnh đạo BQLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Phúc Đồng

 

 

+ 14h45: Thẩm tra 33 phương án đất NN dự án E3/CCKO1 phường Bồ Đề

 

+ Lãnh đạo BQLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Bồ Đề

 

 

Ba

31/10

S

- 8h30: Báo cáo tiến độ giải quyết các vụ việc đơn thư tồn đọng tại phường Cự Khối

TNMT

- Đ/c Chiến; Lãnh đạo phòng TNMT, TTPTQĐ, BQLDA, TT; Chủ tịch UBND phường Cự Khối

Đ/c Hà

P1 - UB

- 8h30: Giao ban DLXH tháng 10/2017

BTG

- Thành phần theo GM của Ban Tuyên giáo Quận ủy

Đ/c Thạch

P2 - QU

- 8h30: Dự lễ trao Huy hiệu Đảng  đợt 7/11/2017 của Đảng bộ phường Phúc Lợi

 

- Đ/c Thân

 

Tại phường

- 8h00: Dự Hội nghị phản biện xã hội của MTTQ Thành phố

 

- Đ/c Điềm

 

29 LTK

- 8h30: Dự Lễ trao Huy hiệu Đảng tại phường Ngọc Lâm

Phường

- Đ/c Liêm

 

Tại phường

- 8h30: Tiếp dân

BTCD

- Thành viên Ban tiếp công dân và giải quyết đơn thư

Đ/c Huân

Phòng tiếp công dân

- 8h30: Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh tại các trường học

YT + TTYT

- Lãnh đạo phòng YT, GD&ĐT, TTYT

Đ/c Hương

Tại trường

C

 

- 14h00: Thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ V HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

VP

- Thường trực HĐND quận; Lãnh đạo UBND quận; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ; Phó các Ban HĐND; Viện trưởng Viện KSND, Chánh án TAND quận; Chánh VPHĐND&UBND

Đ/c Liêm

P1 - UB

- 14h30: Họp UBND quận

 

- Đ/c Liêm, Lãnh đạo UBND quận

Đ/c Hà

P1 - UB

+ 14h30: Báo cáo phương án tổ chức hoạt động Đài truyền thanh theo Đề án của Thành phố

Lãnh đạo phụ trách: Đ/c Hương - PCT

VHTT

+ Chánh VP HĐND&UBND; Trưởng phòng VHTT; Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy, Bồ Đề, Cự Khối

 

 

+ 15h15: Báo cáo kết quả tự chấm điểm chỉ số CCHC của UBND quận năm 2017

Lãnh đạo phụ trách: Đ/c Hương - PCT

NV

+ Chánh VP HĐND&UBND; Trưởng phòng NV, TP, TCKH, VHTT, LĐTBXH, TT; Trưởng Bộ phận CNTT, Một cửa

 

 

+ 16h15: Báo cáo phương án bố trí, sắp xếp sa bàn địa hình quận Long Biên tại trụ sở quận

Lãnh đạo phụ trách: Đ/c Trình - PCT

QLĐT

+ Chánh VP HĐND&UBND; Trưởng phòng QLĐT, BQLDA

 

 

- 14h00: Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi bộ trường THPT Phúc Lợi

 

- Thành phần theo Quyết định 518-QĐ/QU, ngày 27/9/2017 của Quận ủy

Đ/c Thạch

Tại đơn vị

- 14h00: Dự lễ trao Huy hiệu Đảng  đợt 7/11/2017 của Đảng bộ phường Long Biên

 

- Đ/c Điềm

 

Tại phường

01/11

S

- 8h30: Báo cáo công tác tiếp nhận bàn giao quỹ nhà tầng 1 và các ô đất tại Khu đô thị Việt Hưng

BQLDA, QLĐT

- Đ/c Trình; Lãnh đạo phòng QLĐT, BQLDA,  TTPTQĐ, TCKH

Đ/c Hà

P1 - QU

- 10h00: Kiểm tra hiện trường

BQLDA, QLĐT

- Đ/c Trình; Lãnh đạo phòng QLĐT, BQLDA

Đ/c Hà

Hiện trường

- 8h30: Dự lễ trao Huy hiệu Đảng  đợt 7/11/2017 của Đảng bộ phường Sài Đồng

 

- Đ/c Thân

 

Tại phường

- 9h00: Rà soát trình tự, thủ tục thực hiện công tác GPMB và xem xét đề nghị của Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam và vợ là bà Hà Thị Bích Liên về thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường 25m từ đê sông Đuống đến tuyến đường quy hoạch mặt cắt ngang 40m phường Ngọc Thụy

TTPTQĐ

- Đại diện Bộ Ngoại giao; Lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở TP, Sở TNMT, BCĐ GPMB TP, CATP;  Lãnh đạo phòng TP, TNMT, TTPTQĐ, BQLDA, CAQ; Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy

Đ/c Chiến

P1 - UB

- 8h30: Họp Đoàn kiểm tra các đơn vị trường học trên địa bàn quận năm học 2017 - 2018

NV, GD&ĐT

- Lãnh đạo phòng GD&ĐT, NV, TCKH, TTVH-TT&TT; Trưởng Bộ phận CNTT (Theo Quyết định số 5236/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND quận)

Đ/c Hương

P2 - UB

C

- 14h00: Dự hội nghị tổng kết hoạt động cụm thi đua số 1 Uỷ ban MTTQ các Quận thuộc Thành phố

 

- Đ/c Thắng, Hà-CT, Việt Hà, Điềm

 

P2 - QU

- 14h30: Họp BCN Chương trình số 02-Ctr/QU về"Đẩy mạnh CCHC, trọng tâm chuẩn hoá đội ngũ CBCC, VC theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình cơ quan điện tử Quận, Phường giai đoạn 2015 - 2020"

NV

- Đ/c Hương; Giám đốc TTBDCT; Phó Trưởng BTC, BTG, VPQU; Chánh VPHĐND&UBND, Trưởng phòng NV, TP; Phó Trưởng phòng NV, VPHĐND&UBND; Chủ tịch UBND phường Gia Thuỵ, Thạch Bàn

Đ/c Hà

P1 - UB

- 14h00: Thẩm định hồ sơ kết nạp đảng

BTC

- Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng đảng

Đ/c Loan

P1 - QU

- 14h00: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB

 

TTPTQĐ

 

- Trưởng phòng QLĐT, TCKH, TNMT, TTPTQĐ, KT

Đ/c Chiến

PH TTPTQĐ

+ 14h00: Thẩm tra dự thảo PA BTHT đối với 02 hộ đất ở dự án Vinhomes Riverside 2

 

+ Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Việt Hưng; lãnh đạo Tập đoàn Vingroup - Công ty CP

 

 

+ 14h15: Thẩm định PA hỗ trợ đối với 27 hộ ngừng sản xuất kinh doanh dự án đường Ngô Gia Tự

 

+ Lãnh đạo Ban QLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Đức Giang

 

 

+ 14h30: Thẩm định PA đối với các hộ đất ở  Dự án: Xây dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 1B đến khu đô thị Việt Hưng, phần điều chỉnh, bổ sung ranh giới

 

+ Lãnh đạo Ban QLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Phúc Lợi

 

 

+ 14h45: Thẩm định 01 PA hỗ trợ ổn định đời sống đối với 05 hộ dự án: G.2/CC5, G.2/P5 phụ cận tuyến đường Cổ Linh phường Thạch Bàn

 

+ Lãnh đạo Ban QLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thạch Bàn

 

 

+ 15h15: Thẩm định 01 PA hỗ trợ ổn định đời sống đối với 20 hộ dự án: Trường Tiểu học Thạch Bàn tại ô quy hoạch G.2/TH.

 

+ Lãnh đạo Ban QLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thạch Bàn

 

 

+ 15h30: Thẩm định 01 PA dự thảo lấy ý kiến của hộ Nguyễn Thị Thu Hằng Dự án: Khu ĐTHT khu công nghiệp Sài Đồng B.

 

+ Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thạch Bàn, Sài Đồng; lãnh đạo Công ty CP Đầu tư Thạch Bàn

 

 

+ 15h45: Thẩm định 72 PA đất NN dự án: Xây dựng HTKT các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch vục vụ đấu giá QSD đất phường Thượng Thanh

 

+ Lãnh đạo Ban QLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thượng Thanh

 

 

+ 16h00: Thẩm tra hồ sơ công khai 02 PA dự thảo đất công của trường Tiểu học và Mầm non gia Quất

 

+ Lãnh đạo Ban QLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thượng Thanh

 

 

+ 16h15: Thẩm định 19 PA đất NN dự án: Xây dựng HTKT các ô quy hoạch A4/NO4, A8/NO1, A8/NO2, A4/HH2,A4/HH3 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá QSD đất tại phương Ngọc THụy

 

+ Lãnh đạo Ban QLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Ngọc Thụy

 

 

+ 16h30: Hội đồng tư vấn giải quyết một số vụ việc đơn thư liên quan đến công tác GPMB

 

(TTPTQĐ tham mưu mời thành phần liên quan)

 

 

- 14h00: Thường trực HĐND quận giám sát chuyên đề thực hiện phương án thu gom, vận chuyển, xử lý rác và công tác quản lý vệ sinh môi trường trên địa bàn quận

BQLDA

- Đ/c Trình; Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, Hội PN; Phó các Ban HĐND; Lãnh đạo phòng TNMT, QLĐT, TCKH, TTPTQĐ; Đại diện Thường trực HĐND các phường Đức Giang, Ngọc Lâm, Giang Biên, Phúc Lợi, Sài Đồng (Theo Quyết định số 44/QĐ-HĐND ngày 16/8/2017 của Thường trực HĐND quận); Lãnh đạo Công ty CP Phú Thành, Công ty CP Công trình Đô thị Long Biên, Công ty CP Môi trường Đô thị Gia Lâm

Đ/c Huân

P2 - UB

- Giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết và dịch bệnh ở người (Văn phòng HĐND&UBND quận sẽ thông báo thời gian cụ thể theo lịch của Thành phố)

 

YT + TTYT

- Lãnh đạo phòng YT, GD&ĐT, VHTT, TTYT; PCT UBND phụ trách VH-XH các phường

Đ/c Hương

PH trực tuyến KLC

Năm

02/11

S

- 8h30: Giao ban tiến độ GPMB thực hiện các dự án vốn ngân sách quận

TTPTQĐ

- Đ/c Hà-CT; Chiến; Lãnh đạo phòng TNMT, QLĐT, BQLDA, TTPTQĐ, TCKH

Đ/c Hải

P1 - QU

- 8h30: Dự lễ trao Huy hiệu Đảng  đợt 7/11/2017 của Đảng bộ phường Giang Biên

 

- Đ/c Thân

 

Tại phường

- 8h30: Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận giám sát việc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp từ tháng 01/2017 đến tháng 9/2017

Ban KTXH + CCT

- Đ/c Huân; Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ; Thành viên Ban KTXH; Lãnh đạo phòng TCKH; Đại diện Văn phòng HĐND&UBND quận

Đ/c Thạch

Chi cục thuế

- 8h30: Dự lễ trao Huy hiệu Đảng  đợt 7/11/2017 của Đảng bộ phường Thạch Bàn

 

- Đ/c Điềm

 

Tại phường

- 8h30: Dự Lễ trao Huy hiệu Đảng tại phường Ngọc Thụy

Phường

- Đ/c Liêm

 

Tại phường

- 8h30: Báo cáo điều chỉnh phương án cơ giới hoá thu gom vận chuyển rác, chế tài xử lý các nhà thầu vi phạm quy trình và dự thảo kế hoạch thực hiện năm 2018

TTPTQĐ

- Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, HPN; lãnh đạo phòng QLĐT, TTPTQĐ; Công ty CP CTĐT Phú Thành, Công ty CP CTĐT Long Biên, Công ty MTĐT Gia Lâm

Đ/c Trình

P2 - UB

- 8h30: Làm việc với các phòng, ban khối Văn hoá - Xã hội về báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, các Đề án, Kế hoạch năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Các đơn vị

- Lãnh đạo phòng VHTT, TCKH, LĐTBXH, GDĐT, NV, YT, TTDS, TTVH-TT&TT, TTGDNN-GDTX

Đ/c Hương

P3 - UB

C

- 14h00: Họp Ban Thường vụ Quận ủy

 

- Ban Thường vụ Quận ủy; Thành phần theo GM của Quận ủy

 

P1 - QU

- 14h00: Họp BCĐ phòng, chống ma tuý, mại dâm và HIV/AIDS

CA + LĐTBXH

- Lãnh đạo Ban TG, LĐLĐ, Hội PN, Quận Đoàn; Lãnh đạo phòng LĐTBXH, YT, TP, GDĐT, TCKH, VHTT, Văn phòng HĐND&UBND, TA, CA, VKS; PCT UBND phụ trách VHXH, Trưởng CA 14 phường

Đ/c Hương

P2 - QU

 

Sáu

03/11

S

- 8h30: Lễ trao huy hiệu 50, 55, 60, 65, 70 tuổi đảng đợt 7/11 cho các đảng viên trong toàn Quận

BTC

+

VPQU

- Trưởng BTC Thành ủy; Ban Thường vụ Quận ủy; Đ/c Quận ủy viên theo dõi phường; Bí thư Đảng ủy, cán bộ tổ chức Đảng ủy 14 phường (Thành phần theo GM của Quận ủy)

Đ/c Hải

HTQU

- 8h30: Báo cáo kết quả rà soát các nội dung điều chỉnh và kế hoạch triển khai thực hiện Quy định quản lý, sử dụng nghĩa trang theo Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND Thành phố

LĐTBXH

- Lãnh đạo phòng LĐ-TB&XH

Đ/c Hương

Tại phòng

C

- 14h00: Báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý và sử dụng tài sản công tại các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn quận

TCKH

- Thường trực HĐND; Đ/c Hà-CT; Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, Ban DV, Hội PN, Đoàn TN; Phó Ban KTXH; Phó Ban PC (Theo Quyết định số 44/QĐ-HĐND ngày 21/9/2017 của Thường trực HĐND quận); Lãnh đạo phòng TCKH, DA, GD&ĐT, TTPTQĐ, Văn phòng HĐND&UBND, TTVHTT&TT; Đại diện Thường trực HĐND phường Việt Hưng, Bồ Đề, Gia Thuỵ, Thạch Bàn

Đ/c Hải

P1 - QU

- 14h00: Giải quyết vướng mắc về đơn thư liên quan tranh chấp đất đai, GPMB tại phường Thạch Bàn

Phường

- Lãnh đạo phòng TNMT, TT, TTPTQĐ; Trưởng BTCD; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Thạch Bàn (Phường mời thành phần liên quan)

Đ/c Chiến

Tại phường

- 14h00: Kiểm tra hiện trường công tác quản lý TTĐT

QLĐT

- Lãnh đạo phòng QLĐT, CAQ

Đ/c Trình

Hiện trường

- 13h30: Làm việc tại cơ quan

 

- Đ/c Hương

 

Tại phòng

- 16h00: Họp Chi bộ các phòng, ban

 

 

 

Tại đơn vị

Bảy 04/11

S

- 7h00: Tổng vệ sinh môi trường toàn quận, diệt bọ gậy, phun thuốc diệt muỗi phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết

YT + TTYT + UBND các phường

- Các đ/c Ủy viên BTV Quận ủy phụ trách phường;
Đ/c Hương ; Quận ủy viên theo dõi phường; Lãnh đạo UBMTTQ, BTG, LĐLĐ, HPN, ĐTN; Lãnh đạo phòng YT, VHTT, KT, TCKH, GDĐT, HCTĐ, VP; Lãnh đạo CA, BCHQS, TTYT, Trạm Thú y, BV Đa khoa Đức Giang; Lãnh đạo UBND các phường (Thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh ở người theo Quyết định 2402/QĐ-UBND ngày 11/5/2017; thực hiện theo phân công tại kế hoạch 251/KH-UBND ngày 28/7/2017)

 

 

C

- 19h30: Dự Liên hoan các CLB Tổ dân phố phường Thượng Thanh

 

- Đ/c Thạch

 

Tại TDP

CN 05/11

S

 

 

 

 

 

C