lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 43 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 23/10/2017 đến 29/10/2017)
Ngày đăng 20/10/2017 | 14:06  | Lượt xem: 1166

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN MỜI

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Hai

23/10

S

- 8h00: Họp Thường trực Quận ủy

 

- Thường trực Quận ủy; Thành phần theo GM của Quận ủy

 

P1 - QU

- 8h30: Kiểm tra hiện trường công tác quản lý trật tự xây dựng

QLĐT,  TTXD

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TTXD

Đ/c Trình

Hiện trường

- Tham gia Đoàn công tác tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc (Từ ngày 18/10/2017 đến ngày 27/10/2017)

 

- Đ/c Chiến

 

 

 

C

- 14h00: Tiếp đoàn công tác Thị xã Sơn Tây trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác CCHC và ứng dụng CNTT

VPQU, VP, NV

- Thường trực Quận ủy; Đ/c Loan, Hương; Chánh VPQU, VPHĐND&UBND; Trưởng phòng NV; Trưởng Bộ phận CNTT, Một cửa

Đ/c Hải

P2 - QU

- 14h00: Làm việc với Ban QLDA ĐTXD về công tác chuẩn bị đầu tư

BQLDA

- Lãnh đạo phòng TCKH, QLĐT, BQLDA ĐTXD (BQLDA ĐTXD mời các đơn vị TVTK)

Đ/c Trình

Phòng họp BQLDA

- 16h30: Tổng duyệt hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quận Long Biên năm 2017

PCCC số 4

- Đ/c Trình

 

Phố Vạn Hạnh

Ba

24/10

S

- 9h00: Dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Báo Hà Nội mới ra số đầu tiên

 

- Đ/c Hải

 

91

T.H.Đạo

- 8h00: Tiếp dân

BTCD

- Thành viên Ban tiếp công dân và giải quyết đơn thư

Đ/c Hà

KLC

- 8h30: Khảo sát việc thực hiện chuyên đề "Vai trò của tổ dân vận ở tổ dân phố trong triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở" tại phường Bồ Đề

BDV +

Phường

- Lãnh đạo, chuyên viên BDV; Thành phần theo kế hoạch số 24 ngày 29/9/2017 của ban Dân vận Quận ủy

Đ/c Việt Hà

Tại phường

- 8h00: Dự hội nghị Báo cáo viên thành phố tháng 10/2017

 

- Đ/c Thạch

 

Số 1-TP

Hà Đông

- 8h00: Tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 của Thành phố (Cả ngày)

 

- Đ/c Thân

 

 

Trường

L.H.Phong

- 8h30: Kiểm tra MTTQ phường Thạch Bàn về thực hiện giám sát QCDC trong trật tự xây dựng

MTTQ

+

Phường

- Ban Thường trực MTTQ Quận; Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách kinh tế - đô thị; Ban Thường trực MTTQ phường Thạch Bàn

Đ/c Điềm

Tại phường

- 8h30: Báo cáo chuyên đề nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; quản lý trật tự xây dựng và quản lý dự án trên địa bàn quận Long Biên

QLĐT, TTXD

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TTXD

Đ/c Trình

Tại phòng

- 8h30: Kiểm tra công tác đảm bảo ATTP và phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại các trường học

YT

- Lãnh đạo phòng YT, GD&ĐT, TTYT

Đ/c Hương

Tại trường

C

 

- 14h00: Họp UBND quận

 

- Đ/c Liêm; Lãnh đạo UBND quận

Đ/c Hà

P1 - UB

+ 14h00: Báo cáo công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

TCKH

+ Chánh VP HĐND&UBND; Trưởng phòng TCKH, TNMT, VHTT, YT, LĐTBXH, NV, BQLDA, GDĐT, KT, QLĐT, CCTK, TTDS, CA, BCHQS, CCT

 

 

+ 15h30: Báo cáo phương án tổ chức hoạt động Đài truyền thanh theo Đề án của Thành phố

VHTT

+ Chánh VP HĐND&UBND; Trưởng phòng VHTT; Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy, Bồ Đề, Cự Khối

 

 

+ 16h15: Báo cáo phương án bố trí, sắp xếp sa bàn địa hình quận Long Biên tại trụ sở quận

QLĐT

+ Chánh VP HĐND&UBND; Trưởng phòng QLĐT, BQLDA

 

 

- 14h00: Khảo sát việc thực hiện chuyên đề "Vai trò của tổ dân vận ở tổ dân phố trong triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở" tại phường Phúc Lợi

BDV +

Phường

- Lãnh đạo, chuyên viên BDV; Thành phần theo kế hoạch số 24 ngày 29/9/2017 của ban Dân vận Quận ủy

Đ/c Việt Hà

Tại phường

25/10

S

- 8h00: Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quận Long Biên năm 2017

PCCC số 4

- Lãnh đạo Cảnh sát PCCC Thành phố; Đ/c Hà-CT; Trình; Lãnh đạo phòng QLĐT, NV, TCKH, VHTT, VP, TTVHTT&TT, CA, BCHQS, TTYT; Lãnh đạo Phòng CSPCCC số 4, Đội CSGT số 5, TTGTVT; Chủ tịch UBND, Trưởng Công an 14 phường

Đ/c Hải

Phố Vạn Hạnh

- 8h00: Dự Hội nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội thông tin về một số vấn đề thuộc lĩnh vực công tác khoa giáo: bảo vệ môi trường, chính sách dân số, an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn Thành phố

 

- Đ/c Thắng, Thạch, Hương; Chuyên viên phụ trách khoa giáo BTG Quận ủy; đại diện lãnh đạo phòng TNMT, KT, TTDS

 

Số 1-TP

Hà Đông

- 8h30: Giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở khối Hành chính sự nghiệp năm 2017

BDV +

Các đ.v

- Thành phần theo Quyết định 520-QĐ/QU, ngày 4/10/2017 của Quận ủy; Bí thư, cán bộ văn phòng đảng ủy các đơn vị Chi cục THADS, Trường THPT Phúc Lợi, THCS Đức Giang, TH Ngọc Thụy

Đ/c Việt Hà

P2 - QU

C

- 14h00: Họp Ban Chỉ đạo 197

- Công tác quản lý TTĐT, TTXD, VSMT

- Công tác tổ chức giao thông (xử lý các trường hợp dừng đỗ sai quy định; xe quá khổ quá tải...)

QLĐT, BQLDA, CA

- Đ/c Hà - Chủ tịch; Đ/c Trình, Huân; Lãnh đạo UBMTTQ, HPN, Quận đoàn, LĐLĐ; Lãnh đạo phòng QLĐT, VHTT, KT, YT, TCKH, BQLDA, CA, TTXD; Lãnh đạo Phòng CSPCCC số 4, Đội CSGT số 5, TTGTVT; Chủ tịch UBND, Trưởng CA 14 phường; Lãnh đạo Công ty CP Phú Thành, Công ty CP Công trình Đô thị Long Biên, Công ty CP Môi trường Đô thị Gia Lâm

Đ/c Hải

P2 - QU

- 14h00: Giao ban Ban chỉ đạo 94

BTG

- Đ/c Thạch; Hương; Thành phần theo quyết định số 481-QĐ/QU, ngày 11/8/2017 của Quận ủy

Đ/c Thắng

P1 - QU

- 14h00: Dự Hội nghị tổng kết hoạt động của Tổ dân phố và triển khai ngày hội Đại đoàn kết phường Thạch Bàn

Phường

- Đ/c Điềm

 

Tại phường

Năm

26/10

S

- 8h30: Báo cáo rà soát quy trình đầu tư xây dựng cơ bản và tiến độ các dự án chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập quận, các dự án chuẩn bị đầu tư

BQLDA, TCKH

- Đ/c Hà-CT, Trình; Trưởng phòng QLĐT, TCKH, BQLDA, TTPTQĐ

Đ/c Hải

P1 - UB

- 8h30: Họp BCĐ phòng, chống ma tuý, mại dâm và HIV/AIDS

CA, LĐTBXH

- Lãnh đạo Ban TG, LĐLĐ, Hội PN, Quận Đoàn; Lãnh đạo phòng LĐTBXH, YT, TP, GDĐT, TCKH, VHTT, VPHĐND&UBND, CA, TAND, VKS; PCT UBND phụ trách VHXH, Trưởng CA 14 phường (Thành phần theo quyết định 8107/QĐ-UBND ngày 28/11/2016)

Đ/c Hương

P2 - QU

- 7h00: Tham gia đoàn công tác dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (từ ngày 26/10 đến ngày 28/10/2017)

VPQU

- Đ/c Việt Hà, Huân; Lãnh đạo VPQU, TCKH

 

Lâm Đồng

- 8h30: Họp Đảng ủy cơ quan Dân Đảng mở rộng giới thiệu nguồn quy hoạch trưởng, phó các ban xây dựng đảng, VPQU, TTBDCT, MTTQ và các đoàn thể chính trị Quận giai đoạn 2020-2025

 

- Các đồng chí UVBCH Đảng bộ cơ quan Dân Đảng; Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Dân Đảng; Trưởng, phó các ban xây dựng đảng, VPQU, TTBDCT, MTTQ và các đoàn thể chính trị Quận; Chủ tịch công đoàn, Bí thư ĐTN cơ quan Dân Đảng

Đ/c Điềm

P1 - QU

C

- 14h00: Làm việc với Ban giám hiệu trường Tiểu học và THCS Phúc Đồng

 

- Đ/c Loan, Hương; Trưởng phòng GDĐT, QLDA; Ban giám hiệu, Chủ tịch công đoàn trường TH và THCS Phúc Đồng; Thường trực Đảng ủy; Phó Chủ tịch phụ trách VHXH phường Phúc Đồng

Đ/c Hải

Tại phường

Phúc Đồng

- 14h00: Giao ban tiến độ GPMB thực hiện các dự án

 

- Lãnh đạo phòng TNMT, BQLDA, TTPTQĐ

Đ/c Hà

P1 - UB

+ 14h00: Dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên

TTPTQĐ

+ Lãnh đạo UBND phường Long Biên

 

 

+ 14h45: Dự án đường 25m từ đê sông Đuống đến tuyến đường quy hoạch mặt cắt 40m (tiếp giáp trường Pháp)

 

+ Lãnh đạo UBND phường Ngọc Thụy

 

 

+ 15h15: Xây dựng trường tiểu học Gia Quất phường Thượng Thanh

 

+ Lãnh đạo UBND phường Thượng Thanh

 

 

+ 15h45: Vườn hoa tại ô QH E.2/CXKO1 phường Bồ Đề

 

+ Lãnh đạo UBND phường Bồ Đề

 

 

+ 16h15: Hoàn chỉnh HTKT, GPMB  và xây dựng tuyến đường xung quanh ô quy hoạch  E.3/CCKO1 phường Bồ Đề

 

+ Lãnh đạo UBND phường Bồ Đề

 

 

- 14h00: Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị 9 tháng đầu năm 2017 tại  Đảng bộ Trung tâm Y tế quận

 

- Thành phần theo Quyết định 518-QĐ/QU, ngày 27/9/2017 của Quận ủy

Đ/c Thạch

Tại đơn vị

- 13h30: Làm việc tại cơ quan

 

- Đ/c Trình

 

Tại phòng

- 16h30: Họp BCH Đảng bộ Cơ quan UBND quận mở rộng

VPĐU

- Trưởng BTC; Uỷ viên BCH Đảng bộ Cơ quan UBND quận; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc; Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN cơ quan

 

P2 - QU

 

Sáu

27/10

S

- 8h30: Làm việc với các doanh nghiệp viễn thông về công tác xã hội hoá hạ ngầm đường dây đường ống trên địa bàn quận

BQLDA

- Đ/c Hà-CT; Trình, Huân; lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, BQLDA; Lãnh đạo Công ty Điện lực Long Biên, FPT, Viettel, VNPT

Đ/c Hải

P1 - QU

- 8h30: Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị 9 tháng đầu năm 2017 tại Đảng bộ Công an Quận

 

- Thành phần theo Quyết định 518-QĐ/QU, ngày 27/9/2017 của Quận ủy

Đ/c Thạch

Tại đơn vị

- 8h30: Báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn quận cuối năm 2017

LĐTBXH

- Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, LĐLĐ, Hội CCB, ND, PN, Đoàn TN; Lãnh đạo phòng LĐTBXH, TCKH, YT, GD&ĐT, KT, Hội CTĐ, Ngân hàng CSXH; PCT.UBND phụ trách VH-XH 14 phường

Đ/c Hương

P3 - UB

C

- 13h30: Làm việc tại cơ quan

 

- Đ/c Hà-CT

 

Tại phòng

- 14h00: Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi bộ Công ty in Hàng Không

 

- Thành phần theo Quyết định 518-QĐ/QU, ngày 27/9/2017 của Quận ủy

Đ/c Thạch

Tại đơn vị

- 15h00: Tổng duyệt diễn tập phương án chữa cháy cứu nạn, cứu hộ khu tập thể nhà máy xe lửa Gia Lâm

PCCC số 4

- Đ/c Trình

 

443 Ngọc Lâm

- 14h00: Tổng duyệt diễn tập điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm đông người mắc tại bếp ăn tập thể

YT, TTYT

- Lãnh đạo phòng YT, GD&ĐT, TTYT, TTVH-TT&TT (Phòng YT thông báo tới lực lượng diễn tập)

Đ/c Hương

Trường TH Đô thị

Việt Hưng

Bảy 28/10

S

- 7h00: Tổng vệ sinh môi trường toàn quận, diệt bọ gậy, phun thuốc diệt muỗi phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết

YT + TTYT + UBND các phường

- Các đ/c Ủy viên BTV Quận ủy phụ trách phường;
Đ/c Hương ; Quận ủy viên theo dõi phường; Lãnh đạo UBMTTQ, BTG, LĐLĐ, HPN, ĐTN; Lãnh đạo phòng YT, VHTT, KT, TCKH, GDĐT, HCTĐ, VP; Lãnh đạo CA, BCHQS, TTYT, Trạm Thú y, BV Đa khoa Đức Giang; Lãnh đạo UBND các phường (Thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh ở người theo Quyết định 2402/QĐ-UBND ngày 11/5/2017; thực hiện theo phân công tại kế hoạch 251/KH-UBND ngày 28/7/2017)

 

 

- 8h00: Diễn tập điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm đông người mắc tại bếp ăn tập thể

YT, TTYT

- Lãnh đạo Sở Y tế, Chi cục ATVSTP Hà Nội; Lãnh đạo phòng YT, GD&ĐT, KT, VHTT, TTYT, TTVH-TT&TT, CA; Lãnh đạo Bệnh viện ĐKĐG; PCT UBND phụ trách VHXH, cán bộ phụ trách VH-TT, ATTP các phường; Trạm trưởng, cán bộ phụ trách ATTP các Trạm Y tế; Đại diện BGH các cơ sở giáo dục có bếp ăn tập thể trên địa bàn quận (Lực lượng tham gia diễn tập có mặt từ 7h30)

Đ/c Hương

Trường TH Đô thị

Việt Hưng

C

 

 

 

 

 

CN 29/10

S

 

 

 

 

 

C