lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 42 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 16/10/2017 đến 22/10/2017)
Ngày đăng 13/10/2017 | 15:31  | Lượt xem: 1468

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN MỜI

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Hai

16/10

S

- 8h00: Dự Ngày hội sáng tạo Phụ nữ Thủ đô Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2017)

 

- Đ/c Thắng; Hương; Chủ tịch HPN Quận

 

Số 7

T.T.Thuyết

- 8h30: Các đơn vị báo cáo đánh giá mô hình thi đua năm 2017 tại Cụm Thi đua số 3

NV,  QLĐT,  GDĐT

- Chánh VP HĐND&UBND; Trưởng phòng NV, QLĐT, GDĐT

Đ/c Hà

P1 - UB

- 8h30: Kiểm điểm tiến độ thực hiện Kết luận của UBND quận về công tác đầu tư xây dựng chợ

KT

- Lãnh đạo phòng KT, QLĐT, TKCH, TTPTQĐ; Chủ tịch UBND phường Bồ Đề, Việt Hưng, Ngọc Thuỵ, Ngọc Lâm, Giang Biên, Gia Thuỵ

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 10h00: Kiểm điểm tiến độ thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố (theo chỉ đạo tại Văn bản số 1586/UBND-VP ngày 08/8/2017 của UBND quận)

 TNMT,  TT

- Lãnh đạo phòng TNMT, Thanh tra, BQLDA, TTPTQĐ

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 8h30: Kiểm tra hiện trường công tác quản lý trật tự xây dựng

QLĐT,  TTXD

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TTXD

Đ/c Trình

Hiện trường

C

- 14h00: Dự Hội nghị Thành phố sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 35-Ct/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

- Đ/c Thắng, Hà-CT; Lãnh đạo VPQU, VPHĐND-UBND; Chánh thanh tra Quận; cán bộ phụ trách công tác tiếp công dân

 

Số 1 - TP

Hà Đông

- 15h00: Thường trực Quận ủy làm việc với lãnh đạo LĐLĐ Thành phố

LĐLĐ

- Đ/c Loan, Việt Hà; Chủ tịch LĐLĐ Quận; Chánh VPQU

Đ/c Hải

P1 - QU

- 14h00: Thăm và tặng quà các hộ nghèo nhân ngày "Cả nước vì người nghèo" tại các phường Bồ Đề, Ngọc Lâm, Thượng Thanh

MTTQ

- Đại diện lãnh đạo phòng LĐTBXH, HCCB, HPN Quận; Chủ tịch MTTQ, cán bộ chính sách phường và đại diện lãnh đạo TDP

Đ/c Điềm

Tại các hộ

gia đình

- 14h00: Tiếp và đối thoại với công dân Lưu Thị Đồng - phường Gia Thụy có đơn đề nghị bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất tại khu vực ao Quả Thực

 TTPTQĐ

- Lãnh đạo phòng TNMT, TTPTQĐ; Trưởng BTCD; lãnh đạo UBND phường Gia Thụy

Đ/c Chiến

Phòng tiếp công dân

- 15h00: Kiểm điểm trách nhiệm của Hội đồng GPMB theo Kết luận số 168/KL-TTCP ngày 24/01/2017 của Thanh tra Chính phủ tại ô quy hoạch C3-6/LX8 phường Cự Khối

TTPTQĐ

 

- Trưởng phòng QLĐT, TCKH, TNMT, TTPTQĐ, NV; Chủ tịch UBND phường Cự Khối

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 14h00: Báo cáo giải quyết đơn thư liên quan đến trạm BTS tổ 23 phường Bồ Đề

VHTT, Phường

- Lãnh đạo phòng QLĐT, VHTT, TTXD; Chủ tịch UBND phường Bồ Đề; lãnh đạo Công ty Điện lực Long Biên (phòng VHTT mời các đơn vi liên quan, phường Bồ Đề mời BQL Điện lực Hàng không)

Đ/c Trình

P3 - UB

- 14h00: Phòng YT báo cáo kịch bản chi tiết diễn tập điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc tại bếp ăn tập thể

YT

- Lãnh đạo phòng YT, TTYT, TTVHTT&TT

Đ/c Hương

Tại phòng

Ba

17/10

S

- 8h30: Hội nghị cán bộ chủ chốt phường Ngọc Thụy về giải quyết các vướng mắc liên quan đến thực hiện dự án trên địa bàn phường Ngọc Thụy

TTPTQĐ + QLĐT + Phường

- Lãnh đạo Sở XD, NN&PTNT, KH&ĐT, Viện QHXD;
Đ/c Hà - Chủ tịch; Liêm, Chiến, Trình; Việt Hà, Thạch, Điềm; Chánh VP HĐND&UBND; Trưởng phòng QLĐT, TNMT, BQLDA, TTPTQĐ; Lãnh đạo CA; Lãnh đạo Công ty Nước sạch số 2; Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, công chức chuyên môn, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng, Trưởng Ban Công tác mặt trận các TDP phường Ngọc Thụy; Lãnh đạo Công ty CP Khai Sơn

Đ/c Hải

Tại phường

- 8h30: Tiếp dân

BTD

- Thành viên Ban tiếp công dân và giải quyết đơn thư

Đ/c Hương

KLC

C

 

- 14h00: Họp Ban chỉ đạo CNTT

VPQU + VP

- Thường trực Quận uỷ; Đ/c Thạch, Hương; Chánh VPQU, VP HĐND&UBND; Trưởng phòng TCKH, NV; Phó Chánh VPQU; Trưởng bộ phận CNTT;  (Thành phần theo Quyết định số 272-QĐ/QU ngày 18/8/2016 của Quận ủy. Bộ phận CNTT tham mưu mời các thành phần liên quan)

Đ/c Hải

P1 - QU

- 14h00: Khảo sát công tác quản lý và sử dụng tài sản công tác trường Tiểu học Đô thị Sài Đồng (Phục vụ giám sát chuyên đề)

Trường

- Đ/c Huân; Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, Ban DV, Hội PN, Đoàn TN; Phó Ban KTXH; Phó Ban PC; Lãnh đạo phòng GD&ĐT; Đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND phường Sài Đồng; BGH trường TH Đô thị Sài Đồng (Theo Quyết định số 44/QĐ-HĐND ngày 21/9/2017 của Thường trực HĐND quận)

Đ/c Liêm

Tại trường

- 14h00: Báo cáo kế hoạch tổ chức mô hình đối thoại giữa cộng đồng dân cư với chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn quận về bảo vệ môi trường

TNMT

- Lãnh đạo phòng TNMT

Đ/c Chiến

Tại phòng

- 15h00: Dự họp Đoàn công tác tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

 

- Đ/c Chiến

 

Số 2A

H. V. Thụ

- 14h00: Làm việc với Ban QLDA ĐTXD về công tác chuẩn bị đầu tư

BQLDA

- Lãnh đạo phòng TCKH, QLĐT, BQLDA ĐTXD (BQLDA ĐTXD mời các đơn vị TVTK)

Đ/c Trình

Phòng họp BQLDA

18/10

S

- 8h30: Gặp mặt nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20-10

LĐTBXH

- Ban Thường vụ Quận ủy - Thường trực HĐND - Lãnh đạo UBND; Trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể CT-XH Quận; Nữ lãnh đạo các phòng, ban, ngành, UBMTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp, hiệp quản thuộc Quận; Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Quận (theo Quyết định số 898-QĐ-UBND, ngày 21/2/2017 của UBND Quận); Chủ tịch HLHPN các ngành công an, quân sự Quận; Nữ công chức, viên chức, người lao động hai cơ quan Dân Đảng và UBND Quận; Nữ lãnh đạo là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, phó Chủ tịch HĐND và UBND; Chủ tịch Hội LHPN phường

Đ/c Hải

HTKLC

- 8h00: Tham gia Đoàn công tác tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc (Từ ngày 18/10 đến 27/10/2017)

 

- Đ/c Chiến

 

 

 

C

- 14h00: Chúc mừng các ngành Tổ chức; Kiểm tra; Dân vận; Văn phòng cấp ủy; Hội phụ nữ; Hội nông dân nhân ngày truyền thống

 

- Thường trực Quận ủy; Đại diện Lãnh đạo HĐND - UBND quận; Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị. Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động các đơn vị có ngày truyền thống

Đ/c Hải

HTQU

- 14h00: Dự Hội nghị đánh giá mô hình thi đua năm 2017 của Cụm Thi đua số III

 

- Đ/c Hà-CT; Chánh VP HĐND&UBND; Trưởng phòng QLĐT, GDĐT; Trưởng phòng, chuyên viên theo dõi TĐKT phòng NV

 

Q. Hai Bà Trưng

- 14h00: Kiểm tra hiện trường công tác VSMT

TTPTQĐ

- Lãnh đạo TTPTQĐ, BQLDA

Đ/c Trình

Hiện trường

- 17h00: Dự khai giảng lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên

BTC+

TTBDCT

- Đ/c Thắng, Loan

 

HTTTBDCT

Năm

19/10

S

- 8h30: Dự Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2022

 

- Đ/c Hải

 

Cung VHHN

Việt Xô

- 8h30: Làm việc với các đơn vị thống nhất thủ tục, trình tự triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và rà soát tiến độ quyết toán các dự án

BQLDA, QLĐT, TCKH

- Đ/c Trình; Lãnh đạo phòng TCKH, QLĐT, BQLDA, TTPTQĐ, KBNN

Đ/c Hà

P1 - UB

- 8h30: Khảo sát việc thực hiện chuyên đề "Vai trò của tổ dân vận ở tổ dân phố trong triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở" tại phường Thượng Thanh

BDV +

Phường TT

- Lãnh đạo, chuyên viên BDV; Thành phần theo kế hoạch số 24 ngày 29/9/2017 của ban Dân vận Quận ủy

Đ/c Việt Hà

Tại phường

- 8h30: Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW 9 tháng đầu năm 2017 tại  Đảng bộ Bệnh viện Tâm thần Hà Nội

 

- Thành phần theo Quyết định 518-QĐ/QU, ngày 27/9/2017 của Quận ủy

Đ/c Thạch

Tại đơn vị

- 8h30: Kiểm tra MTTQ phường Long Biên về thực hiện giám sát QCDC trong trật tự xây dựng

MTTQ

- Ban Thường trực MTTQ Quận; Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách kinh tế - đô thị; Ban Thường trực MTTQ phường Long Biên

Đ/c Điềm

Tại phường

- 8h30: Kiểm tra công tác đảm bảo ATTP và phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại các trường học

YT

- Lãnh đạo phòng YT, GD&ĐT, TTYT

Đ/c Hương

Tại trường

C

- 14h00: Giao ban tiến độ GPMB, giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chậm khởi công

BQLDA + TTPTQĐ

- Đ/c Trình; Lãnh đạo phòng TCKH, TNMT, QLĐT, BQLDA, TTPTQĐ

Đ/c Hà

P1 - UB

- 14h00: Khảo sát việc thực hiện chuyên đề "Vai trò của tổ dân vận ở tổ dân phố trong triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở" tại phường Long Biên

BDV +

Phường LB

- Lãnh đạo, chuyên viên BDV; Thành phần theo kế hoạch số 24 ngày 29/9/2017 của ban Dân vận Quận ủy

Đ/c Việt Hà

Tại phường

- 14h00: Kiểm tra công tác quản lý nhà nước và thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo                 

NV

- Lãnh đạo Ban Tôn giáo Thành phố; Lãnh đạo phòng NV, QLĐT, TNMT, VHTT

Đ/c Hương

P2 - UB

- 16h30: Giao ban báo cáo kết quả kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại các phường, các dự án đầu tư xây dựng, chợ, cơ quan, đơn vị

 

YT + TTYT

- Thường trực Quận ủy; Đ/c Hương;  Lãnh đạo phòng YT, TTYT, CAQ; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy, Ngọc Lâm, Bồ Đề, Gia Thụy (Phòng YT tổng hợp kết quả kiểm tra của các đoàn kiểm tra)

Đ/c Hải

P1 - QU

 

Sáu

20/10

S

- 8h30: Giao ban Ban chỉ đạo 94 quý III/2017

 

- Đ/c Thạch. Thành viên BCĐ theo Quyết định 481-QĐ/QU, ngày 11/8/2017 của Quận ủy

Đ/c Thắng

P1 - QU

- 8h00: Làm việc tại cơ quan

 

- Đ/c Hà-CT

 

Tại phòng

- 8h00: Dự Hội thao Quốc phòng và Hội thao TDTT lực lượng vũ trang Bộ TLTĐ Hà Nội năm 2017

 

- Đ/c Điềm, Trung

 

Hòa Thạch

Quốc Oai

- 8h30: Thường trực HĐND quận khảo sát công tác quản lý và sử dụng tài sản công tại phòng TCKH và Văn phòng HĐND&UBND quận

TCKH + VP

- Đ/c Huân, Hương ; Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, Ban DV, Hội PN, Đoàn TN; Phó Ban KTXH; Phó Ban PC; Lãnh đạo phòng TCKH, DA, TTPTQĐ, GDĐT, Văn phòng HĐND&UBND, TTVHTT&TT (Theo Quyết định số 44/QĐ-HĐND ngày 21/9/2017 của Thường trực HĐND quận)

Đ/c Liêm

P1 - UB

- 8h30: Báo cáo danh mục đầu tư công năm 2018

TCKH

- Lãnh đạo phòng TCKH, BQLDA

Đ/c Trình

Tại phòng

C

- 14h00: Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận

QS + CA

- Chủ tịch UBMTTQ; Trưởng BTG, HCCB, LĐLĐ, HPN, QĐ; Trưởng phòng LĐTBXH, TCKH, GDĐT, TP, YT, NV, VHTT, VP; Lãnh đạo CA, QS, TTYT, VKS (theo Quyết định số 4935/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 của UBND quận); Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng BCHQS 14 phường

Đ/c Hà

P2 - QU

- 16h00: Báo cáo tiến độ thực hiện kết luận của lãnh đạo UBND quận tại buổi tiếp dân

BTCD

- Trưởng BTCD

Đ/c Hà

Tại phòng

- 13h30: Làm việc tại cơ quan

 

- Đ/c Trình, Hương

 

Tại phòng

Bảy 21/10

S

- 7h00: Tổng vệ sinh môi trường toàn quận, diệt bọ gậy, phun thuốc diệt muỗi phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết

YT + TTYT + UBND các phường

- Các đ/c Ủy viên BTV Quận ủy phụ trách phường;
Đ/c Hương - PCT; Quận ủy viên theo dõi phường; Lãnh đạo UBMTTQ, BTG, LĐLĐ, HPN, ĐTN; Lãnh đạo phòng YT, VHTT, KT, TCKH, GDĐT, HCTĐ, VP; Lãnh đạo CA, BCHQS, TTYT, Trạm Thú y, BV Đa khoa Đức Giang; Lãnh đạo UBND các phường (Thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh ở người theo Quyết định 2402/QĐ-UBND ngày 11/5/2017; thực hiện theo phân công tại kế hoạch 251/KH-UBND ngày 28/7/2017)

 

 

C

 

 

 

 

 

CN 22/10

S

 

 

 

 

 

C