lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 40 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 02/10/2017 đến 08/10/2017)
Ngày đăng 29/09/2017 | 15:09  | Lượt xem: 1453

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN MỜI

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Hai

02/10

S

- 8h00: Tham gia đoàn giám sát của HĐND Thành phố tại Sở kế hoạch đầu tư

 

- Đ/c Hải

 

Tại đơn vị

- 8h00: Lễ chào cờ tháng 10/2017 cơ quan Dân, Đảng

VP+BTC

- Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Dân, Đảng

Đ/c Thắng

HTQU

- 8h00: Kiểm tra sức khỏe định kỳ năm 2017 đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

 

- Đ/c Hà-CT

 

59B

Trần Phú

- 8h00: Lễ chào cờ tháng 10/2017 cơ quan UBND quận

VP+NV

- Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan UBND quận

Đ/c Hương

HTKLC

- 8h30: Kiểm điểm tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư năm 2017

BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, BQLDA (BQLDA mời đơn vị tư vấn thiết kế)

Đ/c Trình

Phòng họp BQLDA

- 8h30: Dự Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới (lớp 2) năm 2017

TTBDCT

- Đ/c Thạch

 

TTBDCT

- 9h00: Làm việc với lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường về thực hiện nhiệm vụ Quý IV/2017

TNMT

- Tập thể lãnh đạo phòng TNMT; lãnh đạo TTPTQĐ

Đ/c Chiến

P2 - UB

C

- 14h00: Họp Thường trực Quận ủy

 

- Thường trực Quận ủy; Thành phần theo GM của Quận ủy

Đ/c Hải

P1 -  QU

- 14h00: Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật Đê điều trên địa bàn quận

KT

- Lãnh đạo phòng KT, QLĐT, Đội TTXD, Hạt quản lý đê số 5; lãnh đạo UBND phường Giang Biên

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 14h00: Báo cáo tình hình an ninh trật tự và giải quyết những vướng mắc tại khu chung cư Mipec

QLĐT + P. Ngọc Lâm

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TTXD; lãnh đạo UBND phường Ngọc Lâm (QLĐT tham mưu mời thành phần có liên quan)

Đ/c Trình

Tại phòng

- 13h30: Làm việc tại cơ quan

 

- Đ/c Hương

 

Tại phòng

Ba

03/10

S

- 8h00: Kiểm tra sức khỏe định kỳ năm 2017 đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

 

- Đ/c Hải

 

59B

Trần Phú

- 8h30: Khai giảng và giảng bài lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý, điều hành đối với Chủ tịch UBND phường

NV, TTBDCT

 - Lãnh đạo BTC; Chủ tịch UBND các phường; Lãnh đạo phòng NV, VP

Đ/c Hà

P1 - UB

- 8h30: Tiếp dân

BTD

- Thành viên Ban tiếp công dân và giải quyết đơn thư

Đ/c Thân

KLC

- 8h30: Giám sát thực hiện VSMT theo Chương trình 03-CTr/QU của Quận ủy

MTTQ

- Đ/c Liêm; Lãnh đạo HPN, QLĐT

Đ/c Điềm

Hiện trường

- 8h30: Báo cáo kế hoạch dự kiến xây dựng chợ hoa, cây cảnh trên địa bàn quận

KT + TTPTQĐ

- Lãnh đạo phòng KT, QLĐT, TCKH, TNMT, TTPTQĐ; lãnh đạo UBND phường Việt Hưng

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 10h00: Kiểm tra hiện trường công tác đảm bảo vệ sinh ATTP lĩnh vực nông nghiệp, công thương; xây dựng chợ ATTP

KT

- Lãnh đạo phòng KT, YT; lãnh đạo UBND phường Ngọc Lâm, Giang Biên

Đ/c Chiến

Hiện trường

- 8h30: Làm việc với TTPTQĐ về thực hiện các nhiệm vụ duy tu, duy trì 3 tháng cuối năm 2017

TTPTQĐ

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, BQLDA

Đ/c Trình

Phòng họp TTPTQĐ

- 8h30: Kiểm tra công tác quản lý ATTP và phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại các trường học

YT + TTYT

- Lãnh đạo phòng YT, GD&ĐT, TTYT

Đ/c Hương

Tại các trường

C

 

- 13h30: Chúc mừng phòng Tài nguyên môi trường nhân dịp kỷ niệm 72 năm thành lập ngành

 

- Thường trực Quận ủy; Đ/c Chiến, Huân; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể

 

Tại đơn vị

- 14h00: Họp Đảng uỷ Quân sự Quận

BCHQS

- Đ/c Hà-CT; Trung

Đ/c Hải

BCHQS

- 14h00: Khảo sát việc quản lý và sử dụng các tài sản công tại phường Thạch Bàn (phục vụ giám sát chuyên đề)

Phường

- Đ/c Huân; Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, Ban DV, Hội PN, Đoàn TN; Trưởng Ban KTXH; Phó các Ban HĐND; Thường trực, các Ban HĐND, lãnh đạo UBND phường Thạch Bàn (Theo Quyết định số 44/QĐ-HĐND ngày 21/9/2017 của Thường trực HĐND quận)

Đ/c Liêm

Tại phường

- 14h00: Tổ công tác chuẩn bị điều kiện GPMB và đầu tư một số dự án tại phường Cự Khối (theo kết luận của BTV Quận uỷ) báo cáo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ

TCKH

- Lãnh đạo phòng TCKH, TNMT, BQLDA, TTPTQĐ; lãnh đạo UBND phường Cự Khối (Thành viên Tổ công tác)

Đ/c Chiến

P1 - UB

- 15h30: Giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB phục vụ thi công lộ đường dây trung thế 472, 473 sau trạm biến áp 110KV tại phường Giang Biên

TTPTQĐ

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TNMT, TTPTQĐ; Lãnh đạo Công ty Điện lực Long Biên; Chủ tịch UBND phường Giang Biên

Đ/c Chiến

P1 - UB

- 14h00: Kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án BT:

TCKH + BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, BQLDA, TTPTQĐ; lãnh đạo Công ty Điện lực Long Biên, Công ty Nước sạch số 2 HN

Đ/c Trình

P3 - UB

+ 14h00: Dự án tuyến đường 40m từ đê Ngọc Thuỵ đi khu đô thị mới Thượng Thanh

 

+ Lãnh đạo UBND phường Ngọc Thuỵ, Thượng Thanh; lãnh đạo Công ty cổ phần Khai Sơn (Công ty Khai sơn mời nhà thầu thi công, TVGS và các nhà thầu viễn thông)

 

 

+ 15h30: Dự án cống hoá tuyến mương nối hồ Vục, hồ đầu Băng, hồ Tư Đình

 

+ Lãnh đạo UBND phường Bồ Đề, Long Biên, Phúc Đồng; lãnh đạo Công ty Ngôi nhà Mới (Công ty Ngôi nhà Mới mời nhà thầu thi công, TVGS)

 

 

- 14h00: Kiểm tra công tác quản lý nhà nước và thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

NV

- Lãnh đạo Ban Tôn giáo Thành phố; Lãnh đạo phòng NV, QLĐT, TNMT, VHTT

Đ/c Hương

P2 - UB

- 16h00: Họp Chi bộ các phòng, ban

 

 

 

Tại đơn vị

- 19h00: Dự chương trình "Đêm hội trăng rằm 2017"

TTVHTT&TT

- Đ/c Hương; Lãnh đạo phòng GDĐT, TTVHTT&TT

 

Trường MN Cự Khối

04/10

S

- 8h00: Hội nghị lần thứ 11, Ban chấp hành Đảng bộ quận Long Biên khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020

 

- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy; Thường trực HĐND Quận; Phó Trưởng ban xây dựng Đảng, Trung tâm BDCT, Văn phòng Quận uỷ; Trưởng các phòng, ban; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận; Bí thư Đảng uỷ 14 phường.

Đ/c Hải

HTQU

C

- 14h00: Họp Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể nhân dân trong trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn quận Long Biên

BTC

- Đ/c Loan, Chiến, Thân, Việt Hà, Thạch, Điềm; Chánh VPQU; Chủ tịch HPN, LĐLĐ; Bí thư ĐTN Quận; Trưởng phòng KT, GDĐT; LĐTBXH; Phó BTC, Chi cục thuế. Thành viên theo Quyết định 365-QĐ/QU, ngày 10/2/2017 của Quận ủy

Đ/c Thắng

P2 - QU

- 14h00: Báo cáo kế hoạch giải ngân 3 tháng cuối năm 2017

BQLDA

- Đ/c Trình ; Lãnh đạo phòng TCKH, BQLDA, CCT, Kho bạc NN quận

Đ/c Hà

P1 - UB

- 14h00: Khảo sát việc quản lý và sử dụng các tài sản công tại phường Gia Thuỵ (phục vụ giám sát chuyên đề)

Phường

- Đ/c Huân; Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, Ban DV, Hội PN, Đoàn TN; Trưởng Ban KTXH; Phó các Ban HĐND; Thường trực, các Ban HĐND, lãnh đạo UBND phường Gia Thụy (Theo Quyết định số 44/QĐ-HĐND ngày 21/9/2017 của Thường trực HĐND quận)

Đ/c Liêm

Tại phường

- 16h00: Thông qua phương án sản xuất rau sạch gắn với mạng lưới tiêu thụ tại phường Giang Biên

Phường + KT

- Lãnh đạo phòng KT, TCKH, Trạm BVTV ; lãnh đạo UBND phường Giang Biên (Phường mời đơn vị liên quan)

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 14h00: Giao ban kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông quận, phường

VP + NV + TP

- Lãnh đạo phòng NV, TP; Trưởng Bộ phận MC, CNTT; PCT UBND phụ trách VH-XH các phường

Đ/c Hương

P3 - UB

Năm

05/10

S

- 10h30: Giao ban báo cáo kết quả kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại các phường, các dự án đầu tư xây dựng, chợ, cơ quan, đơn vị

 

YT + TTYT

- Ban Thường vụ Quận ủy; Đ/c Huân, Hương; Chủ tịch LĐLĐ, HPN, Bí thư ĐTN; Lãnh đạo phòng YT, VHTT, KT, TCKH, QLĐT, GDĐT, VP HĐND&UBND, TTXD; Lãnh đạo CA, BCHQS, TTYT, BV Đa khoa Đức Giang (Phòng YT tổng hợp kết quả kiểm tra của các đoàn kiểm tra)

Đ/c Hải

P2 - QU

- 8h30: Dự Hội nghị tổng kết thực hiện QCPH, nhiệm kỳ 2010-2015 và ký QCPH thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng giữa UBKT Đảng ủy CAQ với UBKT Đảng ủy 14 phường, nhiệm kỳ 2015-2020

CAQ

- Đ/c Thắng, Thân, Hùng

 

HTCAQ

- 8h30: Kiểm tra hiện trường các dự án

BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, BQLDA

Đ/c Hà

Hiện trường

- 8h30: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB                                                               

TTPTQĐ

- Trưởng phòng QLĐT, TCKH, TNMT, TTPTQĐ, KT

Đ/c Chiến

PH TTPTQĐ

+ 8h30: Thẩm tra hồ sơ xin ý kiến để công khai dự thảo 19 PA dự án: XDHTKT các ô quy hoạch A8/NO1-NO2; A4/NO4-HH2-HH3 và các tuyến đường phụ cận phục vụ đấu giá QSD đất tại phường Ngọc Thụy

 

+ Lãnh đạo BQLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Ngọc Thuỵ

 

 

+ 9h00: Thẩm tra hồ sơ xin ý kiến để công khai dự thảo PA nhóm đất vườn ao DA: XD tuyến đường nối từ quốc lộ 1B đến khu đô thị Việt Hưng- (phần điều chỉnh ranh giới)

 

+ Lãnh đạo BQLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Phúc Lợi

 

 

+ 9h25: Thẩm định phương án hộ ông Nguyễn Quyết Thắng dự án dọc đường tàu, phường Đức Giang

 

+ Lãnh đạo BQLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Đức Giang

 

 

+ 9h30: Thẩm định PA bồi thường hỗ trợ đối với 07 hộ dân phường Việt Hưng dự án Vinhomes Riverside 2

 

+ Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Việt Hưng; lãnh đạo Tập đoàn Vingroup - Công ty CP

 

 

+ 9h45: Thẩm định các phương án điều chỉnh bổ sung hỗ trợ gạo dự án G.2/CC5, G.2/P5 phường Thạch Bàn

 

+ Lãnh đạo BQLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thạch Bàn

 

 

+ 10h00: Thẩm định PA 01 hộ bổ sung hỗ trợ ổn định sản xuất dự án đường 40m Bồ Đề, phường Bồ Đề

 

+ Lãnh đạo BQLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Bồ Đề

 

 

+ 10h05: Thẩm định PA điều chỉnh đối với 19 hộ bổ sung  dự án Trường Mầm non Bồ Đề, phường Bồ Đề

 

+ Lãnh đạo BQLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Bồ Đề

 

 

+ 10h30: Thẩm định 08 PA đất NN cắt xén dự án: XDHTKT khu đất để đấu giá tại phường Long Biên quận

 

+ Lãnh đạo BQLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Long Biên

 

 

+ 10h50: Thẩm định 06 phương án điều chỉnh dự án Khu công viên CNTT Hà Nội

 

- Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Phúc Đồng; lãnh đạo Công ty CP Him Lam

 

 

- 8h00: Giảng bài tại lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý, điều hành đối với lãnh đạo UBND phường

QLĐT, TTBDCT

 - Lãnh đạo phòng QLĐT; Chủ tịch UBND, PCT UBND phụ trách KTĐT các phường

Đ/c Trình

P2 - QU

- 8h30: Triển khai quyết định 14/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập

NV

- Lãnh đạo phòng NV, GDĐT; Lãnh đạo và kế toán BQLDA, TTPTQĐ, TTVHTT&TT, TTDS, TTGDNN-GDTX, HCTĐ, Hội Luật gia; Hiệu trưởng và kế toán các trường MN, TH, THCS công lập trên địa bàn

Đ/c Hương

HTQU

C

- 14h00: Làm việc với quận Thanh Xuân

GDĐT, NV, VP, YT, KT

 - Thường trực Quận ủy; Đ/c Loan, Trình, Chiến, Huân, Hương; Chánh VPQU, VPHĐND&UBND; Trưởng phòng NV, KT, GDĐT, TCKH, BQLDA, QLĐT, YT; Trưởng Bộ phận CNTT

Đ/c Hải

Quận

Thanh Xuân

- 14h00: Dự Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tại phường Giang Biên

Phường

- Đ/c Thân

 

Tại phường

 

Sáu

06/10

S

- 8h30: Giao ban công tác đầu tư, xây dựng cải tạo chợ dân sinh trên địa bàn quận 9 tháng đầu năm

KT

- Đ/c Hà-CT, Chiến; Lãnh đạo UBMTTQ, Hội PN; Lãnh đạo phòng QLĐT, KT, TNMT, TCKH, BQLDA; Lãnh đạo Phòng CSPCCC; Chủ tịch UBND các phường Ngọc Lâm, Bồ Đề, Ngọc Thụy, Gia Thụy, Cự Khối, Giang Biên, Việt Hưng, Đức Giang

Đ/c Hải

P2 - QU

- 8h00: Làm việc tại cơ quan

 

- Đ/c Trình

 

Tại phòng

- 8h30: Kiểm tra công tác tuyên truyền, trang trí trực quan chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10

TTVHTT-TT

- Lãnh đạo phòng VHTT, Trung tâm VH-TT&TT

Đ/c Hương

Hiện trường

C

- 14h30: Làm việc với Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội

 

- Đ/c Hải

 

Tại phòng Bí thư

- 14h00: Giao ban các Ban Xây dựng Đảng, VPQU, TTBDCT, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận quý III, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017

VPQU

- Đ/c Việt Hà, Loan, Thân, Thạch, Điềm; Trưởng, phó các Ban Xây dựng Đảng, VPQU, TTBDCT, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận; Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên cơ quan Dân Đảng

Đ/c Thắng

P2 - QU

- 14h00: Giảng bài tại lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý, điều hành đối với Chủ tịch UBND phường

NV, VP, TTBDCT

- Lãnh đạo BTC; Chủ tịch UBND các phường; Lãnh đạo phòng NV, VP

Đ/c Hà

P1 - UB

- 14h00: Khảo sát việc quản lý và sử dụng các tài sản công tại phường Bồ Đề (phục vụ giám sát chuyên đề)

Phường

- Đ/c Huân; Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, Ban DV, Hội PN, Đoàn TN; Trưởng Ban KTXH; Phó các Ban HĐND; Thường trực, các Ban HĐND, lãnh đạo UBND phường Bồ Đề (Theo Quyết định số 44/QĐ-HĐND ngày 21/9/2017 của Thường trực HĐND quận)

Đ/c Liêm

Tại phường

- 14h00: Báo cáo việc thực hiện quy trình giải quyết đơn thư trong nội bộ một số phòng, ban, đơn vị

TNMT + TTPTQĐ + BQLDA + TT

- Lãnh đạo các phòng TNMT, TTPTQĐ, TT, BQLDA, TP; Trưởng BTCD

Đ/c Chiến

P2 -UB

- 15h00: Giải quyết đơn của ông Nguyễn Đình Phóng - phường Ngọc Lâm; bà Lê Thị Chờ, Nguyễn Thị Bảo Thoa - phường Ngọc Thuỵ; bà Nguyễn Thị Thuý Nga - phường Bồ Đề

TNMT + TTPTQĐ

- Lãnh đạo các phòng TNMT, TTPTQĐ, TT, BQLDA; Trưởng BTCD; lãnh đạo UBND phường Ngọc Thuỵ, Ngọc Lâm, Bồ Đề

Đ/c Chiến

P2 -UB

- 14h00: Làm việc Công ty CP Hoá dầu Quân đội (Mipec) và Ban đại diện cư dân chung cư Mipec về giải quyết các vướng mắc, tồn tại trong công tác quản lý vận hành nhà chung cư

QLĐT+P. Ngọc Lâm + Mipec

 - Lãnh đạo phòng QLĐT, TTXD, CAQ; Lãnh đạo UBND, Trưởng Công an phường Ngọc Lâm; Lãnh đạo Công ty CP Hoá dầu Quân đội Mipec (Phường tham mưu mời đại diện cư dân chung cư)

Đ/c Trình

Chung cư Mipec

- 13h30: Làm việc tại cơ quan

 

 - Đ/c Hương

 

Tại phòng

Bảy 07/10

S

- 7h00: Tổng vệ sinh môi trường toàn quận, diệt bọ gậy, phun thuốc diệt muỗi phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết

YT + TTYT + UBND các phường

- Các đ/c Ủy viên BTV Quận ủy phụ trách phường;
Đ/c Hương; Lãnh đạo UBMTTQ, BTG, LĐLĐ, HPN, ĐTN; Lãnh đạo phòng YT, VHTT, KT, TCKH, GDĐT, HCTĐ, VP; Lãnh đạo CA, BCHQS, TTYT, Trạm Thú y, BV Đa khoa Đức Giang; Lãnh đạo UBND các phường (Thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh ở người theo Quyết định 2402/QĐ-UBND ngày 11/5/2017; thực hiện theo phân công tại kế hoạch 251/KH-UBND ngày 28/7/2017)

 

 

C

 

 

 

 

 

CN 08/10

S

 

 

 

 

 

C