lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 39 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 25/9/2017 đến 01/10/2017)
Ngày đăng 22/09/2017 | 15:21  | Lượt xem: 2033

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN MỜI

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Hai

25/9

S

- 7h30: Kiểm tra sức khỏe định kỳ năm 2017 đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

 

- Ban Thường vụ Quận ủy; Đ/c Huân, Hương

 

59B

Trần Phú

- 8h00: Hội nghị trực tuyến Thành phố giao ban quý III/2017 với lãnh đạo quận, huyện, thị xã

2 VP

- Đ/c Hà-CT, Điềm, Chiến, Trình, Hùng; Chánh VPQU, VPHĐND-UBND; Trưởng phòng TNMT, QLĐT, TTXD, CSPCCC; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 14 phường

Đ/c Hải

Phòng họp trực tuyến

KLC

C

- 14h00: Họp Thường trực Quận ủy

 

- Thường trực Quận ủy; Thành phần theo GM của Quận ủy

Đ/c Hải

P1 -  QU

- 16h00: Làm việc với Đài truyền hình Hà Nội về công tác xây dựng phóng sự kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Quận

BTG

- Lãnh đạo, chuyên viên BTG; Đài truyền hình Hà Nội

Đ/c Thạch

P2 - QU

- 14h00: Họp Ban Chấp hành Đảng ủy cơ quan Dân Đảng

VPĐU

- Đ/c Thạch. Các đồng chí UVBCH Đảng ủy cơ quan Dân Đảng

Đ/c Điềm

P2 - QU

- 14h00: Làm việc với Ban QLDA ĐTXD về xác định ranh giới dự án và chủ trương đầu tư các dự án

BQLDA + TNMT

- Lãnh đạo phòng TCKH, TNMT, QLĐT, BQLDA ĐTXD (BQLDA ĐTXD mời Chủ tịch UBND phường liên quan, đơn vị tư vấn)

Đ/c Trình

Phòng họp BQLDA

- 16h30: Dự thảo kế hoạch tiếp tục khắc phục các tồn tại theo kết luận 250/KL-TTr của Thanh tra Bộ xây dựng

QLĐT, BQLDA, TTXD

- Trưởng phòng QLĐT, Giám đốc BQLDA, Đội trưởng TTXD

Đ/c Trình

Tại phòng

- 14h00: Báo cáo kết quả thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác nhà văn hoá TDP, trung tâm VH-TT phường giai đoạn 2016 - 2020" 9 tháng đầu năm 2017

VHTT, TTVHTT-TT

- Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, Hội PN, Đoàn TN; Lãnh đạo phòng VHTT, TCKH, TTVHTT&TT; PCT UBND phụ trách VHXH 14 phường

Đ/c Hương

P2 - UB

- 16h00: Bàn giao hồ sơ của cán bộ đi B về UBND các phường

NV

- Lãnh đạo phòng NV; PCT UBND phụ trách VHXH 14 phường

Đ/c Hương

P2 - UB

Ba

26/9

S

- 8h00: Thường trực HĐND Thành phố giám sát kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 trên địa bàn quận

TCKH, NV, VP

- Thường trực HĐND quận; Đ/c Hà-CT; Hương; Chánh VPHĐND&UBND; Trưởng phòng TNMT, QLĐT, TCKH, KT, YT, BQLDA, TT; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy

 

P2 - QU

- 8h30: Ban Pháp chế HĐND quận giám sát công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền của UBND quận 8 tháng đầu năm 2017

VP + BPC

- Đ/c Huân, Chiến; Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ; Thành viên Ban PC HĐND quận; Lãnh đạo phòng TNMT, TT, TTPTQĐ, BQLDA; Trưởng BTCD

Đ/c Thân

P2 - UB

- 8h30: Tiếp dân

BTD

- Thành viên Ban tiếp công dân và giải quyết đơn thư

Đ/c Thạch

KLC

- 8h30: Họp Ban vận động quỹ vì người nghèo Quận

MTTQ

- Thành phần theo GM của MTTQ Quận

Đ/c Điềm

P1 - QU

- 8h00: Làm việc tại cơ quan

 

- Đ/c Trình

 

Tại phòng

C

 

- 14h00: Tham gia đoàn giám sát của HĐND Thành phố tại huyện Thanh Trì

 

- Đ/c Hải

 

Tại đơn vị

- 14h00: Báo cáo phương án cải tạo, sửa chữa phòng truyền thống, khắc phục hệ thống điều hòa và hệ thống phòng cháy chữa cháy tại trụ sở quận

BQLDA

- Đ/c Trình; Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, BQLDA, VP, Phòng CSPCCC số 4 (BQLDA mời đơn vị tư vấn thiết kế)

Đ/c Hà

P1 - UB

- 14h00: Giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai tại khu vực Thực phẩm Miền Bắc, phường Long Biên                                                    

Phường + TNMT

- Lãnh đạo phòng TNMT, TTPTQĐ; Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Long Biên; lãnh đạo Công ty Thực phẩm Miền Bắc, Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam, Công ty CP Đầu tư Vĩnh Tuy

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 16h00: Làm việc với Trung tâm PTQĐ quận về thực hiện nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2017

TTPTQĐ

- Tập thể lãnh đạo TTPTQĐ; Lãnh đạo phòng TNMT, BQLDA

Đ/c Chiến

PH TTPTQĐ

- 14h00: Trung tâm VHTT&TT báo cáo kết quả khảo sát nhu cầu học các lớp năng khiếu tại các trường mầm non, TH, THCS trên địa bàn

TTVHTT-TT

- Lãnh đạo phòng GD&ĐT, VHTT, TTVHTT&TT

Đ/c Hương

Tại phòng

27/9

S

- 8h30: Họp Thường trực HĐND quận

VP + Các Ban

- Thường trực HĐND; Tập thể Lãnh đạo UBND; Phó các Ban HĐND; Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Hải

P1 - UB

C

- 14h00: Giao ban tiến độ GPMB thực hiện các dự án

 

- Đ/c Chiến, Huân; Lãnh đạo phòng TNMT, BQLDA, TTPTQĐ

Đ/c Hà

P1 - UB

+ 14h00: Dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên

TTPTQĐ

+ Lãnh đạo UBND phường Long Biên

 

 

+ 14h45: Dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô quy hoạch G.2/CCKO và G.2/P1 phụ cận tuyến đường Cổ Linh

TTPTQĐ

+ Lãnh đạo UBND phường Long Biên

 

 

+ 15h15:  Báo cáo vướng mắc thu hồi mặt bằng thực hiện dự án xây dựng Tổ dân phố số 1, 3, 4,5 phường Sài đồng

Phường + BQLĐA

+ Lãnh đạo UBND phường Sài Đồng

 

 

- 14h00: Khảo sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại BVĐK Đức Giang

BTG

- Lãnh đạo, chuyên viên BTGQU; Đ/c Quận ủy viên theo dõi đơn vị

Đ/c Thạch

Tại

đơn vị

- 14h00: Giao ban công tác quản lý TTĐT, TTXD, VSMT

 

QLĐT, BQLDA, CA

- Lãnh đạo UBMTTQ, HPN, Quận đoàn, LĐLĐ; Lãnh đạo phòng QLĐT, VHTT, KT, BQLDA, CA, TTXD; Lãnh đạo Phòng CSPCCC số 4, Đội CSGT số 5, TTGTVT; Lãnh đạo UBND 14 phường; Lãnh đạo Công ty CP Phú Thành, Công ty CP Công trình Đô thị Long Biên, Công ty CP Môi trường Đô thị Gia Lâm

Đ/c Trình

P2 - QU

- 14h00: Thăm, tặng quà người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

LĐTBXH

- Chủ tịch Uỷ ban MTTQ; Lãnh đạo Hội PN, phòng LĐTBXH; Ban Đại diện Hội NCT quận; Lãnh đạo ĐU, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ LĐTBXH phường (Phường thông báo mời lãnh đạo TDP và người cao tuổi)

Đ/c Hương

Tại gia đình

Năm

28/9

S

- 8h30: Họp Ban Thường vụ Quận ủy

 

 

- Ban Thường vụ Quận ủy (Thành phần theo GM của Quận ủy)

Đ/c Hải

P1 -  QU

- 8h30: Khảo sát việc thực hiện Đề án "Phát triển làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật" tại phường Việt Hưng (Phục vụ giám sát chuyên đề)

Phường

- Phó các Ban HĐND quận; Thường trực, các Ban HĐND, lãnh đạo UBND phường Việt Hưng

Đ/c Huân

Tại phường

- 8h30: Lễ khai mạc "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" cấp Quận năm 2017

GD&ĐT

- Lãnh đạo Hội khuyến học, Sở GD&ĐT thành phố; Lãnh đạo Ban TG, phòng GD&ĐT, VHTT, Trung tâm GDNN-GDTX; BCH Hội khuyến học quận; Giám đốc Trung tâm HTCĐ, Chủ tịch Hội khuyến học 14 phường

Đ/c Hương

Trường TH Long Biên

C

- 15h00: Làm việc với Tổng công ty Điện lực Hà Nội về các dự án liên quan và công tác hạ ngầm trên địa bàn quận

BQLDA

- Đ/c Hà - Chủ tịch; Đ/c Trình, Huân; Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, BQLDA; Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, Công ty Điện lực Long Biên

Đ/c Hải

Tại đơn vị

- 14h00: Khảo sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại CTCP Cơ giới và Xây dựng Gia Lâm

BTG

- Lãnh đạo, chuyên viên BTGQU; Đ/c Quận ủy viên theo dõi đơn vị

Đ/c Thạch

Tại

đơn vị

- 14h00: Dự Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tại phường Long Biên

Phường

- Đ/c Điềm

 

Tại phường

- 14h00: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB                                                                 

TTPTQĐ

- Trưởng phòng QLĐT, TCKH, TNMT, TTPTQĐ, KT

Đ/c Chiến

PH TTPTQĐ

+ 14h00: Thẩm tra dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ đối với 05 hộ đất ao, vườn dự án Vinhomes Riverside 2

 

+ Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Việt Hưng; lãnh đạo Tập đoàn Vingroup - Công ty CP

 

 

+ 14h30: Xin ý kiến thông qua phương án đối với 02 hộ đất ở và 01 phương án điều chỉnh đất NN có công trình dự án đường 25 m Cự Khối

 

+ Lãnh đạo  Ban QLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Cự Khối

 

 

+ 14h45: Thẩm tra lập PA dự thảo theo QĐ giải quyết KN hộ Lê Đình Bình, Lê Anh Phú và Lê Đình Nguyệt DA XD tuyến đường hành lang chân đê sau đình Thổ Khối 

 

+ Lãnh đạo Ban QLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Cự Khối

 

 

+ 15h00: Thông qua 05 phương án điều chỉnh dư án đường 25m Trường Pháp, phường Ngọc Thụy

 

+ Lãnh đạo Ban QLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Ngọc Thuỵ

 

 

+ 15h30: Xin ý kiến công khai phương án 71 hộ đất nông nghiệp dự án: Xây dựng HTKT các ô QH A.4/NO2, A.4/NO5, A4/HH1. A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá QSDĐ phường Thượng Thanh, Ngọc Thụy

 

+ Lãnh đạo Ban QLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thượng Thanh

 

 

+16h00: Giải quyết vướng mắc hộ bà Nguyễn Thị Vuông, dự án:  Xây dựng tuyến đường nối từ đường Nguyễn Văn Cừ qua đường Nguyễn Sơn đi khu đô thị mới Thạch Bàn (22m)

 

+ Lãnh đạo Ban QLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Bồ Đề

 

 

+ 16h30: Xin ý kiến về thẩm tra hồ sơ công khai PA dự thảo đối với 08 hộ đất NN dự án: XD HTKT ô quy hoạch C2-3/P3 phường Gia Thụy (giai đoạn 1)

 

+ Lãnh đạo Ban QLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Gia Thụy

 

 

- 14h00: Báo cáo kế hoạch triển khai Đề án "Sắp xếp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Đài truyền thanh phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội"

VHTT

- Lãnh đạo phòng VHTT, TTVHTT&TT, QLĐT, TCKH; PCT UBND phụ trách VHXH phường Ngọc Lâm, Ngọc Thụy, Cự Khối, Gia Thụy, Bồ Đề

Đ/c Hương

P2 - UB

 

Sáu

29/9

S

- 8h30: Giao ban lãnh đạo chủ chốt phường quý III/2017

 

- Ban Thường vụ Quận ủy - Thường trực HĐND - Lãnh đạo UBND Quận;Trưởng các Ban xây dựng Đảng, VPQU, TTBDCT, MTTQ và các đoàn thể Quận; QUV theo dõi phường; Trưởng các phòng TCKH, TNMT, QLĐT, YT, VHTT, KT, GDĐT, QLDA, TTXD,  VPHĐND - UBND; Giám đốc TTYT; Bệnh viện Đa khoa Đức Giang; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch MTTQ, Phó Chủ tịch phụ trách VHXH, Trạm trưởng trạm y tế 14 phường.

Đ/c Hải

HTQU

- 8h00: Dự Hội nghị UBKT Thành ủy sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm 2017

 

- Đ/c Thân

 

57

Quang Trung

C

- 14h00: Họp Đảng uỷ Quân sự Quận

 

- Đ/c Hà - Chủ tịch; Trung

Đ/c Hải

BCHQS

- 15h00: Dự Lễ ra mắt Chi bộ Bệnh viện đa khoa Tâm Anh - phường Bồ Đề

 

- Đ/c Thắng, Việt Hà. Lãnh đạo BTC Quận ủy; QUV theo dõi phường

 

Tại đơn vị

- 15h30: Báo cáo tính năng, tiện ích phần mềm hỗ trợ quản lý, theo dõi việc thực hiện các kết luận

VP

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND; Đơn vị tư vấn

Đ/c Hà

P1 - UB

- 14h00: Dự Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tại phường Cự Khối

Phường

- Đ/c Điềm

 

Tại phường

- 14h00: Làm việc với Đội Thanh tra xây dựng quận về nhiệm vụ 03 tháng cuối năm

TTXD

- Tập thể lãnh đạo Đội TTXD; Lãnh đạo phòng QLĐT, NV

Đ/c Trình

Tại phòng

- 14h00: Thường trực HĐND giám sát UBND quận về việc thực hiện Đề án "Phát triển làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật gắn với dịch vụ, du lịch trên địa bàn quận giai đoạn 2016 - 2020"

Ban KTXH + VP

- Đ/c Chiến; Lãnh đạo Đoàn TN; Lãnh đạo phòng YT, VHTT, TNMT, KT, TCKH, QLĐT, TTYT; Phó các Ban HĐND quận; Chủ tịch HĐND, UBND phường Việt Hưng (Theo Quyết định số 45/QĐ-HĐND ngày 16/8/2017 của TTHĐND quận)

Đ/c Huân

P2 - UB

- 13h00: Làm việc tại cơ quan

 

- Đ/c Hương

 

Tại phòng

Bảy 30/9

S

- 7h00: Tổng vệ sinh môi trường toàn quận, diệt bọ gậy, phun thuốc diệt muỗi phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết

YT + TTYT + UBND các phường

- Các đ/c Ủy viên BTV Quận ủy phụ trách phường;
Đ/c Hương - PCT; Lãnh đạo UBMTTQ, BTG, LĐLĐ, HPN, ĐTN; Lãnh đạo phòng YT, VHTT, KT, TCKH, GDĐT, HCTĐ, VP; Lãnh đạo CA, BCHQS, TTYT, Trạm Thú y, BV Đa khoa Đức Giang; Lãnh đạo UBND các phường (Thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh ở người theo Quyết định 2402/QĐ-UBND ngày 11/5/2017; thực hiện theo phân công tại kế hoạch 251/KH-UBND ngày 28/7/2017)

 

 

C

 

 

 

 

 

CN 01/10

S

 

 

 

 

 

C