lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 38 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 18/9/2017 đến 24/9/2017)
Ngày đăng 15/09/2017 | 14:59  | Lượt xem: 1068

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN MỜI

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Hai

18/9

S

- 8h30: Kiểm tra hiện trường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại các phường

YT, TTYT

- Lãnh đạo phòng YT, TTYT, VP

Đ/c Hải

Hiện trường

- 8h30: Kiểm tra hiện trường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại các phường

YT, TTYT

- Lãnh đạo phòng YT, TTYT, VP

Đ/c Hà

Hiện trường

- 8h30: Khảo sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại phường Ngọc Lâm

BTG

- Lãnh đạo, chuyên viên BTGQU; Đ/c Quận ủy viên theo dõi phường

Đ/c Thạch

Tại Phường

- 8h30: Kiểm tra ATTP và công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết tại các trường học

YT

- Lãnh đạo phòng YT, GD&ĐT, TTYT

Đ/c Hương

Tại trường

- 8h30: Giải quyết vướng mắc liên quan đến hồ sơ cấp GCN của hộ gia đình ông Hoàng Hữu Trạch - phường Cự Khối, gia đình ông Lương Xuân Hành - phường Long Biên; xác nhận nguồn gốc đất của gia đình ông Nguyễn Văn Mỹ ở 551 NVC phường Đức Giang    

TNMT

- Lãnh đạo phòng TNMT, TT; lãnh đạo UBND phường Cự Khối, Long Biên, Đức Giang

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 8h30: Kiểm điểm tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư năm 2017 (thông qua ranh giới dự án)

BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, BQLDA (BQLDA mời đơn vị tư vấn thiết kế và các phường liên quan)

Đ/c Trình

Phòng họp BQLDA

C

- 14h00: Họp Thường trực Quận ủy

 

- Thường trực Quận ủy; Thành phần theo GM của Quận ủy

Đ/c Hải

P1 -  QU

- 14h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác đoàn - đội năm học 2016-2017; tổng kết chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện; phát động phong trào thi đua

ĐTN

- Đ/c Việt Hà, Điềm

 

NVH

Bồ Đề

- 14h00: Làm việc với Đảng ủy Phường Thượng Thanh

Phường

- Ban Thường vụ Đảng ủy phường; Quận ủy viên theo dõi phường

Đ/c Thạch

Tại phường

- 16h00: Làm việc với Đài truyền hình Hà Nội

BTG

- Lãnh đạo, Chuyên viên BTGQU

Đ/c Thạch

P2 - QU

- 15h00: Báo cáo kết quả rà soát và phương án di chuyển mộ phục vụ GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn quận 

TTPTQĐ

- Lãnh đạo phòng TNMT, QLĐT, BQLDA, TTPTQĐ; lãnh đạo UBND phường Long Biên, Phúc Đồng, Ngọc Thuỵ, Thượng Thanh  (TTPTQĐ tham mưu mời đại diện chủ đầu tư liên quan)

Đ/c Chiến

P2 - UB

Ba

19/9

S

- 8h30: Họp đánh giá kết quả 9 tháng thực hiện việc giám sát 6 QCDC của MTTQ và các đoàn thể CT-XH Quận; thống nhất nội dung hội nghị đối thoại, tham gia ý kiến xây dựng đảng, xây dựng chính quyền 2017

MTTQ

- Đ/c Điềm, Việt Hà; Ban thường trực MTTQ Quận; Trưởng các đoàn thể CT-XH Quận; Chủ tịch MTTQ các phường

Đ/c Thắng

P2 - QU

- 8h00: Tiếp dân

BTD

- Thành viên Ban tiếp công dân và giải quyết đơn thư

Đ/c Hà-CT

KLC

- 8h30: Khảo sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại phường Đức Giang

BTG

- Lãnh đạo, chuyên viên BTGQU; Đ/c Quận ủy viên theo dõi phường

Đ/c Thạch

Tại Phường

- 8h30: Báo cáo chi tiết công tác GPMB thực hiện dự án C14 và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng

TTPTQĐ

- Lãnh đạo phòng TNMT, TTPTQĐ, BQLDA, QLĐT; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Phúc Đồng, Việt Hưng

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 10h30: Giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo tồn đọng, phức tạp theo văn bản 09-CV/BCĐ ngày 28/8/2017 của Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU

TT, TTPTQĐ

- Lãnh đạo phòng TNMT, TTPTQĐ, TT, BQLDA, QLĐT; Lãnh đạo UBND phường Gia Thụy, Thạch Bàn

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 8h30: Báo cáo kết quả tổng hợp, rà soát các điều kiện chuẩn bị đánh giá công nhận "Phường văn minh đô thị", "Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị" tại 03 phường và 11 tuyến đường, phố

VHTT,  QLĐT, BQLDA

- Lãnh đạo phòng VHTT, KT, YT, QLĐT, BQLDA; Chủ tịch UBND phường Gia Thuỵ, Ngọc Lâm, Bồ Đề, Đức Giang

Đ/c Trình

P3 - UB

- 8h30: Trung tâm GDNN-GDTX báo cáo kế hoạch tổ chức các lớp dạy nghề 4 tháng cuối năm 2017

TTGDNN-GDTX

- Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX

Đ/c Hương

Tại phòng

C

 

- 14h00: Tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho lãnh đạo chủ chốt phường

BTC +

TTBDCT

- Bí thư Đảng ủy 14 phường

Đ/c Hải

P1 - QU

- 14h00: Thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo chỉ đạo của TT, BTV Quận ủy quý III/2017

VPQU

- Đ/c Việt Hà, Loan, Thân, Thạch, Điềm; Chánh VPQU; Trưởng các đoàn thể CT-XH Quận; Phó CVP tổng hợp

Đ/c Thắng

P2 - QU

- 14h00: Họp UBND quận

 

- Đ/c Liêm, Lãnh đạo UBND quận

Đ/c Hà

P1 - UB

+ 14h00: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ANQP 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017

Lãnh đạo phụ trách: Đ/c Đinh Thị Thu Hương - PCT UBND quận

VP

+ Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, LĐLĐ; Thành viên UBND quận;  Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND quận; Chi cục trưởng CCTK, CCT

 

 

+ 16h00: Triển khai kế hoạch chi tiết giải quyết các vụ việc phức tạp theo kế hoạch 300/KH-UBND ngày 29/8/2017 thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy

Lãnh đạo phụ trách: Đ/c Đỗ Huy Chiến - PCT UBND quận

QLĐT, TTPTQĐ, BQLDA

+ Trưởng phòng QLĐT, BQLDA, TNMT, TTPTQĐ; Trưởng BTCD

 

 

- 14h00: Làm việc với Thường trực HĐND phường Giang Biên về kết quả khảo sát phương án thu gom, vận chuyển, xử lý rác và công tác quản lý VSMT trên địa bàn

Phường

- Phó các Ban HĐND; Thường trực, các Ban HĐND, lãnh đạo UBND phường Giang Biên (Phường tham mưu mời một số Tổ trưởng TDP)

Đ/c Huân

Tại phường

- 20h00: Kiểm tra hiện trường công tác quản lý trật tự đô thị

QLĐT

- Lãnh đạo phòng QLĐT, CAQ

Đ/c Trình

Hiện trường

20/9

S

- 8h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt Thành phố Hà Nội thực hiện quy trình về công tác quy hoạch cán bộ

 

- Đ/c Hải, Thắng, Hà-CT

 

Số 1-TP

Hà Đông

 - 10h00: Báo cáo kế hoạch khắc phục tồn tại theo kết luận 250/KL-TTr ngày 08/6/2017 của Thanh tra Bộ Xây dựng và chỉ đạo của Thành phố về chấn chỉnh công tác quy hoạch, quản lý xây dựng theo kế hoạch, cấp phép xây dựng, quản lý dự án trên địa bàn quận

QLĐT + BQLDA + TTXD

- Đ/c Trình; Trưởng phòng QLĐT, TNMT, BQLDA, TCKH, TTPTQĐ, TTXD

Đ/c Hà

P1 - UB

- 8h30: Hội nghị triển khai chủ trương thành lập Đảng bộ khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

BTC

- Bí thư các chi bộ khối doanh nghiệp

Đ/c Loan

P2 - QU

- 8h00: Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ IV - Quốc hội khóa XIV

 

 

 

VP

 

- Đ/c Liêm, Chiến, Huân; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ; Trưởng, Phó các Ban HĐND; Lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể thuộc quận; Bí thư Đảng uỷ; Chủ tịch, PCT.HĐND; Chủ tịch UBND; Chủ tịch Uỷ ban MTTQcác phường; Đại diện cử tri trên địa bàn quận (Mỗi phường mời 10 cử tri; Riêng phường Giang Biên mời 20 cử tri)

 

Trụ sở P.Giang Biên

- 8h30: Làm việc với tập thể lãnh đạo phòng Giáo dục & Đào tạo về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018

GD&ĐT

- Tập thể lãnh đạo phòng GD&ĐT

Đ/c Hương

Tại phòng GD&ĐT

C

- 14h00: Họp Ban Thường vụ Quận ủy

 

 

- Ban Thường vụ Quận ủy; Thành phần theo GM của Quận ủy

Đ/c Hải

P1 -  QU

- 14h00: Dự Hội nghị tổng kết Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt" trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2017

 

- Đ/c Hương

 

Số 12 Lê Lai

Năm

21/9

S

- 8h30: UBND Quận báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết 15 của Thành ủy về "Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội"

 

- Đ/c Nguyễn Lan Hương - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Thường trực Quận uỷ; Đ/c Loan, Chiến, Liêm; Chánh VPQU, VP HĐND&UBND; Trưởng phòng TNMT, TT, TTPTQĐ; Trưởng Ban tiếp công dân và giải quyết đơn thư

Đ/c Hải

P1 - QU

- 8h30: Làm việc với Đảng ủy phường Đức Giang

Phường

- Ban Thường vụ Đảng ủy phường; Quận ủy viên theo dõi phường

Đ/c Thạch

Tại phường

- 8h30: Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Long Biên về công tác chuẩn bị hội nghị đối thoại và công tác phòng dịch sốt xuất huyết

Phường

- Ban Thường vụ Đảng ủy phường; Chủ tịch MTTQ phường

Đ/c Điềm

Tại phường

- 10h00: Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Cự Khối về công tác chuẩn bị hội nghị đối thoại và công tác phòng dịch sốt xuất huyết

Phường

- Ban Thường vụ Đảng ủy phường; Chủ tịch MTTQ phường

Đ/c Điềm

Tại phường

- 8h30: Làm việc Đội TTXD về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm

TTXD

- Lãnh đạo phòng QLĐT; tập thể lãnh đạo Đội TTXD

Đ/c Trình

Tại phòng

- 9h30: Làm việc với BQLDA ĐTXD về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm

BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT; tập thể lãnh đạo BQLDA ĐTXD

Đ/c Trình

Tại phòng

- 10h30: Làm việc với phòng QLĐT về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm

QLĐT

- Tập thể lãnh đạo phòng QLĐT

Đ/c Trình

Tại phòng

- 8h30: Làm việc với các ngành về tiêu chí mô hình trường học điện tử năm học 2017 - 2018

GDĐT, VP(CNTT)

- Lãnh đạo phòng GDĐT, TCKH, NV, BQLDA; Trưởng Bộ phận CNTT

Đ/c Hương

P2 - UB

C

- 14h00: Tiếp đoàn công tác Quận ủy Hoàng Mai trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác CCHC và ứng dụng CNTT

VPQU

NV

- Thường trực Quận ủy; Đ/c Loan; Chánh VPQU, VPHĐND&UBND; Trưởng phòng NV

Đ/c Hải

P2 - QU

- 14h00: Báo cáo tiến độ thực hiện kết luận của BTV Quận ủy tại buổi làm việc với phường Cự Khối về nhiệm vụ 5 tháng cuối năm

KT, TTPTQĐ, TNMT, BQLDA Phường

- Lãnh đạo phòng KT, TNMT, TTPTQĐ, BQLDA; Lãnh đạo Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cự Khối

Đ/c Chiến

P3 - UB

16h00: Họp BCH Đảng bộ Cơ quan UBND quận

VPĐU

- Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Cơ quan UBND quận

Đ/c Chiến

P3 - UB

- 14h00: Kiểm tra chuyên đề xử lý xe ô tô đỗ trên hè, dưới lòng đường không đúng quy định và công tác vệ sinh môi trường các công trình xây dựng

TTGTVT, CAQ, TTXD

- Lãnh đạo phòng QLĐT, CAQ, TTGTVT, TTXD

Đ/c Trình

Hiện trường

- 14h00: Họp Ban chỉ đạo Đề án "Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác nhà văn hoá TDP, trung tâm VH-TT phường giai đoạn 2016 - 2020" quý III/2017

VHTT, TTVHTT-TT

- Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, Hội PN, Đoàn TN; Lãnh đạo phòng VHTT, TCKH, YT, TTVH-TT&TT, TTDS, DA

Đ/c Hương

P2 - UB

- 20h00: Kiểm tra hiện trường công tác quản lý trật tự đô thị

QLĐT

- Lãnh đạo phòng QLĐT, CAQ

Đ/c Trình

Hiện trường

 

Sáu

22/9

S

- Đi công tác theo quyết định 506-QĐ/QU ngày 07/9/2017 của Quận ủy

 

- Đ/c Hà-CT, Loan, Hùng, Liêm; Chánh Văn phòng HĐND&UBND; Trưởng phòng NV; Trưởng Bộ phận CNTT

 

 

- 8h30: Dự Hội nghị Hội phụ nữ Quận đánh giá chất lượng mô hình thu hút hội viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

HPN

- Đ/c Thắng, Việt Hà

 

P2 - QU

- 8h30: Khảo sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Chi bộ đội TTXD Quận

BTG

- Lãnh đạo, chuyên viên BTGQU; Đ/c Quận ủy viên theo dõi đơn vị

Đ/c Thạch

Tại

đơn vị

- 8h30: Làm việc với MTTQ phường Sài Đồng về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017

Phường

- Đại diện lãnh đạo HCCB, ĐTN Quận; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường; Chủ tịch MTTQ và trưởng các đoàn thể phường

Đ/c Điềm

Tại phường

- 8h30: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB                                                                                                                  

TTPTQĐ

- Trưởng phòng QLĐT, TCKH, TNMT, TTPTQĐ, KT

Đ/c Chiến

PH TTPTQĐ

+ 8h30: Thẩm tra PA dự thảo lấy ý kiến 05 hộ xây nhà trên đất NN và thẩm định 10 PA đất ở cấp trái thẩm quyền, 08 hộ xây nhà trên đất NN và Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Hiên, Phí Trọng Nghĩa dự án đấu giá QSD đất tại phường Long Biên

 

+ Lãnh đạo  Ban QLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Long Biên

 

 

+ 9h15: Thẩm tra 1 phương án thuê thầu, 05 phương án đất NN dự án Chỉnh trang HTKT G2CCKO, G2P1 Phụ cận tuyến đường cổ linh đường dẫn cầu Vĩnh Tuy phục vụ đấu giá QSD đất tại phường Long Biên

 

+ Lãnh đạo  Ban QLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Long Biên

 

 

+ 9h45: Thẩm định hồ sơ, phương án 05 hộ dân trong diện điều chỉnh ranh giới GPMB thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 1B đến khu đô thị Việt Hưng

 

+ Lãnh đạo  Ban QLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Phúc Lợi

 

 

+ 10h00: Thẩm tra phương án dự thảo lấy ý kiến 28 hộ đất NN phường Cự khối dự án G7/NO1, G7/NO2, G7/P1, G7/P2

 

+ Lãnh đạo  Ban QLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Cự Khối

 

 

+ 10h15: Thông qua phương án đối với hộ bà Nguyễn Thị Dậu, báo cáo rà soát nguồn gốc đất hộ bà Phạm Thị Trường dự án đầu tư điều chỉnh nút giao giữa dự án cầu thanh trì với Quốc lộ 5

 

+ Lãnh đạo  UBND, cán bộ địa chính phường Thạch Bàn

 

 

+ 10h30: Xin ý kiến thông qua đối với hộ Mai Xuân Trinh đại diện và Mai Xuân Cảnh thuộc dự án: Xây dựng trường Tiểu Học tại ô quy hoạch G.2/TH, phường Thạch Bàn

 

+ Lãnh đạo  UBND, cán bộ địa chính phường Thạch Bàn

 

 

+ 11h00: Thẩm tra PA dự thảo lấy ý kiến 25 hộ đất nông nghiệp dự án Xây dựng Trường Tiểu học Gia Quất, phường Thượng Thanh

 

+ Lãnh đạo Ban QLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thượng Thanh

 

 

- 8h30: Báo cáo công tác thiết kế đô thị các tuyến đường trên địa bàn quận

BQLDA

Lãnh đạo phòng QLĐT, BQLDA (BQLDA mời đơn vị tư vấn)

Đ/c Trình

P1 - UB

- 8h30: Báo cáo kế hoạch triển khai Đề án "Sắp xếp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Đài truyền thanh phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội"

VHTT

- Lãnh đạo phòng VHTT, TTVHTT&TT, QLĐT, TCKH; PCT UBND phụ trách VHXH phường Ngọc Lâm, Ngọc Thụy, Cự Khối, Gia Thụy, Bồ Đề

Đ/c Hương

P2 - UB

C

- 14h00: Thông qua dự thảo Đề án cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường tại sông Cầu Bây                

TNMT

- Lãnh đạo phòng TNMT, QLĐT, TCKH, YT; lãnh đạo XN Thoát nước số 5; Lãnh đạo Công ty Cổ phần ĐTXD và Thương mại Phú Điền

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 16h00: Đánh giá kết quả thực hiện Đề án "Phát triển làng nghề Lệ Mật giai đoạn 2016-2020" 9 tháng đầu năm 2017

KT

- Lãnh đạo phòng KT, TCKH, QLĐT, TNMT, VHTT; Lãnh đạo UBND phường Việt Hưng

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 13h30: Làm việc tại cơ quan

 

- Đ/c Trình, Hương

 

Tại phòng

Bảy 23/9

S

- 7h00: Tổng vệ sinh môi trường toàn quận, diệt bọ gậy, phun thuốc diệt muỗi phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết

YT + TTYT + UBND các phường

- Các đ/c Ủy viên BTV Quận ủy phụ trách phường;
Đ/c Hương - PCT; Lãnh đạo UBMTTQ, BTG, LĐLĐ, HPN, ĐTN; Lãnh đạo phòng YT, VHTT, KT, TCKH, GDĐT, HCTĐ, VP; Lãnh đạo CA, BCHQS, TTYT, Trạm Thú y, BV Đa khoa Đức Giang; Lãnh đạo UBND các phường (Thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh ở người theo Quyết định 2402/QĐ-UBND ngày 11/5/2017; thực hiện theo phân công tại kế hoạch 251/KH-UBND ngày 28/7/2017)

 

 

C

 

 

 

 

 

CN 24/9

S

- 8h30: Dự Hội nghị tổng kết công tác khuyến học tại phường Thượng Thanh

Phường

- Đ/c Thạch

 

Tại phường

C