lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 37 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 11/9/2017 đến 17/9/2017)
Ngày đăng 08/09/2017 | 14:41  | Lượt xem: 1109

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN MỜI

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Hai

11/9

S

- 8h00: Lễ chào cờ tháng 9/2017 cơ quan Dân, Đảng

VP+BTC

- Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Dân, Đảng

Đ/c Thắng

HTQU

- 8h30: Đại biểu HĐND Quận tiếp dân tại đơn vị bầu cử số 4 - phường Việt Hưng, Thượng Thanh

 

- Thành phần theo Thông báo số 44/TB-HĐND, ngày 27/6/2017 của HĐND Quận

Đ/c Hải

Phường

Việt Hưng

- 9h00: Giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở 8 tháng đầu năm 2017 tại Đảng bộ phường Phúc Đồng

BDV

- Đ/c Việt Hà, Điềm; Thành viên đoàn giám sát theo Quyết định 466-QĐ/QU, ngày 31/7/2017 của Quận ủy

Đ/c Thắng

Tại phường

- 8h30: Báo cáo kế hoạch giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài theo kế hoạch 300/KH-UBND ngày 29/8/2017 của UBND quận

TTPTQĐ, TNMT, TT

- Đ/c Chiến; Lãnh đạo phòng TNMT, BQLDA, TTPTQĐ, TT; Trưởng BTCD; Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy, Long Biên,  Thạch Bàn, Cự Khối, Bồ Đề, Việt Hưng, Đức Giang (Lịch họp chi tiết các vụ việc được gửi tới các thành phần liên quan qua hòm thư công vụ)

Đ/c Hà

P1 - UB

- 8h30: Rà soát quy hoạch cấp ủy, cán bộ chủ chốt phường, nhiệm kỳ 2020-2025; 2021-2026 tại phường Ngọc Thụy

BTC +

Phường

- Bí thư Đảng ủy, cán bộ tổ chức phường

Đ/c Loan

Tại

BTCQU

- 9h30: Rà soát quy hoạch cấp ủy, cán bộ chủ chốt phường, nhiệm kỳ 2020-2025; 2021-2026 tại phường Bồ Đề

BTC +

Phường

- Bí thư Đảng ủy, cán bộ tổ chức phường

Đ/c Loan

Tại

BTCQU

- 8h30: Đại biểu HĐND Quận tiếp dân tại đơn vị bầu cử số 5 - phường Đức Giang

 

- Thành phần theo Thông báo số 44/TB-HĐND, ngày 27/6/2017 của HĐND Quận

Đ/c Thạch

Phường

Đức Giang

- 8h30: Đại biểu HĐND Quận tiếp dân tại đơn vị bầu cử số 2 - phường Bồ Đề

 

- Thành phần theo Thông báo số 44/TB-HĐND, ngày 27/6/2017 của HĐND Quận

Đ/c Trình

Phường

Bồ Đề

- 8h30: Đại biểu HĐND Quận tiếp dân tại đơn vị bầu cử số 8 - phường Giang Biên, Phúc Lợi

 

- Thành phần theo Thông báo số 44/TB-HĐND, ngày 27/6/2017 của HĐND Quận

Đ/c Huân

Phường

Phúc Lợi

- 8h30: Kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh ATTP và phòng chống dịch sốt xuất huyết tại các trường học

GD&ĐT

- Lãnh đạo phòng GD&ĐT, YT, TTYT

Đ/c Hương

Tại trường

C

- 14h00: Họp Thường trực Quận ủy

 

- Thường trực Quận ủy; Thành phần theo GM của Quận ủy

Đ/c Hải

P1 -  QU

- 16h00: Chúc mừng Tòa án nhân dân Quận nhân ngày truyền thồng

 

- Lãnh đạo VPQU

Đ/c Thắng

Tại đơn vị

- 14h00: Rà soát quy hoạch cấp ủy, cán bộ chủ chốt phường, nhiệm kỳ 2020-2025; 2021-2026 tại phường Thượng Thanh

BTC +

Phường

- Bí thư Đảng ủy, cán bộ tổ chức phường

Đ/c Loan

Tại

BTCQU

- 15h00: Rà soát quy hoạch cấp ủy, cán bộ chủ chốt phường, nhiệm kỳ 2020-2025; 2021-2026 tại phường Sài Đồng

BTC +

Phường

- Bí thư Đảng ủy, cán bộ tổ chức phường

Đ/c Loan

Tại

BTCQU

- 14h00: Đại hội Chi bộ TTBDCT Quận nhiệm kỳ 2017 - 2020

TTBDCT

- Đ/c Thạch; Đảng viên Chi bộ TTBDCT Quận

 

P2 - QU

- 14h00: Làm việc với BTV Đảng uỷ phường Ngọc Lâm

Phường

- BTV Đảng ủy phường Ngọc Lâm

Đ/c Liêm

Tại phường

- 14h00: Kiểm tra hiện trường tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị và công tác quản lý TTXD

VHTT, QLĐT, BQLDA, TTXD

- Lãnh đạo phòng QLĐT, VHTT, BQLDA, TTXD, TTGTVT

Đ/c Trình

Hiện trường

- 14h00: Thường trực HĐND quận khảo sát công tác GPMB thực hiện các dự án tại phường Phúc Đồng (Phục vụ giám sát chuyên đề)

Phường + TTPTQĐ

- Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, Hội PN, Ban DV; Phó các Ban HĐND; Lãnh đạo phòng TNMT, QLĐT, TCKH, TTPTQĐ; Thường trực, các Ban HĐND, lãnh đạo UBND, thành viên tổ công tác GPMB phường

Đ/c Huân

Tại phường

- 14h00: Làm việc với Văn phòng HĐND&UBND quận về các nội dung thực hiện Đề án Công nghệ thông tin thuộc trách nhiệm của Văn phòng

VP

- Chánh VPHĐND&UBND; Trưởng Bộ phận HCQT, CNTT, cán bộ Kế toán VPHĐND&UBND

Đ/c Hương

Tại phòng

Ba

12/9

S

- 8h30: Tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho lãnh đạo chủ chốt phường

BTC +

TTBDCT

- Bí thư Đảng ủy 14 phường

Đ/c Hải

P1 - QU

- 8h00: Dự phiên họp Thường trực HĐND Thành phố tháng 9/2017 gắn với hoạt động giải trình trong công tác quản lý nhà nước về thu gom, xử lý chất thải rắn, chất thải y tế và quản lý hồ nước khu vực nội thành

 

- Đ/c Hà-CT, Liêm, Trình

 

Trụ sở HĐND-UBND TP

- 8h30: Tiếp dân

BTD

- Thành viên Ban tiếp công dân và giải quyết đơn thư

Đ/c Chiến

KLC

- 8h30: Làm việc với Sở Tài chính thảo luận về xây dựng dự toán năm 2018

TCKH

- Đ/c Hương; Lãnh đạo phòng TCKH, CCT

 

Sở TC

C

 

- 14h00: Đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu theo quy hoạch phân khu đô thị N10

QLĐT

- Đ/c Hà-CT, Trình; Lãnh đạo phòng QLĐT, TNMT, TCKH, BQLDA

Đ/c Hải

P1 - UB

- 15h30: Báo cáo tổng mặt bằng dự án Cống hóa tuyến mương dọc đường 30m sau TTTM Savico và công tác xã hội hóa dự án Công viên 02

BQLDA

- Đ/c Hà-CT, Trình; Lãnh đạo phòng QLĐT, TNMT, TCKH, BQLDA

Đ/c Hải

P1 - UB

- 14h00: Tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho lãnh đạo chủ chốt phường

BTC +

TTBDCT

- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy 14 phường

Đ/c Thắng

P1 -  QU

- 14h00: Đại hội Chi bộ LĐLĐ Quận nhiệm kỳ 2017 - 2020

LĐLĐ

- Đ/c Thạch; Đảng viên Chi bộ LĐLĐ Quận

 

P2 - QU

- 15h30: Đại hội Chi bộ Ban Dân vận Quận ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020

 

- Đ/c Thạch; Đảng viên Chi bộ BDV Quận ủy

 

P2 - QU

- 14h00: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại phường Ngọc Thuỵ, Ngọc Lâm

YT

- Lãnh đạo Ban DV, phòng YT

Đ/c Liêm

Hiện trường

- 14h00: Giải quyết vướng mắc liên quan đến hồ sơ cấp GCN của hộ gia đình ông Hoàng Hữu Trạch - phường Cự Khối, gia đình ông Lương Xuân Hành - phường Long Biên; xác nhận nguồn gốc đất của gia đình ông Nguyễn Văn Mỹ ở 551 NVC phường Đức Giang

TNMT

- Lãnh đạo phòng TNMT, TT; lãnh đạo UBND phường Cự Khối, Long Biên, Đức Giang

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 16h00: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB về việc thông qua 09 PA dự án xây dựng HTKT phục vụ tái định cư tại ô quy hoạch C3-6/LX8 phường Cự Khối                                                                  

TTPTQĐ

- Trưởng phòng QLĐT, TCKH, TNMT, TTPTQĐ, KT, BQLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Cự Khối

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 14h00: Làm việc với Thường trực HĐND phường Đức Giang về khảo sát việc thực hiện phương án thu gom, vận chuyển, xử lý rác và công tác quản lý vệ sinh môi trường

Phường

- Phó các Ban HĐND; Thường trực, các Ban HĐND; lãnh đạo UBND phường (Phường tham mưu mời một số Tổ trưởng TDP)

Đ/c Huân

Tại phường

- 14h00: Bàn giao nhà xây mới cho hộ nghèo (Ông Phạm Ngọc Sơn - TDP số 1, phường Thượng Thanh)

LĐTBXH

- Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, HCCB, HPN; Lãnh đạo phòng LĐTBXH; Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ LĐTBXH, lãnh đạo TDP số 1, phường Thượng Thanh

Đ/c Hương

Tại gia đình

- 15h30: Báo cáo kết quả rà soát, tổng hợp thủ tục hành chính và công việc hành chính câp quận và phường

TP

- Lãnh đạo phòng TP, NV; Trưởng Bộ phận Một cửa

Đ/c Hương

P3 - UB

13/9

S

- 8h30: Tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho lãnh đạo chủ chốt phường

BTC +

TTBDCT

- Bí thư Đảng ủy 14 phường

Đ/c Hải

P1 - QU

- 8h30: Tuyên truyền, hướng dẫn cách phòng, chống dịch sốt xuất huyết trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận

LĐLĐ

- Đ/c Hương; Lãnh đạo LĐLĐ; Lãnh đạo phòng YT, KT, TTYT; Lãnh đạo doanh nghiệp, Chủ tịch Công đoàn, cán bộ làm công tác y tế tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn (Theo giấy mời số 387/GM-UBND ngày 07/9/2017 của UBND quận)

Đ/c Thắng

HTQU

- 8h30: Làm việc với Công ty Cổ phần ĐTXD và Thương mại Phú Điền về dự án BT đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải An Lạc và dự án Xây dựng tuyến mương Việt Hưng - Cầu Bây, hồ điều hòa và trạm bơm Cự Khối

BQLDA, Công ty

Phú Điền

- Đ/c Trình; Lãnh đạo phòng TNMT, QLĐT, BQLDA, TCKH, TTPTQĐ; Chủ tịch UBND phường Cự Khối, Thạch Bàn, Phúc Đồng; Lãnh đạo Công ty Cổ phần ĐTXD và Thương mại Phú Điền

Đ/c Hà

P1 - UB

- 8h30: Báo cáo công tác GPMB chợ Gia Lâm giai đoạn 2

Phường + KT

- Lãnh đạo phòng KT, QLĐT, TTPTQĐ, TNMT; lãnh đạo UBND phường Ngọc Lâm (Phường mời đại diện BQL chợ)

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 9h30: Kiểm điểm tiến độ đầu tư xây dựng một số chợ trên địa bàn (Chợ Tổ 1- Bồ Đề, chợ Lâm Du - Bồ Đề, chợ Kim Quan – Việt Hưng, chợ Tổ 10 Ngọc Thuỵ)

KT

- Lãnh đạo phòng KT, QLĐT, TKCH; Chủ tịch UBND phường Bồ Đề, Việt Hưng, Ngọc Thuỵ (Phòng Kinh tế tham mưu mời đại diện BQL chợ)

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 8h30: Làm việc với phường Cự Khối về giám sát thực hiện phòng chống sốt xuất huyết

Phường

- Chủ tịch HPN Quận

Đ/c Điềm

Tại phường

C

- 14h00: Khảo sát thực địa khu vực Bắc Cầu, phường Ngọc Thụy

QLĐT, TCKH

- Đ/c Liêm; Lãnh đạo phòng TCKH, QLĐT; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy

Đ/c Hải

Hiện trường

- 14h00: Tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho lãnh đạo chủ chốt phường

BTC +

TTBDCT

- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy 14 phường

Đ/c Thắng

P1 -  QU

- 14h00: Báo cáo tình hình thực hiện dự toán, thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm; phương án điều hành ngân sách quý IV/2017 và kế hoạch năm 2018

TCKH

- Lãnh đạo phòng TCKH, BQLDA, TNMT, CCT

Đ/c Hà

P1 - UB

- 14h00: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB                                                                 

TTPTQĐ

- Trưởng phòng QLĐT, TCKH, TNMT, TTPTQĐ, KT

Đ/c Chiến

PH TTPTQĐ

+ 14h00: Xin ý kiến dự thảo công khai PA hỗ trợ ổn định sản suất khi thu hồi đất dự án XD tuyến đường nối từ đường NVC với đê tả ngạn sông Hồng

 

+ Lãnh đạo  Ban QLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Bồ Đề

 

 

+ 14h15: Thẩm định 16 PA (14  PA đất NN  và 02 PA đất thuê thầu) dự án trường mầm non Bồ Đề và các phương án điều chỉnh

 

+ Lãnh đạo  Ban QLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Bồ Đề

 

 

+ 14h30: Thông qua 01 PA đất công DA chỉnh trang HTKT ô quy hoạch C10/CQ1 phụ cận tuyến đường quy hoạch 13,5m phường Việt Hưng

 

+ Lãnh đạo  Ban QLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Việt Hưng

 

 

+ 14h45: Thông qua 02 PA thuê thầu đất công dự án XD trường mầm non gia Quất

 

+ Lãnh đạo  Ban QLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thượng Thanh

 

 

+ 15h00: Thông qua 01 PA đất công dự án XD nhà văn hóa –TDP số 9 Đức Giang

 

+ Lãnh đạo  Ban QLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Đức Giang

 

 

+ 15h15: Thông qua 07 PA đất NN của dự án G7/NO1 phường Thạch bàn

 

+ Lãnh đạo  UBND, cán bộ địa chính phường Thạch Bàn

 

 

+ 15h30: Thẩm tra dự thảo 63 PA đất NN phường Ngọc Thuỵ và 57 hộ đất NN phường Thượng Thanh  dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại ô quy hoạch A4/NO1

 

+ Lãnh đạo  Ban QLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Ngọc Thuỵ, Thượng Thanh

 

 

+ 16h00: Thông qua 01 PA thuê thầu đất công DA xây dựng vườn hoa ô QH A5/CX1 và 36 PA mộ DA xây dựng trường tiểu học Gia Quất Thượng Thanh

 

+ Lãnh đạo  Ban QLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thượng Thanh

 

 

- 14h00: Kiểm điểm tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư năm 2017 (nội dung xác định ranh giới dự án)

BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TNMT, TCKH, BQLDA (BQLDA mời đơn vị tư vấn thiết kế, UBND phường liên quan)

Đ/c Trình

Phòng họp BQLDA

- 14h00: Làm việc với Thường trực HĐND phường Ngọc Lâm về khảo sát việc thực hiện phương án thu gom, vận chuyển, xử lý rác và công tác quản lý vệ sinh môi trường

Phường

- Phó các Ban HĐND; Thường trực, các Ban HĐND; lãnh đạo UBND phường (Phường tham mưu mời một số Tổ trưởng TDP)

Đ/c Huân

Tại phường

- 14h00: Triển khai Kế hoạch tổ chức các lớp năng khiếu và phổ cập bơi tại các trường TH năm học 2017 – 2018

TTVH-TT&TT

- Lãnh đạo phòng GDĐT, TCKH, TTVH-TT&TT; Hiệu trưởng các trường TH trên địa bàn; Lãnh đạo Công ty Sông Hồng (Phòng GDĐT tham mưu mời hiệu trưởng các trường TH trên địa bàn)

Đ/c Hương

P2 - QU

Năm

14/9

S

- 8h30: Hội nghị tổng kết phong trào "Người tốt, việc tốt" năm 2017, phát động phong trào "Người tốt, việc tốt" năm 2018

NV+VP

- Ban Thường vụ Quận ủy; Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị hiệp quản; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ, PCT UBND phụ trách VHXH các phường; Các tập thể, cá nhân được khen thưởng; Đại diện các TDP (Mỗi phường mời 5 đại diện tiêu biểu - Theo KH số 19/KH-HĐTĐKT ngày 16/8/2017 của Hội đồng TĐKT Quận)

Đ/c Hải

HT KLC

C

- 14h00: Giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở 8 tháng đầu năm 2017 tại Đảng bộ phường Việt Hưng

BDV

- Đ/c Việt Hà, Điềm; Thành viên đoàn giám sát theo Quyết định 466-QĐ/QU, ngày 31/7/2017 của Quận ủy

Đ/c Thắng

Tại phường

- 14h00: Giao ban tiến độ GPMB thực hiện các dự án

TTPTQĐ

- Đ/c Chiến, Huân; Lãnh đạo phòng TNMT, BQLDA, TTPTQĐ

Đ/c Hà

P1 - UB

+ 14h00: Dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên

 

+ Lãnh đạo UBND phường Long Biên

 

 

+ 14h30: Dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô quy hoạch G.2/CCKO và G.2/P1 phụ cận tuyến đường Cổ Linh

 

+ Lãnh đạo UBND phường Long Biên

 

 

+ 15h00: Dự án Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì - phường Thạch Bàn, Cự Khối

 

+ Lãnh đạo UBND phường Cự Khối

 

 

 

+ 15h30: Dự án đường 25m từ đê sông Đuống đến tuyến đường quy hoạch mặt cắt 40m (tiếp giáp trường Pháp)

 

+ Lãnh đạo UBND phường Ngọc Thụy

 

 

- 14h00: Báo cáo kết quả thực hiện công tác PCCC năm 2017 và chuyên đề triển khai các giải pháp đối với các khu chung cư xuống cấp trên địa bàn phường Sài Đồng

QLĐT + PCCC

- Lãnh đạo phòng QLĐT, Phòng CS PCCC số 4; Lãnh đạo UBND phường Sài Đồng; lãnh đạo Công ty NS số 2

Đ/c Trình

Tại phường

- 14h00: Họp Ban quản lý Đề án "Nâng cao chất lượng dân số quận giai đoạn 2016 - 2020" quý III/2017

TTDS

- Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, Ban TG, Hội PN, Đoàn TN; Lãnh đạo phòng VHTT, YT, TCKH, VHTT, GD&ĐT, TTDS, TTYT; PCT UBND phụ trách VH-XH phường Giang Biên, Thượng Thanh; Lãnh đạo Bệnh viện ĐKĐG

Đ/c Hương

P2 - UB

- 16h00: Báo cáo kết quả kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại các phường, các dự án đầu tư xây dựng, chợ, cơ quan, đơn vị

 

YT + TTYT

- Ban Thường vụ Quận ủy; Đ/c Huân, Hương; Chủ tịch LĐLĐ, HPN, Bí thư ĐTN; Lãnh đạo phòng YT, VHTT, KT, TCKH, QLĐT, GDĐT, VP HĐND&UBND, TTXD; Lãnh đạo CA, BCHQS, TTYT, BV Đa khoa Đức Giang (Phòng YT tổng hợp kết quả kiểm tra của các đoàn kiểm tra)

Đ/c Hải

P2 - QU

 

Sáu

15/9

S

- 8h30: UBND Quận báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết 15 của Thành ủy về "Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội"

 

- Đ/c Nguyễn Lan Hương - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Thường trực Quận uỷ; Đ/c Loan, Chiến, Liêm; Chánh VPQU, VP HĐND&UBND; Trưởng phòng TNMT, TT, TTPTQĐ

Đ/c Hải

P1 - QU

- 8h30: Dự hội nghị công bố chấm dứt hoạt động hội nông dân phường Giang Biên

Phường

- Đ/c Thân

 

Tại phường

- 8h30: Hội nghị lấy ý kiến đánh giá việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân đối với cán bộ chủ chốt đảng viên chi bộ cơ quan phường Thượng Thanh

BTG

- Lãnh đạo, chuyên viên BTGQU; Đ/c Quận ủy viên theo dõi phường

Đ/c Thạch

Tại phường

- 8h30: Giám sát hiện trường việc thực hiện QCDC trong trật tự xây dựng

MTTQ

- Lãnh đạo phòng QLĐT

Đ/c Điềm

Hiện trường

- 8h30: Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện 09 tháng đầu năm Chương trình 03-Ctr/QU; Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện công tác QLTTĐT", "Quy hoạch sắp xếp biểu hiệu, biển chỉ dẫn, biển quảng cáo"

QLĐT, VHTT, BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TNMT, VHTT, BQLDA, CAQ

Đ/c Trình

Tại phòng

- 8h30: Rà soát việc thực hiện các kết luận của Thường trực Quận ủy tại buổi làm việc với phòng Giáo dục đào tạo và Trung tâm Văn hóa Thông tin & Thể thao

GDĐT, TTVHTT-TT

- Tập thể lãnh đạo phòng GDĐT, TTVHTT-TT; Lãnh đạo phòng VHTT

Đ/c Hương

P1 - UB

C

- 15h00: Họp Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt - Nga

 

- Lãnh đạo VPHĐND-UBND; Thành viên Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt - Nga

Đ/c Hải

P2 - QU

- 14h00: Dự Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tại phường Thạch Bàn

Phường

- Đ/c Thắng, Điềm. Trưởng các đoàn thể CT- XH Quận

 

Tại phường

- 14h00: Báo cáo việc thực hiện các kết luận của Chủ tịch UBND quận

VP

- Tập thể lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Hà

Tại phòng

- 14h00: Dự Hội nghị sơ kết phong trào thi đua quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017 cụm thi đua Ban Dân vận các Quận

 

- Đ/c Việt Hà

 

UBND

Quận

H.Kiếm

- 14h00: Khảo sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại phường Phúc Lợi

BTG

- Lãnh đạo, chuyên viên BTGQU; Đ/c Quận ủy viên theo dõi phường

Đ/c Thạch

Tại Phường

- 14h00: Triển khai kế hoạch và các văn bản liên quan Quy định về xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Long Biên năm 2017

TP

- Lãnh đạo BDV, BTG, UBMTTQ; lãnh đạo phòng TP, VPHĐND&UBND, TT, NV, VHTT, LĐTBXH, QLĐT, TCKH, TNMT, CAQ; lãnh đạo UBND, 01 công chức Tư pháp - Hộ tịch các phường.

Đ/c Chiến

P2 - QU

- 15h30: Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật Đê điều trên địa bàn quận (theo văn bản số 2084/SNN-ĐĐ ngày 31/8/2017 của Sở NN&PTNT HN)

KT

- Lãnh đạo phòng KT, QLĐT, Đội TTXD, Hạt quản lý đê số 5; lãnh đạo UBND phường Giang Biên

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 16h30: Báo cáo kế hoạch dự kiến xây dựng chợ hoa, cây cảnh trên địa bàn quận

KT

- Lãnh đạo phòng KT, QLĐT, TCKH, TNMT; lãnh đạo UBND phường Việt Hưng

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 14h00: Ban QLDA báo cáo danh mục dự án hạ ngầm viễn thông các doanh nghiệp cam kết thực hiện

BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, BQLDA (BQLDA tham mưu mời các các nhà thầu xã hội hoá)

Đ/c Trình

Phòng họp BQLDA

- 15h30: Báo cáo phương án cải tạo trụ sở Quận

BQLDA

- Lãnh đạo BQLDA (BQLDA mời đơn vị tư vấn thiết kế)

Đ/c Trình

Phòng họp BQLDA

- 13h30: Làm việc tại cơ quan

 

- Đ/c Hương

 

Tại phòng

Bảy 16/9

S

- 7h00: Tổng vệ sinh môi trường toàn quận, diệt bọ gậy, phun thuốc diệt muỗi phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết

YT + TTYT + UBND các phường

- Các đ/c Ủy viên BTV Quận ủy phụ trách phường (tại phường phụ trách); Đ/c Hương; Lãnh đạo UBMTTQ, BTG, LĐLĐ, HPN, ĐTN; Lãnh đạo phòng YT, VHTT, KT, TCKH, GDĐT, HCTĐ, VP; Lãnh đạo CA, BCHQS, TTYT, Trạm Thú y, BV Đa khoa Đức Giang; Lãnh đạo UBND các phường (Thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh ở người theo Quyết định 2402/QĐ-UBND ngày 11/5/2017; thực hiện theo phân công tại kế hoạch 251/KH-UBND ngày 28/7/2017)

 

 

C

 

 

 

 

 

CN 17/9

S

 

 

 

 

 

C