lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 35 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 28/8/2017 đến 03/9/2017)
Ngày đăng 25/08/2017 | 14:33  | Lượt xem: 983

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN MỜI

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Hai

28/8

S

- 8h30: Họp Thường trực Quận ủy về công tác giới thiệu quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

BTC

- Thường trực Quận ủy; Đ/c Loan

Đ/c Hải

P1 - QU

- 9h00: Họp Ban Thường vụ Quận ủy về công tác giới thiệu quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

BTC

- Ban Thường vụ Quận ủy

Đ/c Hải

P1 - QU

- 11h00: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2015 - 2020 ủy về công tác giới thiệu quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

BTC

VPQU

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đ/c Hải

P2 - QU

- 8h30: Báo cáo các nội dung chuẩn bị khai giảng năm học mới 2017 - 2018

GDĐT

- Lãnh đạo phòng GDĐT

Đ/c Hương

Tại phòng

C

- 14h00: Họp Ban Thường vụ Quận ủy về công tác giới thiệu quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

BTC

- Ban Thường vụ Quận ủy

Đ/c Hải

P1 - QU

- 14h00: Làm việc với Sở Tài chính về chủ trương khai thác xã hội hoá TTVH-TT các phường

 

- Đ/c Hương; Lãnh đạo phòng TCKH, TTVH-TT&TT

 

Sở Tài chính

- 16h30: Tổng duyệt chương trình văn nghệ, phóng sự tại  Đại hội Thi đua quyết thắng

BCHQS TTVHTT-TT + VP

- Đ/c Thạch, Hương; Lãnh đạo phòng NV, VP, TTVHTT-TT, BCHQS (BCHQS, TTVHTT-TT mời các thành phần liên quan)

 

HT KLC

Ba

29/8

S

- 8h30: Họp Thường trực Quận ủy

 

- Thường trực Quận ủy. Thành phần theo GM của Quận ủy

Đ/c Hải

P1 -  QU

- 8h30: Tiếp dân

BTD

- Thành viên Ban tiếp công dân và giải quyết đơn thư

Đ/c Thân

KLC

- 8h30: Làm việc với Thường trực, các Ban HĐND phường Gia Thuỵ

Phường

- Đ/c Huân ; Phó các Ban HĐND; Thường trực, thành viên các Ban HĐND, lãnh đạo UBND phường (Phường tham mưu mời các thành phần liên quan)

Đ/c Liêm

Tại phường

- 8h30: Tiếp và đối thoại với công dân Đào Thị Thân, Nguyễn Ngọc Thẻo, phường Cự Khối về việc giải quyết đơn thư

TNMT

- Lãnh đạo TNMT, BTCD; lãnh đạo UBND phường Cự Khối (UBND phường Cự Khối mời công dân)

Đ/c Chiến

P2 - UB

 

C

 

- 14h00: Lễ trao huy hiệu 50, 55, 60, 65, 70 tuổi đảng đợt 2/9 cho các đảng viên trong toàn Quận

BTC

- Ban Thường vụ Quận ủy; Đ/c Quận ủy viên theo dõi phường; Bí thư Đảng ủy, cán bộ tổ chức Đảng ủy 14 phường; Thành phần theo GM của Quận ủy

Đ/c Hải

HTQU

- 16h00: Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận

HĐTĐKT

- Đ/c Hương; Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, Trưởng ban TC, DV, TG, UBKT, Chủ tịch LĐLĐ, Chánh Văn phòng Quận uỷ; Trưởng phòng TCKH; Trưởng, phó phòng NV và chuyên viên theo dõi TĐKT, Chánh Thanh tra, Văn phòng HĐND&UBND; Trưởng CA, BCHQS

Đ/c Hà

P1 - UB

- 14h00:Bàn giao nhà đại đoàn kết cho 02 gia đình hộ nghèo tại TDP số 12 và TDP số 15 phường Đức Giang

Phường

- Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, Hội PN, CCB; Lãnh đạo phòng LĐTBXH; Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ LĐTBXH, Lãnh đạo TDP số 12, 15 phường Đức Giang

Đ/c Hương

Tại phường

- 15h30: Dự Đại hội Chi bộ phòng Kinh tế nhiệm kỳ 2017 - 2020

 

- Đ/c Chiến

 

P2 - UB

- 17h00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Dân Đảng

VPĐU

- Đ/c Thạch; Các đồng chí UVBTV Đảng ủy cơ quan Dân Đảng

Đ/c Điềm

Tại phòng  MTTQ

- 19h30: Liên hoan văn nghệ các CLB văn nghệ NVH TDP làm điểm mô hình hoạt động cấp Quận chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày Quốc khành 02/9 (02/9/1945 - 02/9/2017)(cụm 1)

TTVH-TT&TT + các phường

- Lãnh đạo Ban TG; Lãnh đạo phòng VHTT, TTVH-TT&TT; PCT.UBND phụ trách VHXH 14 phường

Đ/c Hương

UBND P.Cự Khối

- 20h00: Kiểm tra hiện trường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận

QLĐT

- Lãnh đạo phòng QLĐT, CAQ

Đ/c Trình

Hiện trường

30/8

S

- 8h00: Đại hội thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang địa phương quận Long Biên giai đoạn 2012-2017

BCHQS

- Ban Thường vụ Quận ủy; Đ/c Huân, Hương; Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, VPQU, MTTQ, HPN, CCB, ĐTN; Lãnh đạo VPHĐND-UBND, phòng NV, TTVHTTTT, TCKH, LĐTBXH; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng, Chính trị viên 14 phường (Theo giấy mời của BCHQS)

Đ/c Hải

HT KLC

C

- 14h00: Họp Ban Chỉ đạo 197

+ Công tác quản lý trật tự đô thị, PCCC

+ Công tác phòng chống dịch bệnh

+ Camera an ninh

 

QLĐT, YT, BQLDA, CA

- Đ/c Hà - Chủ tịch; Đ/c Trình, Huân; Lãnh đạo UBMTTQ, HPN, Quận đoàn, LĐLĐ; Lãnh đạo phòng QLĐT, VHTT, KT, YT, TCKH, BQLDA, CA, TTXD, CCT; Trưởng Bộ phận CNTT; Lãnh đạo Phòng CSPCCC số 4, Đội CSGT số 5, TTGTVT; Chủ tịch UBND, Trưởng CA 14 phường; Lãnh đạo Công ty CP Phú Thành, Công ty CP Công trình Đô thị Long Biên, Công ty CP Môi trường Đô thị Gia Lâm

Đ/c Hải

P2 - QU

- 14h00: Dự Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng (lớp 2) năm 2017

TTBDCT

- Đ/c Thắng, Loan

 

TTBDCT

- 14h00: Khảo sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại phường Gia Thụy

BTG

- Lãnh đạo, chuyên viên BTGQU; Đ/c Quận ủy viên theo dõi phường

Đ/c Thạch

Tại Phường

- 14h00: Dự Lễ trao Huy hiệu Đảng tại phường Ngọc Lâm

Phường

- Đ/c Liêm

 

Tại phường

- 14h00: Báo cáo công tác rà soát diện tích đất nông nghiệp trong đồng tại phường Thượng Thanh và định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong thời gian tới

Phường + KT

- Lãnh đạo phòng KT, QLĐT, TCKH, TNMT; Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND phường Thượng Thanh

Đ/c Chiến

P. Thượng Thanh

- 16h30: Triển khai thực hiện Quyết định giao đất của Thành phố cho các đơn vị tại phường Việt Hưng

TNMT

- Lãnh đạo phòng TNMT; Lãnh đạo Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Đức Giang, Công ty TNHH Sơn Dương, Công ty CP Đông Giang

Đ/c Chiến

Hiện trường

- 14h00:Thăm, tặng quà các gia đình cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, trưởng ban liên lạc bị địch bắt tù đày nhân kỷ niệm 72 năm ngày Quốc khánh 2/9 (02/9/1945 - 02/9/2017)

LĐTBXH

- Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, Ban TC, Hội CCB; Lãnh đạo phòng LĐTBXH, BCH QS; Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ LĐTBXH các phường Sài Đồng, Ngọc Thuỵ, Gia Thuỵ (Phòng LĐTBXH thông báo lịch trình, thời gian cụ thể tới các thành phần và các phường)

Đ/c Hương

Tại phường

- 19h30: Liên hoan văn nghệ các CLB văn nghệ NVH TDP làm điểm mô hình hoạt động cấp Quận chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày Quốc khành 02/9 (02/9/1945 - 02/9/2017)(cụm 2)

TTVH-TT&TT + các phường

- Lãnh đạo Ban TG; Lãnh đạo phòng VHTT, TTVH-TT&TT; PCT.UBND phụ trách VHXH 14 phường

Đ/c Hương

UBND P.Thượng Thanh

Năm

31/8

S

- 8h30: UBND Quận báo quy mô dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Quận và dự án đầu tư xây dựng trụ sở Trung tâm GDNN-GDTX

BQLDA + TCKH

- Thường trực HĐND quận; Đ/c Hà - Chủ tịch; Đ/c Trình; Lãnh đạo VPQU, VPHĐND&UBND, phòng TCKH, QLĐT, LĐTBXH, GDĐT, BQLDA, Trung tâm GDNN-GDTX

Đ/c Hải

P1 - QU

- 8h30: Dự Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018

LĐLĐ

- Đ/c Thắng, Việt Hà

 

HTQU

- 8h30: Dự Lễ trao huy hiệu đảng đợt 2/9 tại phường Sài Đồng

Phường

- Đ/c Thân

 

Tại phường

- 8h30: Khảo sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại phường Thạch Bàn

BTG

- Lãnh đạo, chuyên viên BTGQU; Đ/c Quận ủy viên theo dõi phường

Đ/c Thạch

Tại Phường

- 8h30: Dự Lễ trao huy hiệu đảng đợt 2/9 tại phường Long Biên

Phường

- Đ/c Điềm

 

Tại phường

- 10h00: Họp BCH Đảng bộ Cơ quan Dân Đảng

VPĐU

- Uỷ viên BCH Đảng bộ Cơ quan Dân Đảng

Đ/c Điềm

P2 - QU

- 8h30: Dự Lễ trao Huy hiệu Đảng tại phường Ngọc Thuỵ

Phường

- Đ/c Liêm

 

Tại phường

- 8h30: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB

 

TTPTQĐ

- Trưởng phòng QLĐT, TCKH, TNMT, TTPTQĐ, KT

Đ/c Chiến

PH TT PTQĐ

+ 8h30: Thẩm định 01 phương án điều chỉnh tên chủ sử dụng đất dự án 17,5m Việt Hưng

 

+ Lãnh đạo BQLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Việt Hưng

 

 

+ 8h45: Thẩm định phương án điều chỉnh 09 hộ giống gia súc dự án công viên CNTT Hà Nội

 

+ Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Long Biên; lãnh đạo Công ty CP Him Lam CNHN

 

 

+9h15: Thông qua 02 hộ đất NN dự án khu nhà ở HimLam Vĩnh Tuy

 

+ Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Long Biên; lãnh đạo Công ty CP Him Lam

 

 

-  9h45: Họp BTV Đảng uỷ Cơ quan UBND quận

VPĐU

- Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Cơ quan UBND quận

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 10h15: Họp BCH Đảng bộ Cơ quan UBND quận

VPĐU

- Uỷ viên BCH Đảng bộ Cơ quan UBND quận

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 8h30: Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2002 - 2017

NH CSXH

- Thường trực HĐND; Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận, Văn phòng Quận uỷ; Lãnh đạo phòng LĐTBXH, TCKH, NV, KT, VHTT, Văn phòng HĐND&UBND; Lãnh đạo Hội người mù, Hội khuyết tật quận; Lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ LĐTBXH các phường

Đ/c Hương

HT KLC

C

- 14h00: Giao ban tiến độ GPMB thực hiện các dự án

TTPTQĐ

- Đ/c Chiến; Lãnh đạo phòng TNMT, BQLDA, TTPTQĐ

Đ/c Hà

P1 - UB

+ 14h00: Nhóm các dự án hạ tầng kỹ thuật

 

+ Lãnh đạo UBND phường Cự Khối, Ngọc Thụy, Việt Hưng, Phúc Đồng

 

 

+ 15h00: Nhóm các dự án hạ tầng xã hội

 

+ Lãnh đạo UBND phường Thượng Thanh, Long Biên, Đức Giang, Bồ Đề, Ngọc Thụy, Thạch Bàn

 

 

+ 16h00: Nhóm các dự án khởi công, dự án di tích, y tế, văn hóa, vườn hoa, cây xanh

 

+ Lãnh đạo UBND phường Phúc Đồng, Ngọc Thụy, Việt Hưng, Ngọc Lâm

 

 

- 14h00: Khảo sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại phường Giang Biên

BTG

- Lãnh đạo, chuyên viên BTGQU; Đ/c Quận ủy viên theo dõi phường

Đ/c Thạch

Tại Phường

- 14h00: Dự Lễ trao huy hiệu đảng đợt 2/9 tại phường Phúc Lợi

Phường

- Đ/c Thân

 

Tại phường

- 14h00: Hội nghị tọa đàm về nâng cao chất lượng hoạt động tổ tự quản, tổ giám sát

MTTQ

- Đ/c Việt Hà; Trưởng các đoàn thể CT-XH Quận; Chủ tịch MTTQ 14 phường. Thành phần theo GM của MTTQ Quận

Đ/c Điềm

HTQU

- 14h00: Làm việc với Thường trực, các Ban HĐND phường Đức Giang

Phường

- Đ/c Huân; Phó các Ban HĐND; Thường trực, thành viên các Ban HĐND, lãnh đạo UBND phường (Phường tham mưu mời các thành phần liên quan)

Đ/c Liêm

Tại phường

- 14h00: Làm việc với Ban QLDA ĐTXD về công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án năm 2017

BQLDA

- Lãnh đạo phòng TCKH, QLĐT, BQLDA ĐTXD (BQLDA ĐTXD mời các đơn vị TVTK)

Đ/c Trình

Phòng họp BQLDA

- 14h00:Triển khai Kế hoạch tổ chức các lớp năng khiếu và phổ cập bơi tại các trường TH năm học 2017 – 2018

TTVH-TT&TT

- Lãnh đạo phòng GDĐT, TCKH, TTVH-TT&TT; Hiệu trưởng các trường TH trên địa bàn; Lãnh đạo Công ty Sông Hồng (Phòng GDĐT tham mưu mời hiệu trưởng các trường TH trên địa bàn)

Đ/c Hương

TTVH-TT&TT

Sáu

01/9

S

- 8h30: Chúc mừng UBND Quận nhân kỷ niệm 72 năm quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 2/9

 

- Ban Thường vụ Quận ủy; Thường trực HĐND quận; Lãnh đạo UBND quận; Giám đốc TTBDCT; Chánh VPQU, VPHĐND&UBND; Trưởng các đoàn thể CT-XH, phòng, ban, ngành thuộc quận

Đ/c Hải

P1 - UB

- 9h00: Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại các phường, các dự án đầu tư xây dựng, chợ, cơ quan, đơn vị

YT + TTYT

Thành phần các đoàn công tác theo quyết định số 4183/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của UBND quận

 

Hiện trường

- 9h00: Dự Lễ trao huy hiệu đảng đợt 2/9 tại phường Giang Biên

Phường

- Đ/c Thân

 

Tại phường

- 9h00: Khảo sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại phường Việt Hưng

BTG

- Lãnh đạo, chuyên viên BTGQU; Đ/c Quận ủy viên theo dõi phường

Đ/c Thạch

Tại Phường

C

- 14h00:Tiếp đoàn công tác của Ban Tổ chức Thành ủy làm việc với quận về ứng dụng CNTT trong hoạt động điều hành

VPQU + NV + CNTT

- Thường trực Quận ủy; Đ/c Loan, Thạch, Hương; Phó BTC; Chánh VQPU, VPHĐND&UBND; Trưởng phòng NV, TP; Trưởng Bộ phận CNTT, Một cửa

Đ/c Hải

P2 - QU

- 14h00: Thường trực HĐND giám sát UBND quận về việc triển khai công tác GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn

TTPTQĐ + VP

- Đ/c Liêm, Chiến; Phó các Ban HĐND; Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, Hội PN, Ban DV; Lãnh đạo phòng TNMT, QLĐT, TCKH, TTPTQĐ; Chủ tịch HĐND phường Cự Khối, Ngọc Thuỵ (Theo Quyết định số 42/QĐ-HĐND ngày 14/6/2017 của Thường trực HĐND quận)

Đ/c Huân

P2 - UB

- 14h00: Làm việc với Công ty CP Xây dựng Sông Hồng về công tác tổ chức thi công Dự án Tổ hợp TTTM, văn phòng và căn hộ tại cầu Vĩnh Tuy

TTXD

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TTXD; Lãnh đạo UBND phường Long Biên; Lãnh đạo Công ty CP Xây dựng Sông Hồng

Đ/c Trình

P3 - UB

- 15h30:Kiểm tra hiện trường các dự án và các công trình xây dựng trên địa bàn quận

BQLDA + QLĐT

- Lãnh đạo phòng QLĐT, BQLDA ĐTXD, TTXD (BQLDA mời các nhà thầu tham dự)

Đ/c Trình

Hiện trường

- 14h00: Dự Lễ trao huy hiệu đảng đợt 2/9 tại phường Cự Khối

Phường

- Đ/c Điềm

 

Tại phường

Bảy 02/9

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

CN 03/9

S

 

 

 

 

 

C