lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 34 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 21/8/2017 đến 27/8/2017)
Ngày đăng 18/08/2017 | 15:01  | Lượt xem: 972

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN MỜI

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Hai

21/8

S

- 8h00: Làm việc với Báo Nhân dân

 

- Đ/c Hải, Hà - Chủ tịch

 

Tại phòng BTQU

- 8h30: Họp Ban Tổ chức, Ban giám khảo, tổ thư ký và đại diện lãnh đạo 6 đội thi dân vận khéo vòng chung khảo

BDV

- Đ/c Việt Hà, Chiến, Điềm. Thành viên Ban Tổ chức, Ban giáo khảo, Tổ thư ký theo Quyết định số 376, 377-QĐ/QU, ngày 27/02/2017 của Quận ủy; Đại diện lãnh đạo 6 đội thi dân vận khéo vòng chung khảo

Đ/c Thắng

P2 - QU

- 9h00: Làm việc với Bộ phận CNTT - Văn phòng HĐND&UBND quận về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2017

VP (CNTT)

- Đ/c Hương; Chánh VP HĐND&UBND; Trưởng phòng NV, TCKH, TP, GDĐT; Trưởng Bộ phận, CBCC, nhân viên Bộ phận CNTT; Trưởng Bộ phận Một cửa, HCQT

Đ/c Hà

P1 - UB

- 8h30: Làm việc với Thường trực, các Ban HĐND phường Long Biên

VP + Phường

- Đ/c Huân; Phó các Ban HĐND quận; Thường trực, các Ban HĐND phường (Phường tham mưu mời các thành phần liên quan)

Đ/c Liêm

Tại phường

- 10h00: Họp tư vấn giải quyết vướng mắc về hồ sơ cấp GCN QSD đất

TNMT

- Lãnh đạo Sở TNMT, TTTP; lãnh đạo phòng TNMT, TT, TP, TAND quận; lãnh đạo UBND phường Thạch Bàn (Phòng TNMT tham mưu mời các thành phần liên quan)

Đ/c Chiến

P3 - UB

- 8h30: Kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án BT Cải tạo và xây dựng hệ thống cống nối thông hồ Vục, hồ Đầu Băng và hồ Tư Đình

TCKH + BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, BQLDA; Lãnh đạo UBND phường Bồ Đề, Long Biên, Phúc Đồng; Lãnh đạo XNTN số 5, Công ty Điện lực Long Biên, Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội; Lãnh đạo Công ty CP Ngôi Nhà Mới

Đ/c Trình

P2 - UB

C

- 13h30: Họp Thường trực Quận ủy

 

- Thường trực Quận ủy. Thành phần theo GM của Quận ủy

Đ/c Hải

P1 -  QU

- 14h00: Làm việc với Thường trực, các Ban HĐND phường Thạch Bàn

VP + Phường

- Đ/c Huân; Phó các Ban HĐND quận; Thường trực, các Ban HĐND phường (Phường tham mưu mời các thành phần liên quan)

Đ/c Liêm

Tại phường

- 16h00: Làm việc với phường Thạch Bàn chuẩn bị hội nghị đối thoại của phường thực hiện Quyết định 2200 của Thành ủy

Phường

- Đ/c Điềm; Ban Thường vụ Đảng ủy; Chủ tịch MTTQ và Trưởng các đoàn thể phường

Đ/c Việt Hà

Tại phường

Ba

22/8

S

- 8h30: Hội nghị Tổng kết năm học 2016 - 2017; triển khai nhiệm vụ năm học mới 2017 - 2018

GDĐT

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT; Thường trực Quận ủy;
Đ/c Liêm - PCT HĐND; Đ/c Hương - PCT; Lãnh đạo Ban TC, DV, TG, LĐLĐ, Quận Đoàn, TTBDCT, VPQU; Phó Ban KTXH HĐND; Lãnh đạo phòng GDĐT, NV, TCKH, BQLDA, YT, TTYT, VHTT, TTVH-TT&TT, TT, VP (Thành phần theo GM của UBND quận)

Đ/c Hải

Hội trường KLC

- 8h30: Báo cáo công tác đặt tên đường phố, đánh gắn biển số nhà, cấp giấy chứng nhận số nhà

QLĐT, VHTT

- Lãnh đạo phòng QLĐT, VHTT

Đ/c Trình

Tại phòng

- 9h30: Kiểm tra hiện trường công tác quản lý TTXD

QLĐT

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TTXD

Đ/c Trình

Hiện trường

- 8h30: Tiếp dân

BTD

- Thành viên Ban tiếp công dân và giải quyết đơn thư

Đ/c Chiến

KLC

 

C

 

- 14h00: Báo cáo mô hình hoạt động và nhiệm vụ công tác năm học 2017 - 2018; phương án đầu tư xây dựng trụ sở của Trung tâm GDNN-GDTX

 

BQLDA + TTGDNN- GDTX

- Đ/c Trình, Hương; Giám đốc TTBDCT; Trưởng phòng NV, QLĐT, GDĐT, TCKH, LĐTBXH, BQLDA; Giám đốc, Phó Giám đốc TTGDNN-GDTX

Đ/c Hà

P1 - UB

- 14h00: Khảo sát việc triển khai thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại phường Ngọc Thụy

BTG

- Lãnh đạo, chuyên viên BTGQU; Đ/c Quận ủy viên theo dõi phường

Đ/c Thạch

Tại phường

- 14h00: Giao ban MTTQ về phối hợp thực hiện Hội nghị đối thoại và các mô hình tự quản vệ sinh nơi công cộng

MTTQ

- Ban Thường trực MTTQ Quận; Trưởng các đoàn thể CT-XH Quận; Chủ tịch MTTQ 14 phường

Đ/c Điềm

P2 - QU

- 14h00: Làm việc với Thường trực, các Ban HĐND phường Gia Thụy

VP + Phường

- Đ/c Huân; Phó các Ban HĐND quận; Thường trực, các Ban HĐND phường (Phường tham mưu mời các thành phần liên quan)

Đ/c Liêm

Tại phường

- 14h00: Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 168/KL-TTCP ngày 24/01/2017 của Thanh tra Chính phủ tại ô quy hoạch C3-6/LX8 phường Cự Khối

TTPTQĐ + TT +

TNMT

- Lãnh đạo Sở TNMT, TTTP, TAND TP, BCĐ GPMB TP, BTCD TP; Lãnh đạo phòng TNMT, BQLDA, TTPTQĐ, TT; Trưởng BTCD; Chủ tịch UBND phường Cự Khối

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 15h30: Làm việc với Lữ đoàn 918 Quân chủng PKKQ về bàn giao mốc giới để thi công xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Gia Lâm

TNMT + Phường Long Biên

- Lãnh đạo Lữ đoàn 918; Lãnh đạo phòng TNMT, QLĐT; Lãnh đạo UBND phường Phúc Đồng, Long Biên (UBND phường chuẩn bị hồ sơ pháp lý về địa giới hành chính)

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 16h30: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết

YT + TTYT

- Lãnh đạo phòng YT, TTYT, GDĐT, KT

Đ/c Hương

Hiện trường

- 20h00: Kiểm tra hiện trường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường Ngọc Lâm, Bồ Đề, Gia Thụy, Đức Giang

QLĐT

- Lãnh đạo phòng QLĐT, CAQ

Đ/c Trình

Hiện trường

23/8

S

- 8h30: UBND Quận báo cáo tiến độ triển khai các dự án trọng điểm

BQLDA

- Đ/c Hà - Chủ tịch; Trình, Huân; Chánh VQPU, VP HĐND&UBND; Trưởng phòng TNMT, QLĐT, TCKH, BQLDA, TTPTQĐ

Đ/c Hải

P1 - QU

- 10h30: Kiểm tra hiện trường các dự án

BQLDA

- Đ/c Hà - Chủ tịch; Lãnh đạo VPQU, VPHĐND-UBND, BQLDA, QLĐT, TTPTQĐ; Công ty CP Khai Sơn

Đ/c Hải

Hiện trường

- 8h30: Thẩm định hồ sơ kết nạp đảng

BTC

- Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng đảng Quận ủy

Đ/c Loan

P2 - QU

- 8h30: Dự Đại hội chi bộ cơ quan phường Thượng Thanh

BTG

- Đ/c Thạch

 

Tại phường

- 8h30: Báo cáo tiến độ thực hiện và quy trình cấp GCN cho các trường hợp tái định cư trên địa bàn quận

TNMT

- Lãnh đạo phòng TNMT, TTPTQĐ, BQLDA

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 9h30: Làm việc với lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường về nhiệm vụ công tác các tháng cuối năm 2017

TNMT

- Tập thể lãnh đạo phòng TNMT

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 8h30: Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học mới 2017 - 2018 - cấp THCS

GDĐT

- Lãnh đạo phòng GDĐT; BGH, Chủ tịch Công đoàn, Tổng phụ trách các trường THCS trên địa bàn

Đ/c Hương

THCS

Ái Mộ

C

- 15h00: Tiếp đoàn công tác Huyện ủy Thanh Oai trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác CCHC và ứng dụng CNTT

VPQU + NV + CNTT

- Thường trực Quận ủy; Đ/c Việt Hà, Loan, Thân, Thạch; Chánh VPQU, VPHĐND&UBND; Trưởng phòng NV; Trưởng bộ phận CNTT

Đ/c Hải

P2 - QU

- 14h00: Khảo sát việc triển khai thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại phường Gia Thụy

BTG

- Lãnh đạo, chuyên viên BTGQU; Đ/c Quận ủy viên theo dõi phường

Đ/c Thạch

Tại phường

- 14h00: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB

TTPTQĐ

- Trưởng phòng QLĐT, TCKH, TNMT, TTPTQĐ, KT

Đ/c Chiến

PH TTPTQĐ

+ 14h00:  Xin ý kiến về dự thảo phương án theo nội dung giải quyết đơn thư của hộ ông Lê Hải Đăng dự án đường 21m Phúc Lợi

 

+ Lãnh đạo BQLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Phúc Lợi

 

 

+ 14h15:  Xin ý kiến về thay đổi tên chủ sử dụng đất trong phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 02 hộ bà Đinh Thị Thúy và Đinh Thị Tâm dự án Xây dựng đường hành lang chân đê phường Thượng Thanh

 

+ Lãnh đạo BQLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thượng Thanh

 

 

+ 14h30: Xin ý kiến về dự thảo phương án 13 hộ đất ở, 10 hộ xây nhà trên đất nông nghiệp. Thẩm định thông qua 18 phương án xây nhà trên đất nông nghiệp và 07 phương án đất ở dự án Đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên

 

+ Lãnh đạo BQLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Long Biên

 

 

+ 15h30: Giải quyết tồn tại, vướng mắc một số hộ đất ở dự án Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì

 

+ Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Cự Khối

 

 

+ 16h00: Thẩm định hồ sơ, phương án hộ bà: Nguyễn Thị Nguyên (đất nông nghiệp) Dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô quy hoạch G.3/LX8,  G.6/LX5 phụ cận tuyến đường quy hoạch 17,5m và 13,5m đường vào trường THPT Thạch Bàn, phường Thạch Bàn, quận Long Biên

 

+ Lãnh đạo BQLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thạch Bàn

 

 

- 14h00: Báo cáo tiến độ thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017

BQLDA

- Lãnh đạo BQLDA

Đ/c Trình

Tại phòng

- 15h00: Kiểm tra việc thực hiện "Phường văn minh đô thị", "Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị" tại 04 tuyến phố Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự, Nguyễn Sơn và Ngọc Lâm

VHTT, BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, VHTT, BQLDA, KT, TTPTQĐ, TTGTVT, TTXD; Lãnh đạo UBND phường Ngọc Lâm, Bồ Đề, Gia Thụy, Đức Giang

Đ/c Trình

Hiện trường

- 14h00: Lễ tổng kết Tháng hành động vì trẻ em và hoạt động hè quận Long Biên năm 2017

QĐ + LĐTBXH

- Đ/c Huân - PCT HĐND; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể CTXH; Phó Ban KTXH HĐND; Thành viên BCĐ hè quận; Trưởng BCĐ hè, Bí thư Đoàn TNCS HCM, cán bộ VHTT, cán bộ CSXH 14 phường (Thành phần theo KH số 01/KH-BCĐ ngày 15/8/2017 của BCĐ hè)

 

Đ/c Hương

TTVH-TT&TT quận

Năm

24/8

S

- 7h30: Dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập quận Cầu Giấy

 

- Đ/c Hải, Hà-CT; Lãnh đạo phòng Nội vụ, VPQU, VPHĐND-UBND Quận

 

Quận

C. Giấy

- 9h00: Giao ban tiến độ GPMB thực hiện các dự án

TTPTQĐ

- Đ/c Chiến, Huân; Lãnh đạo phòng TNMT, BQLDA, TTPTQĐ

Đ/c Hà

P1 - UB

+ 9h00: Dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên

 

+ Lãnh đạo UBND phường Long Biên

 

 

+ 9h45: Dự án Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì - phường Thạch Bàn, Cự Khối

 

+ Lãnh đạo UBND phường Cự Khối

 

 

+ 10h30: Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất G7/P1,G7/NO1, G7/NO2, G7/P2 dọc tuyến đường từ đê Sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, Cự Khối

 

+ Lãnh đạo UBND phường Cự Khối, Thạch Bàn

 

 

+ 11h00: Giải quyết vướng mắc dự án Xây dựng trường tiểu học Ngọc Thụy 2, tiểu học Gia Quất - Thượng Thanh

 

+ Lãnh đạo UBND phường Thượng Thanh, Ngọc Thụy

 

 

- 8h30: Khảo sát việc triển khai thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại phường Bồ Đề

BTG

- Lãnh đạo, chuyên viên BTGQU; Đ/c Quận ủy viên theo dõi phường

Đ/c Thạch

Tại phường

- 8h30: Kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án BT Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến KĐT mới Thượng Thanh

TCKH + BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, BQLDA; Lãnh đạo UBND phường Ngọc Thuỵ, Thượng Thanh; Lãnh đạo XNTN số 5, Công ty Điện lực Long Biên, Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội; Lãnh đạo Công ty cổ phần Khai Sơn (Công ty CP Khai sơn mời các nhà thầu tư vấn, đơn vị thi công)

Đ/c Trình

P2 - UB

- 10h00: Báo cáo phương án sửa chữa, cải tạo trụ sở Quận ủy - HĐND - UBND quận

BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, BQLDA, TTPTQĐ, VP

Đ/c Trình

P2 - UB

- 8h30: Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học mới 2017 - 2018 - cấp TH

GDĐT

- Lãnh đạo phòng GDĐT; BGH, Chủ tịch Công đoàn, Tổng phụ trách các trường TH trên địa bàn

Đ/c Hương

TH
Ngọc Thụy

C

- 14h00: Họp Ban Thường vụ Quận ủy

 

- Ban Thường vụ Quận ủy; Thành phần theo GM của Quận ủy

Đ/c Hải

P1 - QU

- 14h00: Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học mới 2017 - 2018 - cấp MN

GDĐT

- Lãnh đạo phòng GDĐT; BGH, Chủ tịch Công đoàn, Tổng phụ trách các trường MN trên địa bàn

Đ/c Hương

MN
Hoa Sữa

- 15h30: Đại hội Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND quận nhiệm kỳ 2017 - 2020

 

- Đ/c Hà - Chủ tịch; Liêm; Huân; Hương; Toàn thể đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND

 

P1 - UB

Sáu

25/8

S

- 7h30: Chung khảo Hội thi "Dân vận khéo" khối phường quận Long Biên năm 2017

 

- Ban Thường vụ Quận ủy; Đ/c Huân; Hương; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể CT-XH (Thành phần theo GM của BTC Hội thi)

Đ/c Hải

Hội trường KLC

C

- 13h30: Gặp mặt, chúc mừng nhân ngày truyền thống các ngành Nội vụ, Tư pháp, Tài chính kế hoạch, Lao động - Thương binh&Xã hội, Văn hoá - Thông tin, Trung tâm VHTT - Thể thao, Văn phòng HĐND&UBND và Kinh tế

VPQU + VPUB

- Ban Thường vụ Quận uỷ; Đ/c Huân, Hương; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể CT-XH; Toàn thể cán bộ, CCVC, LĐHĐ các phòng: NV, TP, TCKH, LĐTBXH, VHTT, TTVH-TT&TT, KT, VP HĐND&UBND

Đ/c Hải

HTQU

- 14h30: Hội nghị cán bộ chủ chốt Quận và cơ sở về công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

- Ban Thường vụ Quận ủy - TTHĐND - Lãnh đạo UBND Quận; Ủy viên BCH Đảng bộ Quận khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể Quận; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các phường; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Quận

Đ/c Hải

HTQU

- 16h30: Họp Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức

NV

- Trưởng phòng NV, QLĐT; Đội trưởng đội TTXD, Lãnh đạo UBND phường Phúc Lợi (Thành viên HĐKL theo QĐ số 4027/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND quận); Các cá nhân liên quan (theo TB triệu tập số 337/QĐ-UBND, ngày 17/8/2017 của UBND Quận)

Đ/c Trình

P1 - UB

- 20h00: Kiểm tra hiện trường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường Ngọc Thuỵ, Long Biên, Thạch Bàn, Thượng Thanh

QLĐT

- Lãnh đạo phòng QLĐT, CAQ

Đ/c Trình

Hiện trường

Bảy 26/8

S

- 7h00: Tổng vệ sinh môi trường toàn quận, diệt bọ gậy, phun thuốc diệt muỗi phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết

YT + TTYT + UBND các phường

- Các đ/c Ủy viên BTV Quận ủy theo dõi phường; Đ/c Hương - PCT; Lãnh đạo UBMTTQ, BTG, LĐLĐ, HPN, ĐTN; Lãnh đạo phòng YT, VHTT, KT, TCKH, GDĐT, HCTĐ, VP; Lãnh đạo CA, BCHQS, TTYT, Trạm Thú y, BV Đa khoa Đức Giang; Lãnh đạo UBND các phường (Thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh ở người theo Quyết định 2402/QĐ-UBND ngày 11/5/2017; thực hiện theo phân công tại kế hoạch 251/KH-UBND ngày 28/7/2017)

 

 

- 7h00: Dự ra mắt Câu lạc bộ "Vì môi trường, trật tự đô thị" tại phường Thạch Bàn

Phường

- Đ/c Điềm

 

Tại

phường

C

 

 

 

 

 

CN 27/8

S

 

 

 

 

 

C