lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 33 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 14/8/2017 đến 20/8/2017)
Ngày đăng 11/08/2017 | 14:45  | Lượt xem: 1422

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN MỜI

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Hai

14/8

S

- 8h30: Đại biểu HĐND Quận tiếp dân tại đơn vị bầu cử số 3 - phường Gia Thụy, Ngọc Lâm

 

- Thành phần theo Thông báo số 44/TB-HĐND, ngày 27/6/2017 của HĐND Quận

Đ/c Hà

Phường

G. Thụy

- 10h00: Kiểm điểm tiến độ thực hiện Kết luận số 168/KL-TTCP ngày 24/01/2017 của Thanh tra Chính phủ tại ô quy hoạch C3-6/LX8 phường Cự Khối

TTPTQĐ + TT +

TNMT

- Đ/c Chiến; Lãnh đạo phòng TNMT, BQLDA, TTPTQĐ, TT; Chủ tịch UBND phường Cự Khối

Đ/c Hà

P1 - UB

- 8h30: Đại biểu HĐND Quận tiếp dân tại đơn vị bầu cử số 1 - phường Ngọc Thụy

 

- Thành phần theo Thông báo số 44/TB-HĐND, ngày 27/6/2017 của HĐND Quận

Đ/c Liêm

Phường

N. Thụy

- 8h30: Đại biểu HĐND Quận tiếp dân tại đơn vị bầu cử số 6 - phường Long Biên, Thạch Bàn, Cự Khối

 

- Thành phần theo Thông báo số 44/TB-HĐND, ngày 27/6/2017 của HĐND Quận

Đ/c Điềm

Phường

L. Biên

- 8h30: Báo cáo công tác bàn giao một số nhiệm vụ giữa BQLDA với TTPTQĐ Long Biên

BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, BQLDA, TTPTQĐ

Đ/c Trình

P3 - UB

- 8h30: Đối thoại với hộ dân nằm trong ranh giới GPMB thực hiện dự án: Khu nhà ở Ao Trũng, phường Ngọc Lâm

TTPTQĐ

- Lãnh đạo phòng TNMT, TP, TT, TCKH, QLĐT, TTPTQĐ, TTXD, CAQ; Chủ tịch UBND, UBMTTQ phường Ngọc Lâm; lãnh đạo Công ty CP phát triển Tân Việt (Phường Ngọc Lâm mời đại diện hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hùng và cá nhân liên quan)

Đ/c Chiến

Trụ sở UBND phường Ngọc Lâm

- Tham gia đoàn công tác của quận (từ ngày 14/8 đến 19/8/2017)

 

- Đ/c Hương

 

 

C

- 13h30: Họp Thường trực Quận ủy

 

- Thường trực Quận ủy. Thành phần theo GM của Quận ủy

Đ/c Hải

P1 -  QU

- 16h00: Họp Ban giám khảo, tổ thư ký hội thi "Dân vận khéo" khối phường năm 2017

BDV

- Đ/c Điềm. Thành viên Ban giáo khảo, Tổ thư ký theo Quyết định 377-QĐ/QU, ngày 27/2/2017 của Quận ủy

Đ/c Việt Hà

P2 - QU

- 16h30: Kiểm tra hiện trường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp và công thương

KT

- Lãnh đạo phòng KT, YT     

Đ/c Chiến

Hiện trường

Ba

15/8

S

- 8h30: UBND Quận báo cáo quy mô các dự án

BQLDA + TCKH

- Thường trực HĐND quận; Đ/c Hà-CT, Trình; Lãnh đạo phòng TCKH, QLĐT, BQLDA (BQLDA tham mưu mời Lãnh đạo các đơn vị và Chủ tịch UBND các phường liên quan)

Đ/c Hải

P1 - QU

- 7h30: Hội thi "Dân vận khéo" khối phường quận Long Biên năm 2017 vòng sơ khảo cụm số 1 (phường Sài Đồng, Phúc Lợi, Giang Biên, Phúc Đồng, Việt Hưng, Đức Giang, Thượng Thanh)

 

- Đ/c Việt Hà, Chiến, Điềm, Thân, Thạch, Loan. Đ/c Quận ủy viên theo dõi phường. Thành phần theo GM số 292, ngày 7/8/2017 của Ban Tổ chức Hội thi

Đ/c Thắng

Phường

G. Biên

- 8h30: Tiếp dân

BTD

- Thành viên Ban tiếp công dân và giải quyết đơn thư

Đ/c Huân

KLC

 

C

 

- 14h00: Họp UBND quận

 

- Đ/c Liêm, Lãnh đạo UBND quận

Đ/c Hà

P1 - UB

+ 14h00: Báo cáo dự thảo kế hoạch thực hiện kế hoạch 160/KH-UBND của Thành phố về triển khai Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 31/5/2017 của Thành ủy về "Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo"

Lãnh đạo phụ trách: Đ/c Chiến - PCT

TNMT

+ Trưởng phòng TNMT, QLĐT, BQLDA, YT, KT; Lãnh đạo VPHĐND&UBND

 

 

+ 15h00: Báo cáo kế hoạch giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài theo Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy

Lãnh đạo phụ trách: Đ/c Chiến - PCT

TT + BTCD

+ Trưởng phòng TNMT, QLĐT, BQLDA, TTPTQĐ, TT; Trưởng BTCD

 

 

- 14h30: Triển khai mô hình điểm thực hiện NQTW4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại phường Thượng Thanh

BTG +

Phường

- Đ/c Thạch. Đ/c QUV theo dõi phường. Lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy. (Phường Thượng Thanh triệu tập thành phần liên quan)

Đ/c Thắng

Tại phường

16/8

S

- 7h30: Hội thi "Dân vận khéo" khối phường quận Long Biên năm 2017 vòng sơ khảo cụm số 2 (phường Ngọc Thụy, Ngọc Lâm, Bồ Đề, Gia Thụy, Cự Khối, Thạch Bàn, Long Biên)

 

- Đ/c Việt Hà, Chiến, Điềm, Liêm. Đ/c Quận ủy viên theo dõi phường. Thành phần theo GM số 293, ngày 7/8/2017 của Ban Tổ chức Hội thi

Đ/c Thắng

Phường

Bồ Đề

- 8h00: Tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ phòng chống âm mưu diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa

 

- Đ/c Thạch

 

Số 1 - TP

H. Đông

- 8h30: Thường trực HĐND quận khảo sát công tác GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn

VP + TTPTQĐ

- Phó các Ban HĐND quận; Lãnh đạo TTPTQĐ; Thường trực HĐND các phường liên quan (Đề nghị TTPTQĐ tham mưu danh mục các dự án khảo sát)

Đ/c Huân

Hiện trường

- 9h00: Đối thoại với các hộ dân tổ 8, 9 phường Việt Hưng theo chỉ đạo của UBND Thành phố nêu tại Thông báo số 169/TB-VP ngày 26/7/2017 của Văn phòng UBND TP

TTPTQĐ +

Phường

- Lãnh đạo Sở TNMT, Sở QH-KT, TTTP, BCĐ GPMB TP; Trưởng BTC; Lãnh đạo phòng TNMT, QLĐT, TTPTQĐ; Trưởng BTCD; Lãnh đạo UBND phường Việt Hưng (Phường mời các hộ dân có liên quan)

Đ/c Chiến

Tại phường

- 8h30: Kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án thực hiện năm 2017 vốn quận và dự án thuộc nhiệm vụ chi Thành phố

BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, BQLDA (Ban QLDA tham mưu mời các thành phần liên quan)

Đ/c Trình

P1 - UB

C

- 14h00: Kiểm điểm tiến độ thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND quận về đầu tư, hoàn thiện các ND theo tiêu chí "Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị" tại 04 tuyến phố Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự, Nguyễn Sơn, Ngọc Lâm

VHTT +  QLĐT + BQLDA

- Đ/c Trình; Trưởng phòng VHTT, KT, YT, QLĐT, BQLDA; Chủ tịch UBND phường Gia Thuỵ, Ngọc Lâm, Bồ Đề, Đức Giang

Đ/c Hà

P1 - UB

- 14h00: Làm việc với Thường trực, các Ban HĐND phường Ngọc Thụy

VP + Phường

- Đ/c Huân; Phó các Ban HĐND quận; Thường trực, các Ban HĐND phường (Phường tham mưu mời các thành phần liên quan)

Đ/c Liêm

Tại phường

- 14h00: Đối thoại với các hộ dân tổ 8, 9 phường Việt Hưng theo chỉ đạo của UBND Thành phố nêu tại Thông báo số 169/TB-VP ngày 26/7/2017 của Văn phòng UBND TP

 

TTPTQĐ +

Phường

- Lãnh đạo Sở TNMT, Sở QH-KT, TTTP, BCĐ GPMB TP; Trưởng BTC; Lãnh đạo phòng TNMT, QLĐT, TTPTQĐ; Trưởng BTCD; Lãnh đạo UBND phường Việt Hưng (Phường mời các hộ dân có liên quan)

Đ/c Chiến

Tại phường

- 16h45: Triển khai một số nội dung thực hiện Kết luận số 168/KL-TTCP ngày 24/01/2017 của Thanh tra Chính phủ tại phường Cự Khối

TNMT  + Phường

- Chủ tịch UBMTTQ quận; Lãnh đạo phòng TNMT, TTPTQĐ, TT; Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể phường Cự Khối (Phường mời Ban công tác Mặt trật KDC và Tổ trưởng dân phố liên quan)

Đ/c Chiến

Tại phường

Năm

17/8

S

- 8h30: Kiểm tra hiện trường các dự án chậm khởi công và công tác quản lý TTXD, TTĐT

BQLDA + QLĐT

- Đ/c Hà - Chủ tịch; Lãnh đạo VPQU, VPHĐND-UBND, BQLDA, QLĐT, TTXD, TTPTQĐ

Đ/c Hải

Hiện trường

- 8h30: Làm việc với Thường trực, các Ban HĐND phường Giang Biên

VP + Phường

- Đ/c Huân; Phó các Ban HĐND quận; Thường trực, các Ban HĐND phường (Phường tham mưu mời các thành phần liên quan)

Đ/c Liêm

Tại phường

- 8h30: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB

TTPTQĐ

- Trưởng phòng QLĐT, TCKH, TNMT, TTPTQĐ

Đ/c Chiến

PH TTPTQĐ

+ 8h30: Xin ý kiến dự thảo 13 PA đất nông nghiệp và 01 phương án đất thuê thầu dự án trường mầm non Bồ Đề

 

+ Lãnh đạo BQLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Bồ Đề

 

 

+ 8h45: Thông qua các PA dự án: Xây dựng HTKT để quản lý theo quy hoạch ô đất H.1/CC3, H.1/CQ1, H.1/LX1 phường Bồ Đề

 

+ Lãnh đạo BQLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Bồ Đề

 

 

+ 9h00: Xin ý kiến dự thảo 58 phương án đất nông nghiệp dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại ô quy hoạch A4/NO1

 

+ Lãnh đạo BQLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thượng Thanh

 

 

+ 9h15: Thông qua 01 PA dự án: Xây dựng trường MN Gia Quất

 

+ Lãnh đạo BQLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thượng Thanh

 

 

+ 9h30: Xin ý kiến giải quyết vướng mắc về nguồn gốc đất và khấu trừ nghĩa vụ tài chính của 02 hộ Trần Đình Hùng; Trần Đình Hợp dự án XD đường hành lang chân đê phía sau đình Thổ Khối

TNMT + Phường

+ Lãnh đạo BQLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Cự Khối

 

 

+ 9h45: Thông qua phương án hộ bà Hoàng Thị Việt dự án đường 25 m Trường Pháp

 

+ Lãnh đạo BQLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Ngọc Thuỵ

 

 

+10h00: Xin ý kiến dự thảo 01 PA dự án: Chỉnh trang HTKT ô đất thuộc ô QH C.10/CQ1 phụ cận tuyến đường từ Ngô Gia Tự đến TTTM Savico, đường QH 13,5m phường Việt Hưng

 

+ Lãnh đạo BQLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Việt Hưng

 

 

+ 10h15: Xin ý kiến dự thảo 01 PA dự án:Xây dựng nhà văn hóa - tổ dân phố số 9 phường Đức Giang

 

+ Lãnh đạo BQLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Đức Giang

 

 

+10h30: Thông qua 60 PA đất NN dự án : XD trường tiểu học tại ô quy hoạch G.2/TH phường Thạch Bàn

 

+ Lãnh đạo BQLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thạch Bàn

 

 

- 11h00: Báo cáo công tác chi kinh phí tổ chức thực hiện GPMB tại một số dự án

TTPTQĐ

- Lãnh đạo phòng TCKH; Giám đốc TTPTQĐ và cán bộ liên quan (TTPTQĐ mời đơn vị liên quan)

Đ/c Chiến

PH TTPTQĐ

- 8h30: Báo cáo tiến độ khắc phục các tồn tại dự án xây dựng trường THCS có lớp năng khiếu TDTT

BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, BQLDA, TTVHTT & TT (BQLDA mời các nhà thầu thi công, đơn vị xã hội hoá)

Đ/c Trình

PH BQLDA

- 9h30: Làm việc với các đơn vị về công tác xã hội hoá hạ ngầm đường dây đường ống

BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, BQLDA, TCKH; Công ty Điện lực Long Biên (BQLDA mời các đơn vị xã hội hoá)

Đ/c Trình

PH BQLDA

- 8h00: Dự lớp tập huấn TTND, GSĐTCĐ, nhóm nòng cốt năm 2017

 

- Đ/c Điềm

 

KLC

C

- 14h00: Báo cáo vướng mắc GPMB và tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở TDP số 1, 3, 4, 5 phường Sài Đồng

BQLDA + TTPTQĐ + Phường

- Đ/c Trình - PCT; Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, BQLDA, TTPTQĐ; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Sài Đồng

Đ/c Hà

P1 - UB

- 15h30: Báo cáo dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở quận

BQLDA

- Đ/c Trình - PCT; Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, BQLDA, VP

Đ/c Hà

P1 - UB

- 14h00: Dự Hội nghị báo cáo viên tháng 8/2017

BTG

- Đ/c Thạch

 

HTKLC

- 14h00: Làm việc với Thường trực, các Ban HĐND phường Bồ Đề

VP + Phường

- Đ/c Huân; Phó các Ban HĐND quận; Thường trực, các Ban HĐND phường (Phường tham mưu mời các thành phần liên quan)

Đ/c Liêm

Tại phường

- 14h00: Kiểm điểm tiến độ đầu tư xây dựng chợ còn chậm: Chợ Tổ 1- Bồ Đề, chợ Lâm Du - Bồ Đề, chợ Kim Quan - Việt Hưng.

KT

- Lãnh đạo phòng KT, QLĐT, TCKH; Chủ tịch UBND phường Bồ Đề, Việt Hưng (Phòng KT tham mưu mi BQL ch)

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 14h00: Giám sát việc thực hiện thu gom rác thải trên 11 tuyến phố VMĐT

MTTQ

- Đại diện lãnh đạo BQLDA, HPN, ĐTN

Đ/c Điềm

Hiện

 trường

Sáu

18/8

S

- 8h00: Chúc mừng Công an quận nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân

2 VP

- Ban Thường vụ Quận ủy - Thường trực HĐND - Lãnh đạo UBND Quận. Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể CT-XH Quận

Đ/c Hải

CAQ

- 8h30: Ủy ban MTTQ Quận báo cáo lịch tổ chức hội nghị đối thoại thực hiện quyết định 2200 của Thành ủy tại các phường và nội dung hoạt động của câu lạc bộ vì môi trường

MTTQ

- Đ/c Điềm

Đ/c Hải

Tại phòng

Bí thư

- 8h30: Dự Hội nghị Hội LHPN Quận sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 giữa Bộ Công an và Trung ương Hội LHPN về "Quản lý con em cán bộ hội viên không vi phạm tệ nạn xã hội" và Nghị định 56 của Chính phủ về "Tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia quản lý nhà nước"

HPN

- Đ/c Thắng, Việt Hà, Hùng. Lãnh đạo UBND Quận

 

HTQU

- 8h30: Giao ban tiến độ GPMB thực hiện các dự án

TTPTQĐ

- Đ/c Chiến, Huân; Lãnh đạo phòng TNMT, BQLDA, TTPTQĐ

Đ/c Hà

P1 - UB

+ 8h30: Dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên

 

+ Lãnh đạo UBND phường Long Biên

 

 

+ 9h15: Dự án Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì - phường Thạch Bàn, Cự Khối

 

+ Lãnh đạo UBND phường Cự Khối

 

 

+ 10h00: Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất G7/P1,G7/NO1, G7/NO2, G7/P2 dọc tuyến đường từ đê Sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, Cự Khối

 

+ Lãnh đạo UBND phường Cự Khối, Thạch Bàn

 

 

+ 10h45: Giải quyết vướng mắc dự án Xây dựng trường tiểu học Gia Quất phường Thượng Thanh

 

+ Lãnh đạo UBND phường Thượng Thanh

 

 

- 8h30: Kiểm tra hiện trường thi công các dự án trên địa bàn quận

BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, GDĐT, BQLDA (BQLDA mời các nhà thầu thi công, TVGS)

Đ/c Trình

Hiện trường

C

- 13h30: Làm việc với Hội hữu nghị Việt - Nga

 

- Đ/c Hải; Lãnh đạo VPHĐND-UBND Quận

 

Đại học

Hà Nội

- 13h30: Làm việc tại cơ quan

 

- Đ/c Hà - Chủ tịch

 

Tại phòng

- 14h00: Báo cáo kết quả công tác tổng điều tra kinh tế quận Long Biên năm 2017

CCTK

- Lãnh đạo phòng TCKH, KT, CCTK, CCT

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 15h30: Báo cáo dự thảo Đề án cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường tại sông Cầu Bây

 

TNMT

- Lãnh đạo phòng TNMT, QLĐT, TCKH, YT; lãnh đạo XN Thoát nước số 5

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 14h00: Báo cáo những bất cập trong việc tổ chức bếp ăn tại các trường học trên địa bàn quận

YT

 

- Lãnh đạo phòng YT, GD&ĐT

Đ/c Trình

Tại phòng

Bảy 19/8

S

- 6h30: Dự ra mắt Câu lạc bộ "Tình nguyện bảo vệ môi trường" tại phường Long Biên

Phường

- Đ/c Liêm, Việt Hà, Điềm. Lãnh đạo phòng VHTT, QLĐT, TNMT. Đ/c QUV theo dõi phường

 

Tại

phường

 

- 7h00: Dự ra mắt mô hình " Tình nguyện làm sạch môi trường" phường Đức Giang

Phường

- Đ/c Thạch. Lãnh đạo MTTQ, VHTT, QLĐT, TNMT. Đ/c QUV theo dõi phường

 

Tại

phường

C

 

 

 

 

 

CN 20/8

S

 

 

 

 

 

C