lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 32 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 7/8/2017 đến 13/8/2017
Ngày đăng 04/08/2017 | 14:30  | Lượt xem: 1479

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN MỜI

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Hai

07/8

S

- 8h00: Lễ chào cờ tháng 8/2017 cơ quan Dân, Đảng

VP+BTC

- Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Dân, Đảng

Đ/c Thắng

HTQU

- 8h00: Lễ chào cờ tháng 8/2017 cơ quan UBND quận

VP+NV

- Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan UBND quận

Đ/c Chiến

HTKLC

- 8h30: Kiểm tra hiện trường công tác lắp đặt camera an ninh

QLĐT + CA + VP

- Đ/c Liêm, Việt Hà, Điềm; Lãnh đạo phòng QLĐT, CA, VPQU; Chủ tịch UBND các phường Ngọc Thụy, Ngọc Lâm , Gia Thụy, Bồ Đề, Long Biên, Cự Khối, Thạch Bàn

Đ/c Hải

Hiện trường

- 8h30: Kiểm tra hiện trường công tác lắp đặt camera an ninh

QLĐT + CA + VP

- Đ/c Loan, Thân, Thạch; Lãnh đạo phòng QLĐT, CA, VP; Chủ tịch UBND các phường Việt Hưng, Đức Giang, Thượng Thanh, Sài Đồng, Phúc Đồng, Phúc Lợi, Giang Biên

Đ/c Hà

Hiện trường

- 8h30: Báo cáo công tác bàn giao một số nhiệm vụ giữa BQLDA với TTPTQĐ Long Biên

BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, BQLDA, TTPTQĐ

Đ/c Trình

P3 - UB

- 9h00: Làm việc với các đơn vị về phương án quản lý, đầu tư, xây dựng tại chợ Ngọc Thụy, chợ Thạch Bàn và chợ Việt Hưng

KT

-Lãnh đạo phòng KT, TCKH, QLĐT, TNMT; Lãnh đạo UBND phường Ngọc Thụy, Việt Hưng, Thạch Bàn (UBND phường tham mưu mời BQL chợ liên quan)

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 8h00: Tiếp Đoàn giám sát của Uỷ ban các vấn đề xã hội Quốc hội về việc thực hiện Luật phòng chống HIV/AIDS, Luật phòng chống ma tuý và Pháp lệnh phòng chống mại dâm giai đoạn 2011-2016

CA + LĐTBXH + YT

- Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; Lãnh đạo phòng LĐTBXH, YT, TTYT, VHTT, TCKH, CA, TA; PCT UBND phụ trách VHXH, cán sự lĩnh vực ma tuý phường Bồ Đề, Thượng Thanh, Ngọc Thuỵ

Đ/c Hương

P1 - UB

C

- 14h00: Họp Thường trực Quận ủy

 

- Thường trực Quận ủy. Thành phần theo GM của Quận ủy

Đ/c Hải

P1 -  QU

- 14h00: Rà soát, tổng hợp, phân loại toàn bộ các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai đã được thanh tra kết luận

TNMT

- Lãnh đạo phòng TNMT, QLĐT, TT, TTPTQĐ, BQLDA

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 14h00: Báo cáo Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết Người tốt - Việc tốt, tổng kết cuộc thi "Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt" năm 2017

TT.HĐTĐKT

- Thường trực Hội đồng TĐ-KT

Đ/c Hương

Tại phòng

- 17h00: Họp Đoàn công tác

2 VP

- Đ/c Hà-CT; Thành viên đoàn công tác

Đ/c Hải

P1 - QU

Ba

08/8

S

- 8h00: Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

 

- Ban Thường vụ Quận ủy - Thường trực HĐND - Lãnh đạo UBND Quận; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận; Bí thư, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND; cán bộ tuyên giáo Đảng ủy 14 phường; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Quận. Thành phần theo GM của Quận ủy

Đ/c Hải

HTKLC

- 8h30: Tiếp dân

BTD

- Thành viên Ban tiếp công dân và giải quyết đơn thư

Đ/c Hà-CT

KLC

 

C

 

- 13h30: Làm việc với phường Cự Khối về kết quả 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2017

 

- Đ/c Hà-CT, Chiến, Huân, Điềm; Đ/c QUV theo dõi phường; Chánh VPQU, VPHĐND-UBND; Trưởng phòng KT, TNMT, BQLDA, TTPTQĐ, TCKH, NV; Thường trực Đảng ủy - HĐND - Lãnh đạo UBND - UBMTTQ, Trưởng các đoàn thể phường Cự Khối

Đ/c Hải

Tại phường

- 14h00: Dự Hội nghị tổng kết NQTW3 khóa VIII tại phường Thượng Thanh

 

- Đ/c Thạch

 

Tại phường

- 14h00: Dự Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN

 

- Đ/c Liêm; Lãnh đạo UBMTTQ; Lãnh đạo VP

 

Số 1

Trần Phú

- 14h00: Kiểm điểm tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị thực hiện, chuẩn bị đầu tư năm 2017

BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, BQLDA (BQLDA mời các đơn vị tư vấn)

Đ/c Trình

Phòng họp BQLDA

- 14h00: Họp BTC Đại hội TDTT quận Long Biên lần thứ IV năm 2017

TTVHTTTT

- Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, Ban TG, Hội PN, CCB, ND, Quận Đoàn, LĐLĐ; Lãnh đạo phòng VHTT, TCKH, GDĐT, YT, TTYT, TTVHTT-TT, Văn phòng HĐND&UBND, CA, QS; PCT.UBND phụ trách VHXH 14 phường; Lãnh đạo Công ty Điện lực Long Biên, Phòng CSPCCC số 4

Đ/c Hương

P1 - UB

09/8

S

- 8h00: Làm việc với phường Sài Đồng về nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2017

 

- Thường trực Quận ủy; Đ/c Thân, Trình, Huân; Đ/c QUV theo dõi phường; Chánh VPQU, VPHĐND&UBND; Trưởng phòng KT, TCKH, TNMT, QLĐT, BQLDA, NV; Thường trực Đảng ủy-HĐND-Lãnh đạo UBND-MTTQ, Trưởng các đoàn thể phường

Đ/c Hải

Tại phường

- 8h00: Tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tôn giáo Thành phố năm 2017

 

- Đ/c Việt Hà, Hương; Lãnh đạo phòng NV (Theo Công văn số 513-CV/QU ngày 2/8/2017 của Quận uỷ)

 

220

Đ. Láng

- 8h30: Dự Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Tổ chức xây dựng đảng và Văn phòng cấp ủy năm 2017

BTC+

VPQU

- Đ/c Loan

 

TTBDCT

- 8h30: Dự Hội nghị tổng kết NQTW3 khóa VIII tại phường Đức Giang

 

- Đ/c Thạch

 

Tại phường

- 8h30: Đối thoại với các hộ dân tổ 8, 9 phường Việt Hưng theo chỉ đạo của UBND Thành phố theo Thông báo số 169/TB-VP ngày 26/7/2017 của Văn phòng UBND TP

TTPTQĐ +

Phường

- Lãnh đạo Sở TNMT, Sở QH-KT, TTTP, BCĐ GPMB TP; Trưởng BTC; Lãnh đạo phòng TNMT, QLĐT, TTPTQĐ; Trưởng BTCD; Lãnh đạo UBND phường Việt Hưng (Phường mời các hộ dân có liên quan)

Đ/c Chiến

Tại phường

- 8h30: Làm việc với Ban Thường trực MTTQ phường Việt Hưng

 

- Ban Thường trực MTTQ; Đại diện lãnh đaọ Đảng ủy, các đoàn thể chính trị - xã hội phường Việt Hưng

Đ/c Điềm

Tại phường

C

- 14h00: Họp Ban chỉ đạo CNTT

VPQU + VP

- Thường trực Quận uỷ; Đ/c Thạch, Trình, Hương; Chánh VPQU, VP HĐND&UBND; Trưởng phòng TCKH, NV, QLĐT; Lãnh đạo CA; Phó Chánh VPQU; Trưởng bộ phận CNTT;  (Thành phần theo Quyết định số 272-QĐ/QU ngày 18/8/2016 của Quận ủy. Bộ phận CNTT tham mưu mời các thành phần liên quan)

Đ/c Hải

P1 - QU

- 14h00: Tổ công tác báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất tại ô QH C3-6/LX8 và dự thảo PA bồi thường, hỗ trợ và TĐC theo xác nhận nguồn gốc đất

TNMT + TTPTQĐ

- Lãnh đạo phòng TNMT, TTPTQĐ, BQLDA; Chủ tịch UBND phường Cự Khối. Thành viên Tổ công tác (theo Quyết định số 3631/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND quận)

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 15h00: Làm việc với các ngành Thành phố về việc thực hiện chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với người có công

TNMT

- Lãnh đạo Sở TNMT, Sở LĐTBXH, Sở Tài chính, Cục Thuế HN; lãnh đạo phòng TNMT, TCKH, LĐTBXH, VPĐK, CCT

Đ/c Chiến

P2 - UB

Năm

10/8

S

- 8h00: Dự Hội nghị Tổng kết 13 năm thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng và triển khai các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng

 

- Đ/c Hải, Hà-CT

 

Số 12  Lê Lai

- 8h30: Giao ban triển khai nhiệm vụ tháng 8/2017 các Ban Xây dựng Đảng, VPQU, TTBDCT, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận

VPQU

- Đ/c Việt Hà, Loan,  Thân, Thạch, Điềm; Trưởng các Ban Xây dựng Đảng, VPQU, TTBDCT, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận; Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên cơ quan Dân Đảng

Đ/c Thắng

P2 - QU

- 8h30: Làm việc với Thường trực, các Ban HĐND phường Việt Hưng

VP + Phường

- Đ/c Huân; Phó các Ban HĐND quận; Thường trực, các Ban HĐND phường (Phường tham mưu mời các thành phần liên quan)

Đ/c Liêm

Tại phường

- 8h30: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB

TTPTQĐ

- Trưởng phòng QLĐT, TCKH, TNMT, TTPTQĐ

Đ/c Chiến

PH TTPTQĐ

+ 8h30: Xin ý kiến các phương án dự án: Đầu tư điều chỉnh nút giao giữa cầu thanh trì với quốc lộ 5

 

+ Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thạch Bàn

 

 

+ 9h00: Giải quyết tồn tại vướng mắc 03 hộ gia đình: Phạm Đức Yên + Tạ Hồng Dung + Nguyễn Đức Thànhdự án: GPMB, san nền sơ bộ khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thạch Bàn

 

+ Lãnh đạo BQLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thạch Bàn

 

 

+ 9h30: Thẩm định 13 PA hộ xây nhà trên đất NN dự án đấu giá QSD đất tại phường Long Biên

 

+ Lãnh đạo BQLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Long Biên

 

 

+ 10h00: Xin ý kiến giải quyết các trường hợp tồn tại dự án Khu công viên CNTT Hà Nội

 

- Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Phúc Đồng; lãnh đạo Công ty CP Him Lam

 

 

+ 10h30: Thẩm định các phương án hộ đất ở dự án khu đô thị sinh thái Vinhomes riverside 2

 

+ Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Việt Hưng; Tập đoàn Vingroup - công ty CP

 

 

+ 10h45: Thẩm định 03 phương án dự án E2/NO11 đấu giá Bồ Đề 

 

+ Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Bồ Đề

 

 

+11h00: Thẩm định thông qua phương án đối với 01 hộ đất ở và 03 ngõ đi chung thuộc dự án Đường 25 m Cự khối

 

+ Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Cự Khối

 

 

- 8h30: Kiểm tra hiện trường công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận

QLĐT + BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, CAQ, BQLDA

Đ/c Trình

Hiện trường

- 8h30: Thăm, tặng quà Hội nạn nhân da cam/đioxin quận và các gia đình có con em bị nhiễm chất độc da cam nhân ngày Thảm hoạ da cam Việt Nam

LĐTBXH

- Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, Hội CCB; Lãnh đạo phòng LĐTBXH; Lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các phường Thượng Thanh, Giang Biên, Đức Giang

Đ/c Hương

Tại các phường

C

- 14h00: Họp Ban Thường vụ Quận ủy

 

- Ban Thường vụ Quận ủy. Thành phần theo GM của Quận ủy

Đ/c Hải

P1- QU

Sáu

11/8

S

- 8h30: UBND Quận báo cáo nhiệm vụ năm học mới 2017-2018

GDĐT

- Đ/c Hà - CT, Trình, Hương; Chánh VPQU, VPHĐND&UBND; Tập thể lãnh đạo phòng GDĐT; Trưởng phòng BQLDA, TTVHTT-TT, NV, YT, TCKH, VHTT, TTGDNN-GDTX; Lãnh đạo Công an quận; Trưởng Bộ phận CNTT

Đ/c Hải

P1 - QU

- 8h00: Tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận của Thành phố

 

- Đ/c Việt Hà

 

220

Đ. Láng

- 8h30: Làm việc với Thường trực, các Ban HĐND phường Ngọc Lâm

VP + Phường

- Đ/c Huân; Phó các Ban HĐND quận; Thường trực, các Ban HĐND phường (Phường tham mưu mời các thành phần liên quan)

Đ/c Liêm

Tại phường

- 8h30: Làm việc với các doanh nghiệp nợ tiền thuê đất trên địa bàn quận

CCT + TNMT

- Lãnh đạo phòng TNMT, TCKH, CCT; Lãnh đạo Tổng công ty đường sắt Việt Nam và Công ty ô tô số 2

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 10h00: Kiểm điểm tiến độ thực hiện Kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố về xử lý, khắc phục vi phạm trong việc sử dụng đất, xây dựng công trình tại tổ 1, phường Bồ Đề

TNMT + Phường

- Lãnh đạo phòng TNMT, KT, NV, QLĐT, Đội TTXD; lãnh đạo UBND phường Bồ Đề; Lãnh đạo Công ty CP Ánh sáng sông Hồng (Phường mời Công ty Ánh sáng sông Hồng)

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 8h30: Làm việc với Ban Thường trực MTTQ phường Thạch Bàn

 

- Ban Thường trực MTTQ; Đại diện lãnh đaọ Đảng ủy, các đoàn thể chính trị - xã hội phường Thạch Bàn

Đ/c Điềm

Tại phường

C

- 14h00: Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình 01-CTr/QU của Quận ủy tại Đảng ủy phường Cự Khối

UBKT

BTC

- Đ/c Loan; Thành viên đoàn kiểm tra theo Quyết định 447-QĐ/QU, ngày 26/6/2017 của Quận ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy; Chủ nhiệm UBKT; Cán độ tuyên giáo, Văn phòng Đảng ủy; phụ trách khối vận của đơn vị được kiểm tra

Đ/c Thắng

Tại phường

- 14h00: Kiểm điểm, đánh giá và triển khai một số nhiệm vụ về công tác giải quyết TTHC quận và phường

NV + TP

- Đ/c Hương; Lãnh đạo phòng NV, TP; Trưởng Bộ phận CNTT, Một cửa; Chủ tịch UBND, Trưởng Bộ phận Một cửa các phường

Đ/c Hà

P1 - UB

- 14h00: Giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB dự án đường 25m từ đê sông Đuống đến tuyến đường quy hoạch mặt cắt 40m (tiếp giáp trường Pháp)

TTPTQĐ

 

- Lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, CATP; Lãnh đạo phòng TP, TNMT, TTPTQĐ, BQLDA, CAQ; Chủ tịch UBND phường Ngọc Thuỵ

Đ/c Chiến

P3 - UB

- 16h00:  Báo cáo rà soát vụ việc giải quyết khiếu nại liên quan đến tồn tại giữa Công ty CP Cầu 12 và UBND phường Phúc Lợi trong việc giao trả đất đối ứng theo chỉ đạo của UBND Thành phố  (tại Thông báo số 58/TB-VP ngày 16/3/2017)

TTPTQĐ

- Lãnh đạo phòng TNMT, BQLDA, TTPTQĐ

Đ/c Chiến

P3 - UB

  •  

TCKH + BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, BQLDA, XNTN số 5, Công ty Điện lực Long Biên, Công ty NS số 2 Hà Nội

Đ/c Trình

P2 - UB

+ 14h00: Dự án Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến KĐT mới Thượng Thanh

 

+ Lãnh đạo UBND phường Ngọc Thuỵ, Thượng Thanh; lãnh đạo Công ty cổ phần Khai Sơn

 

 

+15h30: Dự án Cải tạo và xây dựng hệ thống cống nối thông hồ Vục, hồ Đầu Băng và hồ Tư Đình

 

+ Lãnh đạo UBND phường Bồ Đề, Long Biên, Phúc Đồng; lãnh đạo Công ty Ngôi Nhà Mới

 

 

Bảy 12/8

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

CN 13/8

S

- 7h00: Dự Lễ ra mắt mô hình "Quân dân tình nguyện vì môi trường" phường Thượng Thanh

Phường

- Đ/c Thạch

 

Tại phường

C